Norvegese-Portoghese traduzione di virksomt

La Traduzione della parola virksomt da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

virksomt in portoghese

virksomt
generellaltro eficientemente, efetivamente
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Alle forsøk viser at fiskemelets proteiner, mineraler og vitaminer er virksomt mot en rekke folkesykdommer, sier Helge Møller ved Norsildmel.
2.Tidevannet er så virksomt i den tre meter dype Altervågosen at de giftige stoffene som utskilles fra den råtnende silden blir skyllet til havs.
3.Det er viktig nå å markere at en streik er et fullverdig virksomt middel når vi nå først er kommet i gang, sier Marcussen.
4.Dette kan nok være effektive undertoner i denne trengselstid hvor det å spille forskjellige behandlingstrengende grupper ut mot hverandre synes å være særdeles virksomt.
5.Disse organene produserer et hormon - cortison - et stoff som forøvrig er virksomt ved stresssituasjoner.
6.En hovedgrunn til at boikott er et virksomt middel for å felle apartheidregimet, er at slike tiltak bidrar til å frarøve regimet legitimtet.
7.Et virksomt liv er slutt.
8.Gudes rike utvikling gjennom et langt og virksomt kunstnerliv, Tidemands veldige studie og innsamlingsarbeide må vekke beundring og ny innsikt, Aagot Noss bok om" Tidemand og folk han møtte" for et par år siden har alt vist hvor mye realisme der også var hos haugianernes maler.
9.Han var et virksomt medlem av Den norske lægeforening, og i det hele en fremragende representant for sin stand.
10.I Norge utgjør preparater med MCPA som virksomt stoff halvparten av forbruket av fenoxymidler.
11.I dag senter for et meget virksomt messeengasjement i Østerrikes hovedstad på det gamle slottsområdet.
12.Noe virksomt middel mot denne lite hyggelige sykdom hadde man dengang ikke, men i noen tilfelle var det oppnådd gode resultater med kvikksølvterapi.
13.Rolfsens utgangspunkt er at sosial kontroll kan være et svært godt virkemiddel overfor alkoholproblemer, mer virksomt enn hjelp fra spesialister og behandling i egne institusjoner.
14.Som det fremgår har" ambassadebrevet" vært virksomt på høyt nivå i kommunen gjennom ca. trekvart år.
15.Så lenge vi har et virksomt demokrati og et åpent kontakt og informasjonssystem innenfor dette - vil" lekkasjer" høre til dagens orden, ja, vil være det normale.
16.Sålenge vi har et åpent, virksomt demokrati, vil" lekkasjer" ikke være til å unngå.
17.Blant de første farmasøytiske produktene med den nye teknologien var hormoner som insulin, veksthormoner og interferon, som forskere, særlig i USA, tror kan være virksomt mot enkelte kreftformer.
18.Det er derfor positivt at man nå synes å ha funnet et virksomt forebyggende middel.
19.Det innenlandske finansmarked holder på å bli liberalisert, og nye økonomiske redskaper blir innført i takt med opprettelsen av et virksomt pengemarked.
20.Det sies forøvrig intet noe sted om hva slags medisin einerlågøl egentlig er, men virksomt er det, iallfall virker det drivende !
21.Interferon ble også fremhevet som en revolusjon innen kreftbehandling da det kom for ti år siden, sier han, men med tiden har det vist seg å være mindre virksomt enn man trodde.
22.Men dette paradoks er levende og virksomt til Guds ære og til menneskers frelse.
23.Men hvem ellers har det i politisk virksomt format ?
Le tue ultime ricerche