Norvegese-Spagnolo traduzione di anklagede

La Traduzione della parola anklagede da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

anklagede in spagnolo

anklagede
allmennaggettivo acusador
  fellendeaggettivo incriminatorio, acriminador
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Lunds uttalelser prosederer til de grader direkte i sakens anledning, endog han nærmest må ansees å representere den anklagede i denne sak, sier Hagen og fastholder at han mener at dette grenser til forakt for retten.
2.DE anklagede sto i spissen for borgerrettighetsorganisasjonen KOR, som var forløperen til Solidaritet.
3.De anklagede skal ha begått sine" forbrytelser" i forbindelse med demonstrasjonene under toårsjubileet for Solidaritets avtale med myndighetene i 1980.
4.De anklagede slapp imidlertid til med opplesning av erklæringer som viste at de holder fast ved" kampen for å virkeliggjøre og utbre den sosiale revolusjon på alle fronter".
5.De anklagede var mistenkt for å være medlemmer av den ulovlige venstreekstreme organisasjonen DevYol (Den revolusjonære veien), og sto tiltalt for tre mord, en rekke mordforsøk, bombeattentat og ildspåsettelser.
6.Der blir de uskyldige torturert fordi de er uskyldige, og deres anklagede brødre, fedre, mødre, søstre pint gjennom dem.
7.Dersom de anklagede blir kjent skyldig, risikerer de fengselsstraffer på opptil fem år.
8.Forsvarsadvokatene sa at minst 21 av de anklagede ville erklære seg ikke skyldig på alle tiltalepunktene.
9.Fra sovjetisk side har man flere ganger hevdet at de anklagede er blitt utsatt for tortur og hjernevask og at deres uttalelser må sees i lys av dette.
10.Med høytidelige ideologiske erklæringer fra de anklagede ble igår en ny stor terroristrettssak innledet i Stammheimfengslet i SydTyskland - mot 31årige Christian Klar og den tre år eldre Brigitte Mohnhaupt, som i årene 197782 ledet restene av BaaderMeinhofbanden.
11.Rettssaken mot medlemmene av terrorgruppen pågår, og de anklagede har fått en strøm av sympatierklæringer fra den israelske høyrefløyen.
12.Seks av de anklagede er tiltalt for å ha drept tre palestinske studenter og såret 33 i byen Hebron på Vestbredden i fjor sommer.
13.Søndagens rettsmøte ble forsinket av at noen av de anklagede høylytt krevde at en palestinsk dommer som representerte arabiske bombeofre skulle forlate salen.
14.Dersom en forhørsdommer finner at det kan være 10% sannhet i en anklage, skal den anklagede straks arresteres og dømmes.
15.100 ble frikjent, mens retten sendte to av de anklagede til rettspsykiatriske undersøkelser.
16.Av dette fremgår det at dommeren i praksis også fungerte som anklager, han grep stadig inn i rettsforhandlingene med invektiver mot de anklagede.
17.Da de anklagede klaget over de umenneskelige forholdene i det barbariske hullet de ble holdt som fanger i, svarte" dommeren" ganske enkelt at han var da ikke direktør for fengselsvesenet !
18.De anklagede erkjenner seg skyldig.
19.Derfor trodde han at anklagede" ikke var noen ordentlig matematiker" !
20.En demokratisk rettsstats grunnprinsipp må være å beskytte, og denne beskyttelse må gjelde alle, også den anklagede.
21.Enda mer tvilsom blir denne rettsavgjørelsen når det nå, flere år efter rettssaken, blir bragt på det rene at den angivelig hemmelige nynazistiske organisasjon som man mente den ene anklagede var nær knyttet til - noe som utvilsomt ble tillagt stor vekt under rettssaken - overhodet ikke har eksistert.
22.Fremst blant de anklagede står landets presidenter i denne perioden, Jorge Videla, Roberto Viola og Leopoldo Galtieri, sistnevnte særlig kjent for sin invasjon av Falklandsøyene i diktaturets siste år.
23.Mange vil se det som om man med denne adgangen til å sende bilder og direkte opptak fra rettssaker, innfører en tilleggsbelastning på anklagede og andre opptredende, som gir grunn til å tenke seg om.
24.Påtalemyndigheten var imidlertid ikke i stand til å legge frem håndfast bevismateriale, men måtte nøye seg med tilståelser fra de anklagede.
25.Saken har vakt betydelig debatt, og den anklagede selv spør om man i kirken får være hederlig eller ikke, og hevder at det blant teologer finnes" en ganske enhetlig front som i sine fortolkninger går på de samme linjer" som hans.
26.Tilståelsene stemte ikke med fakta på de punkter der det var mulig å kontrollere dem, og de anklagede trakk dem tilbake såsnart forhørene var avsluttet.
Le tue ultime ricerche