Norvegese-Spagnolo traduzione di beføle

La Traduzione della parola beføle da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

beføle in spagnolo

beføle
klåverbo sentir
Sinonimi per beføle
Altri esempi
1.Dette med å beføle, er det en lyst eller trang som kommer ofte over Dem ? spurte rettens administrator, lagmann H. F. Marthinussen.
2.Plutselig kom den forferdelige lysten til å beføle henne over meg, forklarte tiltalte i retten.
3.Tiltalte følte plutselig trangen til å beføle henne, og for å hindre henne i å skrike holdt han henne foran munnen.
4.Ifølge tiltalen truet han piken med en kniv som han holdt mot brystet hennes, og sa at han ville beføle henne.
5.Også i dette tilfellet var det en trang til å beføle henne som forårsaket overfallet.
Parole simili

 
 

beføle come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) befølebefølendebefølet
Indicativo
1. Presente
jegbeføler
dubeføler
hanbeføler
vibeføler
derebeføler
debeføler
8. Perfetto
jeghar befølet
duhar befølet
hanhar befølet
vihar befølet
derehar befølet
dehar befølet
2. Imperfetto
jegbefølet
dubefølet
hanbefølet
vibefølet
derebefølet
debefølet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde befølet
duhadde befølet
hanhadde befølet
vihadde befølet
derehadde befølet
dehadde befølet
4a. Futuro
jegvil/skal beføle
duvil/skal beføle
hanvil/skal beføle
vivil/skal beføle
derevil/skal beføle
devil/skal beføle
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha befølet
duvil/skal ha befølet
hanvil/skal ha befølet
vivil/skal ha befølet
derevil/skal ha befølet
devil/skal ha befølet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle beføle
duville/skulle beføle
hanville/skulle beføle
viville/skulle beføle
dereville/skulle beføle
deville/skulle beføle
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha befølet
duville/skulle ha befølet
hanville/skulle ha befølet
viville/skulle ha befølet
dereville/skulle ha befølet
deville/skulle ha befølet
Imperativo
Affermativa
dubeføl
viLa oss beføle
derebeføl
Negativa
duikke beføl! (beføl ikke)
dereikke beføl! (beføl ikke)
Le tue ultime ricerche