Norvegese-Spagnolo traduzione di avskrive

La Traduzione della parola avskrive da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

avskrive in spagnolo

avskrive
bokføringverbo cancelar
Sinonimi per avskrive
Anagrammi di avskrive
Altri esempi
1.Det er altfor kort tid til å greie å avskrive moderne kapitalutstyr, bygninger, osv. og i tillegg sikre videre drift.
2.Også vi må avskrive krav fra tid til annen, men det dreier seg om meget beskjedne beløp.
3.Over hele verden er bankenes bøker fulle av tilgodehavender, som aldri kan bli mer enn tall på et stykke papir, og som vi må bli rike nok til å avskrive, sier Kvigstad.
4.Vi bruker iår 30 millioner kroner for å avskrive tap på krav.
5.AUSETVOLL Regjeringen har vedtatt å avskrive et lån på 182 211 kroner fra Distriktenes utbygningsfond til Austevoll utbyggingsselskap A / S. Lånet ble gitt i 1979 til et større prøveprosjekt for dyrking av matmuslinger i Austevoll.
6.Amerikanske talsmenn Aftenposten har vært i kontakt med, er imidlertid tilbøyelig til å avskrive mulighetene for å få et flertall i kommisjonen med på en slik ordning.
7.Blant annet blir det anledning til å avskrive forretningsbygg efter den såkalte saldometoden samtidig som startavskrivninger bortfaller.
8.DETTE betyr så langt fra at vi skal avskrive industriens betydning for landets vekst og velferd.
9.De behøver imidlertid slett ikke å avskrive SAShotellet, selv om De er ikke så lite av en natterangler.
10.De fleste iaktagere er allikevel tilbøyelig til å avskrive ham som en mulig demokratisk kandidat ved høstens presidentvalg.
11.Den ble fremført, i retten, nærmest som et hjertesukk, og jeg iler til med å avskrive ham ansvar for de uholdbare, rådende forhold.
12.Dermed kan de - uten offentlig oppstuss - lett avskrive dårlige lån.
13.Dessuten vil Stortinget avskrive Hobøl som flyplassalternativ.
14.Det alvorligste er likevel at man ikke synes å forstå hvilken enorm betydning stortingsvedtaket om inntektsjevnstilling har hatt, og at man nærmest med et pennestrøk er villig til å avskrive det.
15.Det er ellers bemerkelsesverdig at man idag regner fullt ut med mobiliseringsstyrker i NATO, mens man i 50årene var tilbøyelig til å avskrive disse.
16.Det forhindrer imidlertid ikke at nye forhandlinger synes å ligge i luften, og at man neppe bør avskrive samtalene i den zambiske hovedstaden som verdiløse.
17.Det har vært en tendens til økning i slik utveksling - og det er stadig flere på norsk side, blant leg og lærd, som ikke lenger nøyer seg med å avskrive utvandrernordmenn som" Reist til Amerika".
18.Det kan skje at vi ikke klarer å leve opp til den målsetningen uten at jeg her og nå kan avskrive Anette helt, var Dag Kass kommentar til uttagningen.
19.Det morsomme er at man ikke helt kan avskrive tanken på at han kanskje vil prøve dette innslaget i en amerikansk valgkamp her på berget.
20.Det ville imidlertid være forhastet å avskrive eller tiljuble pastor Berg og hans bok ut fra slike enkeltsitater, eller i det hele tatt ut fra pastorens til tider nokså bråkende meninger.
21.Disse kan de falle tilbake på og bruke når det blir nødvendig å avskrive eventuelle tap dersom et land ikke makter å overholde sine låneforpliktelser.
22.Disse tiltakene kombinert med en tidligere henvendelse til Regjeringen om at gårdeiere må gis anledning til å utgiftsføre og avskrive alle utgiftene ved nødvendige utbedringer av en leiegård, vil efter Høyres oppfatning sette fart i den private byfornyelsen.
23.Efter Venstres opptreden inatt, hvor partiet efter mange observatørers mening viste sitt sanne vingleansikt, bør man imidlertid ikke avskrive muligheten for at nye overraskelser kan komme, eventuelt i den skriftlige lederavstemning som finner sted imorgen.
24.Ekspedisjonssjef Trond S. Paulsen i Fiskeridepartementet, som leder den norske delegasjonen, ville overfor NTB ikke helt avskrive mulighetene for en avtale efter det første møtet onsdag, men han lot det skinne igjennom at situasjonen er meget vanskelig.
25.En slik aktiv og fordomsfri leting efter nye og bedre veier vil vi gjerne delta i, men det vil aldri kunne skje på betingelse av at vi er villige til å avskrive andre og helt sentrale deler av vår økonomiske politikk, fremholdt Benkow.
26.For amerikanske banker er det åpenbart bedre at låntagerne betaler realrenten på sine lån enn å måtte avskrive milliardene i utestående fordringer.
27.For de private banker er alternativene ofte, som det blir sagt, å avfinne seg med lavere renteinnbetalinger eller simpelthen å avskrive lånene som tap.
28.Forbundet ønsker å se eldre som fullt integrerte medlemmer av samfunnet, ikke som objekter Staten kan avskrive summarisk som unyttige på et for disse vilkårlig valgt tidspunkt i livet, hvorfra de nødtvungent skal motta en form for almisse til livsopphold.
29.Gårdeierne må få anledning til å utgiftsføre / avskrive utbedringsomkostninger.
30.HVIS denne informasjon stemmer - og det har man ingen grunn til å avskrive - er det av svært stor interesse for vårt land, eftersom katastrofen har rammet militære rustningsarsenaler av enestående dimensjoner plassert tett opptil vår grense.
Parole simili

 
 

avskrive come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) avskriveavskrivendeavskrevet
Indicativo
1. Presente
jegavskriver
duavskriver
hanavskriver
viavskriver
dereavskriver
deavskriver
8. Perfetto
jeghar avskrevet
duhar avskrevet
hanhar avskrevet
vihar avskrevet
derehar avskrevet
dehar avskrevet
2. Imperfetto
jegavskrev
duavskrev
hanavskrev
viavskrev
dereavskrev
deavskrev
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde avskrevet
duhadde avskrevet
hanhadde avskrevet
vihadde avskrevet
derehadde avskrevet
dehadde avskrevet
4a. Futuro
jegvil/skal avskrive
duvil/skal avskrive
hanvil/skal avskrive
vivil/skal avskrive
derevil/skal avskrive
devil/skal avskrive
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha avskrevet
duvil/skal ha avskrevet
hanvil/skal ha avskrevet
vivil/skal ha avskrevet
derevil/skal ha avskrevet
devil/skal ha avskrevet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle avskrive
duville/skulle avskrive
hanville/skulle avskrive
viville/skulle avskrive
dereville/skulle avskrive
deville/skulle avskrive
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha avskrevet
duville/skulle ha avskrevet
hanville/skulle ha avskrevet
viville/skulle ha avskrevet
dereville/skulle ha avskrevet
deville/skulle ha avskrevet
Imperativo
Affermativa
duavskriv
viLa oss avskrive
dereavskriv
Negativa
duikke avskriv! (avskriv ikke)
dereikke avskriv! (avskriv ikke)
Le tue ultime ricerche