Norvegese-Spagnolo traduzione di avvikende

La Traduzione della parola avvikende da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

avvikende in spagnolo

avvikende
allmennaggettivo divergente
  variant-aggettivo variante, variable
  oppførselaggettivo desviado, anormal
  ulikaggettivo diferente, desigual, distinto
  ideologi - mannsostantivo disidente [m], disconforme [m]
  ideologi - kvinnesostantivo disidente [f], persona disconforme [f]
Sinonimi per avvikende
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.De mest avvikende og stakkarslige voldtektsmenn blir dømt.
2.Dere vil alltid kunne finne en forsker som har et avvikende syn, ble det sagt, og man viste til at fremtredende vitenskapsmenn aldri godtok sammenheng mellom røking og lungekreft.
3.Når Danmark møter opp på NATOmøter og gang på gang utrykker holdninger som er avvikende fra NATOflertallets, så er det en ny og hittil ukjent praksis i alliansen.
4.Arbeiderpartiet ville hatt vanskelig for å ansette en mann i høy stilling i sitt parti dersom han hadde en politisk sterkt avvikende oppfatning om det prinsipielle programmet til partiet, og endatil mente partiet bygger på løgn.
5.Australiere og nordmenn har visse avvikende synspunkter når det gjelder å plassere skyld for arbeidsløshet, idet langt flere australiere enn nordmenn legger skylden på fagforeningene og på folk som ikke vil arbeide.
6.Batesgruppen, som nå også har fått inn endel av topplederne i endel Batesselskaper her i Norge som aksjonærer, har avvikende regnskapsår.
7.DEN rumenske jubileumsfeiring befestet dermed bildet av Ceausescu som en avvikende røst innen østblokken.
8.De forskjellige politifullmektiger hadde avvikende syn på hvordan reglene skulle praktiseres.
9.De var, for å si det mildt, sterkt avvikende.
10.Den er inspirert av bilder av kvinner fra forskjellige deler av verden og har et meget vel variert bevegelsesmønster, enten danserne har parallell eller avvikende linjeføring.
11.Den frittalende statsråden har nemlig offentlig markert tildels sterkt avvikende meninger fra partiog regjeringslinjen i flere viktige politiske spørsmål som skattene, privatisering og den offentlige sekstors størrelse.
12.Den norske fredskomite har da også avvikende holdninger visavis den sovjetiske fredsbevegelsen hva angår Afghanistan og hvordan man kan få til nye rakettforhandlinger.
13.Der dreier det seg om skolevanskeligheter, forskjellige former for psykisk avvikende adferd, angst, skolevegring og asosialitet, forklarer Moe.
14.Der gjøres det imidlertid oppmerksom på at generalhandicapen ikke vil være bindende for løpshandicap i 1984, likevel er noen av de avvikende vektansettelsene bemerkelsesverdige.
15.Det er kontakt mellom Høyre og Kristelig Folkeparti med sikte på å samordne de to partiers syn på de punkter hvor de hadde avvikende forslag i formannskapet.
16.Det er tvert imot ganske mange avvikende syn på noen av enkeltmedisinene.
17.Det foreligger bare sterkt avvikende oppstillinger over driften, som for eksempel en kalkyle om at 90 av 100 besøkende ble antatt å drikke tre halvlitere hver.
18.Det hersker avvikende meninger også på faglig plan, mange instanser arbeider ut fra nokså ambisiøse målsetninger, bl.a. at alle skal ha de samme forflytningsmuligheter som andre, uansett funksjonshemningenes art og grad.
19.Det hersker neppe tvil om at de to avlysninger skyldtes påtrykk fra Moskva, og det oppfattes derfor som en ny bekreftelse av Romanias avvikende standpunkter innen Østblokken at Ceasescu nå skal gjennomføre sitt annet statsbesøk i VestTyskland.
20.Det virker dermed som om Veikko Vennamo fortsatt skal bli temmelig alene om sitt avvikende syn på finlandssvenskene og deres tradisjon.
21.Det virker mer sannsynlig at myndighetene snarere vil avfinne seg med at de løslatte Solidaritetledere ytrer sine avvikende synspunkter, og dermed godtar en slags verbal" pluralisme", som regjeringen kan fortsette å neglisjere.
22.Detaljer fra avhørene, som talsmannen ga tirsdag, går ut på at kidnapperne i lang tid hadde planlagt å bortføre presten, selv om de oppgir avvikende motiver for udåden.
23.Dette bildet er unektelig noe avvikende fra det statsråden tegnet i sitt innlegg.
24.Dette er et gammelt sovjetisk ønske, helt siden Romania begynte å antyde en svakt avvikende kurs for omtrent 25 år siden.
25.Dokumentasjon av" avvikende" inntekt i forhold til skatteoppgjørsseddelen for 1982 forelegges barnehavekontoret, heter det i formannskapets vedtak.
26.Efter det man vet har han ingen avvikende synspunkter, og man venter derfor heller ingen forandringer når han nå tar fatt.
27.Efter hva Aftenposten har grunn til å tro, gjør det seg gjeldende til dels sterkt avvikende oppfatninger innad i Fr.p., Høyre og Ap. med hensyn til hvordan man skal takle denne situasjonen.
28.En nøyaktig jevnføring mellom marginalskattene i de to systemene byr på problemer, bl.a. på grunn av avvikende inntektsbegreper.
29.Et avvikende ruteopplegg blir det også i rushtiden om morgenen, da togavgangene ved Heggedal stasjon ikke følger vanlig rutemønster.
30.Ett årsregnskap fremkom i forrige uke, nemlig fra SAS / DNL som begge har avvikende regnskapsår med avslutning 30. september.
Le tue ultime ricerche