Norvegese-Spagnolo traduzione di ødelegger

La Traduzione della parola ødelegger da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ødelegger in spagnolo

ødelegger
allmenn? destruye
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.All kontakt med Vesten ødelegger gammel kultur.
2.Det den kristne tro ødelegger av vår kultur er ikke verdt å samle på.
3.(IPS) De fleste er uskyldige, men også blant flaggermus er det de få som ødelegger for de mange, noe som uberettiget har brakt verdens eneste flyvende pattedyr i vanry og har ført til at det er i ferd med å utryddes i deler av verden.
4.Alle oljerørledninger på britisk kontinentalsokkel må graves ned, og det må stilles krav om at oljeselskapene fjerner alt utstyr på havbunnen efter oljeleting, slik at dette ikke ødelegger fiskeredskaper.
5.Brannen på Sjølyst ødelegger den fine statistikken vi har merket i erstatningsutbetalingene i Oslo de siste par år.
6.Det er først og fremst forlagene og bokhandlerne som ødelegger den norske bokkulturen.
7.Det er i høyeste grad nødvendig å forlange at de to supermaktene stanser våpenkappløpet, stanser utplasseringen av nye mellomdistanseraketter, gjenopptar forhandlingene og ødelegger de raketter de allerede har utplassert i Europa, Asia og andre steder i verden, fremholdt Wu Xueqian.
8.Det er ikke sant at" skolen ødelegger elevenes skaperevne".
9.Det ødelegger medienes troverdighet, fastslo han.
10.Eksisterende bedrifter og forretninger mener det snakkes for mye om nye tiltak og at politikerne med mange vedtak ødelegger muligheten for det igangværende.
11.En betingelse er at vi ikke ødelegger skiløyper, og ikke lager skjæringer eller fyller opp vesentlig, forteller Sollie.
12.Er du ikke redd for at for mange sult og nødreportasjer ødelegger reaksjonsevnen hos de velfødde nordmenn ?
13.Her finnes plastposer og skrot som ødelegger det fine området.
14.Men dere ødelegger jo spillet for motstanderen ?
15.Men du må skru lokket bedre til på tanken før du kjører videre, ellers ødelegger du maten din med bensin, oppfordret Säterman vennlig.
16.Mens politikerne prater og byråkratene lager langtidsplaner, påfører autistiske barn seg utålelige smerter og så store skader at noen ødelegger hørselen, synet, indre organer eller hjernen.
17.Motstandsbevegelsen i Afghanistan ødelegger ikke landsbyer og de myrder ikke hjelpeløse sivilister.
18.Musikalsk skval store deler av døgnet ødelegger lysten og evnen til å lytte på musikk.
19.Og beklageligvis er det altså storforbrukerne, som kanskje snakker i telefonen i timevis, som ødelegger for så mange, sier han.
20.På bakgrunn av en stor mengde permitterte medlemmer i næringen har vi ønsket å se om det er riktig som rederne har hevdet, at streiketruselen ødelegger muligheten for kontrakter.
21.Regjeringen ødelegger idag forutsetningene for det den vedtar imorgen, sier Kielland.
22.Si meg, fru Vatnskar, ødelegger du de vakre oleandrene dine ?
23.Skøytetak ødelegger skisporten, var hans kommentar.
24.Svenskene slipper faktisk ut mer på den andre siden av fjellene, og sur nedbør herfra ødelegger ingen fiskevann.
25.Vi tror påbud om røykvarslere ødelegger folks motivasjon til selv å skaffe seg slike varslere.
26.Ødelegger kristen misjon et folks kultur og identitet ?
27.Anders, spilt av Jan Tore Risan (til venstre), har fått jobb i parken, men motorsykkelgjengen ødelegger for ham.
28.Atombomber tenker jeg ikke så mye på, mer på forurensning, at vi ødelegger skogene for eksempel.
29.Banksjef Tormod Seljevoll, som er med i Sparebankforeningens styre, sa i debatten at man ikke må gå så raskt frem at man ødelegger det gode klima som idag hersker mellom arbeidsgivere og arbeidstagere i bankene.
30.Bare gjennom en sterk og samlet fagbevegelse kan lønnstagerne sikre seg at det føres en full sysselsettingspolitikk uten at det settes i gang en lønnsprisspiral som ødelegger vilkårene for produksjonen.
Le tue ultime ricerche