Norvegese-Spagnolo traduzione di ansette

La Traduzione della parola ansette da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ansette in spagnolo

ansette
sysselsettingverbo emplear, contratar, dar trabajo a, poner a trabajar
Sinonimi per ansette
Termini derivati da ansette
Anagrammi di ansette
Altri esempi
1.Selv hørte jeg fenomenet første gang for mange år siden, da en norsk mekanisk industribedrift hadde fått tillatelse til å ansette en" selvstendig næringsdrivende" til å utføre en jobb som bedriften tidligere hadde ansatte folk for å utføre.
2.Selv hørte jeg om fenomenet første gang for mange år siden, da en norsk mekanisk bedrift hadde fått tillatelse til å ansette en" selvstendig næringsdrivende" til å utføre en jobb som bedriften tidligere hadde ansatt folk for å få utført.
3.Vel, en mulighet kan jo være den kombinasjonsløsning Hagen selv har valgt - å gifte seg med sin sekretær, eventuelt å ansette sin forlovede.
4.At man har fått kontakt med næringslivsmiljø gjør at man ser et enormt spennende stoffområde for avisen, og du har jo selv vært med på å ansette opp til flere journalister som kritisk skal behandle dette stoffet samtidig som Jens P. Heyerdahl satt som styreformann, sa Arve Solstad.
5.Behovet for opplæring bare øker, og vi må trolig ansette en person som tar seg av dette på heltid, sier de to.
6.Dahl og jeg har hatt et nært og fortrolig samarbeide helt siden jeg var med på å ansette ham for syv år siden.
7.Derfor venter vi med å ansette nye krefter til neste år, sa teatersjef Svein Erik Brodal.
8.Det er i strid med den sikkerhet man tilstreber på en så spesiell arbeidsplass, å ansette folk som har hatt en slik alvorlig befatning med narkotikaforbrytelser, sier politiinspektør Fyhn til Aftenposten.
9.Det var et lykkelig valg at man i 1975 bestemte seg for å ansette redaktøren i Arbeiderbladet i stedet for å velge vedkommende på landsmøtet.
10.Fylket har ingen planer om å ansette kontrollører som skal gå rundt å påse at forhandlerne overholder bestemmelsene.
11.Hva mener De om forslaget om at bispedømmerådene skal utnevne og ansette prester istedenfor Kongen og Kirkedepartementet ?
12.Hvorfor ikke ansette flere folk i helsesektoren ?
13.Jeg er glad for statskirkeordningen, men lite begeistret over forslaget om at bispedømmerådene skal ansette prester i Den norske kirke, istedenfor som nå, departement og Kongen i statråd.
14.Jeg mottar denne høyt ansette prisen på vegne av min familie, på vegne av Det sydafrikanske kirkeråd, på vegne av alle i mitt fedreland, på vegne av alle dem som over alt i verden har viet seg til rettferdighetens, fredens og forsoningens sak, fremholdt Desmond Tutu i sin takketale efter mottagelsen av Nobels fredspris.
15.Jeg nøler ikke med å ansette folk som har tatt utdannelse i informatikk ved Universitetet i Oslo.
16.Jeg tror det er viktig for arbeidsmiljøet at det blir en større likevekt mellom kvinner og menn på alle nivåer, men det er ikke noe poeng i å ansette kvinnelige ledere bare fordi de er kvinner.
17.La oss velge, nominere og ansette folk efter deres kvalifikasjoner, oppfordret Myhre, og tok sterk avstand fra oppfordringen om å kumulere kvinner ved kommunevalgene.
18.Noe må gjøres straks, ellers kan man like godt ansette en elgslakter, er viltnevndformannens kommentar til Eidsvold Blad.
19.Vi har forøvrig sendt detaljene for annet studieår til departementet, og vi er i ferd med å ansette lærere.
20.Vi vet ikke om vi får nok penger til å ansette ekstrahjelp til funksjonshemmede barn neste år.
21.40 sjåfører og transportarbeidere nedlag arbeidet fordi interne søkere til stillingen, blant dem kvinner, efter transportarbeidernes mening ble forbigått ved at bedriften har gått inn for å ansette en sjåfør utenfra.
22.Arbeiderkonen har da valget mellom å bryte loven og lage en svart avtale, eller å følge loven og ansette direktørfruen.
23.Arbeiderpartiet ville hatt vanskelig for å ansette en mann i høy stilling i sitt parti dersom han hadde en politisk sterkt avvikende oppfatning om det prinsipielle programmet til partiet, og endatil mente partiet bygger på løgn.
24.Arbeidsformidlingen kan også gi likestillingstilskudd til bedrifter som tar inn folk av det kjønn som det tidligere har vært vanlig å ansette ved bedriften.
25.Arbeidsgivere som fikk forbud mot å ansette.
26.Avisen skriver videre at Uhjelpsdepartementet ikke hadde myndighet til selv å ansette informasjonssekretæren.
27.Banksjef Fredrik Thürmer i Kreditkassens fondsavdeling er enig med Aschim i at løsningen ikke bare er å ansette flere.
28.Barnehaven, som eies av Landvik menighet, skal ansette bestyrer, en førskolelærer i halv og en i hel stilling, samt to praktikanter.
29.Barnehavenevnden i Oslo har enstemmig gått inn for å ansette ekstrahjelp til funksjonshemmede barn i kommende skoleår.
30.Bedriften på sin side meddelte at saksbehandlingen hadde vært korrekt, og at flertallet i innstillingsutvalget og bedriften går inn for å ansette de best kvalifiserte søkerne.
Parole simili

 
 

ansette come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) ansetteansettendeansatt
Indicativo
1. Presente
jegansetter
duansetter
hanansetter
viansetter
dereansetter
deansetter
8. Perfetto
jeghar ansatt
duhar ansatt
hanhar ansatt
vihar ansatt
derehar ansatt
dehar ansatt
2. Imperfetto
jegansatte
duansatte
hanansatte
viansatte
dereansatte
deansatte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde ansatt
duhadde ansatt
hanhadde ansatt
vihadde ansatt
derehadde ansatt
dehadde ansatt
4a. Futuro
jegvil/skal ansette
duvil/skal ansette
hanvil/skal ansette
vivil/skal ansette
derevil/skal ansette
devil/skal ansette
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha ansatt
duvil/skal ha ansatt
hanvil/skal ha ansatt
vivil/skal ha ansatt
derevil/skal ha ansatt
devil/skal ha ansatt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle ansette
duville/skulle ansette
hanville/skulle ansette
viville/skulle ansette
dereville/skulle ansette
deville/skulle ansette
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha ansatt
duville/skulle ha ansatt
hanville/skulle ha ansatt
viville/skulle ha ansatt
dereville/skulle ha ansatt
deville/skulle ha ansatt
Imperativo
Affermativa
duansett
viLa oss ansette
dereansett
Negativa
duikke ansett! (ansett ikke)
dereikke ansett! (ansett ikke)
Le tue ultime ricerche