Norvegese-Spagnolo traduzione di appellere til

La Traduzione della parola appellere til da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

appellere til in spagnolo

appellere til
loververbo apelar a
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det finnes ingen overordnede nasjonale eller samfunnsmessige verdier man kan appellere til når man ikke makter lønnsomhetskonkurransen, sa Norman.
2.Jeg vil appellere til Assad om å løslate løytntant Robert O. Goodman som en humanitær handling, et skritt som vil få stor innvirkning på den amerikanske offentlighet på forhandlingsprosessen i MidtØsten, sa Jesse Jackson.
3.Jeg vil derfor appellere til Dem om å bruke Deres innflydelse til å sikre at Tercuman igjen kan komme ut snarest.
4.Tiden har vist at det ikke er nok å appellere til detaljhandelen om mer lødige varer, heter det der.
5.Til tross for avstemningen i dag vil jeg appellere til Sikkerhetsrådet om å vurdere situasjonen med største oppmerksomhet og forståelse for dens viktighet, sa han.
6.Vi tror bilen nå vil appellere til et bredere publikum.
7.5seriens toppmodell, M535i, er laget for å appellere til kunder med sans for sporty kjøring i en eksklusiv bil.
8.Arbeidsglede, samhold mellom menneskene og kjærlighet til naturen er vel tre hovedpunkter i Elsa Beskows farverike budskap, som fremdeles - ja, mer enn noengang - burde appellere til oss som lever på Jorden.
9.DEN skisserte utvikling av instrumentene, samt gunstig prisutvikling bør kunne appellere til mange" stuemusikere".
10.De uttaler videre at de har sendt telegram til den spanske statsminister, og vil om nødvendig appellere til den spanske konge.
11.Den kypriotiske regjering varslet skjærtorsdag at den igjen vil bringe konflikten inn for FN og appellere til Sikkerhetsrådet om å vedta sanksjoner mot Tyrkia.
12.Den suspenderte VIFformann Tor Jørgensen sier til Aftenposten at det siden dommen ble kjent har vært klart at klubben ville appellere til forbundets appellutvalg.
13.Derefter må vi appellere til de dypere følelser i alle mennesker, gå til den grunnleggende opplevelse av at livet er godt til tross for alle forstyrrende elementer.
14.Det Hvite Bånd vil spesielt appellere til landets kvinneorganisasjoner om å prioriterte arbeidet for styrking av familien.
15.Det er ansvarsløst av landets største påvirkningsmedium å appellere til samme virkelighetsfjerne naivitet som TVfilmens franske jøder presterte.
16.Det er da liten hjelp i å appellere til pressens eget faglige utvalg med det mandat og den sammensetning dette utvalg har nå.
17.Det er den 10 år gamle CXmodellen som nå nok en gang er videreutviklet for å appellere til nye kundegrupper.
18.Det store flertall av republikanere ute i landet befinner seg i det politiske sentrum, som Reagan må appellere til hvis han skal bli gjenvalgt, sier Ford.
19.Dette betyr at den opposisjonelle demonstrasjonspolitikk skal avløses av mer gjennomtenkte, reflekterte utspill - en politikk som kan appellere til et bredere lag av folket enn den tallmessig beskjedne krets av aktivister ute på venstrefløyen.
20.Dette vil også appellere til dem som satser på både fred og frihet, og kan gjøre bevegelsen mer aktuell igjen.
21.Efter et års tids intenst arbeide internt går nå samtlige av Norges busselskaper ut for å fortelle om seg selv, for å appellere til publikum og for å skjerpe seg ytterligere i bestrebelsene på å gjøre bussen til et attraktivt og hyggelig transporttilbud.
22.Et politisk budskap som i hovedsak bygger på menneskets iboende egoisme, på en" vær deg selv nok"mentalitet som i bunn og grunn er asosial, vil vanskelig kunne appellere til større velgergrupper over en lengre periode.
23.Et system preget av to store partiblokker med en utvisket ideologisk profil som gjorde forsøk på å appellere til så brede velgergrupper som mulig, uten å risikere å støte noen fra seg.
24.For da kunne man si, med Hygens ord, at" mennesket kommer hjelpeløst til kort overfor den hellige Gud" - og samtidig appellere til de positive muligheter," til å forme sitt eget og samfunnets liv på en brukbar måte".
25.Fra amerikansk side vil man legge avgjørende vekt på at de nye forhandlinger skal finne sted i full fortrolighet, uten at noen av partene forsøker å appellere til folkeopinionen i håp om å presse motparten til innrømmelser.
26.Grundig og nyansert informasjon med holdningsskapende effekt fremfor bilder av utsultede barn er den riktige måte å appellere til vår medmenneskelighet på, mener bl.a. generalsekretær Hans Christian Bugge i Redd Barna.
27.Gymnastikken kalles" Taiqi" og vil sikkert appellere til forretningsmennene efter kurset.
28.Han vil fortsette sin dialog med leserne og stadig appellere til både hjerne og hjerte.
29.Har vi tro på at dette kan bevege våre følelser, appellere til varme og menneskelighet, eller, som Sottsass sier i sin programerklæring," gi et nytt uttrykk for mening og opplevelse".
30.Jeg tror denne platen vil appellere til dem som liker" the real" Ketil Bjørnstad slik han ble kjent gjennom sine første LPer.
Le tue ultime ricerche