Norvegese-Spagnolo traduzione di behandling

 
 

Altri esempi
1.Bærum ligningskontor har usedvanlig mange vanskelige selvangivelser til behandling.
2.De deler av parken som er mest besøkt, bør vel få en parkmessig behandling med stor omsorg for enkelttrær.
3.Dersom legen finner at motivene for vegring mot behandling i hjemmefylkets institusjoner er reelle, men likevel velger å ignorere pasientens ønsker, vil han i beste fall bryte legeetiske prinsipper.
4.Dårlig behandling".
5.En ordning med behandling kun efter legehenvisning vil dels på grunn av legers generelle mangel på kjennskap til kiropraktorenes utdannelse og derav følgende animositet, ikke virke tilfredsstillende.
6.For min egen personlige del er jeg blitt hengt ut på en meget ærekrenkende måte for embedsmessig behandling og rådgivning i saken for snart 30 år siden," skriver Thomas Løvold i et brev til Handelsdepartementet.
7.Gal" behandling vil si at man gir østrogener kontinuerlig i lang tid uten at man tilsetter progesteron eller progesteronlignende substanser.
8.Gjennomtrekk" har vært både nødsherberge og avrusningsstasjon, og nå er det vente og motivasjonsavdeling for de klienter som ønsker behandling for sine alkoholproblemer.
9.Har barnet ditt eksem" er tittelen på hans utførlige og lettforståelige lærebok på området, der han går inn på årsaker til og behandling av" barneeksem" hos barn og voksne.
10.I en årrekke er det gang på gang blitt kjent gjennom massemedia at innvandrere - særlig fra den tredje verden - har fått en umenneskelig behandling av norske myndigheter.
11.Informasjonsnæringen" omfatter alle som arbeider med fremskaffelse, behandling og overføring av informasjon, for eksempel funksjonærer, bankmedarbeidere, lærere og forskere.
12.Mitt" trygdekontor er også meget forståelsesfullt og refunderer beløpet (kr. 25, pr. behandling) de 10 ganger i året de har lov av myndighetene til det.
13.Ny vekst for Norge" er satt som tittel på programmet, som i de kommende uker skal ut til en omfattende behandling i partiets lokallag og endelig vedtas på landsmøtet til våren.
14.Når det svenskmeksikanske forslaget om fastfrysing av atomvåpenarsenalene i verden kommer til behandling i Hovedforsamlingen i FN, er det for tredje gang.
15.Når samfunnet registrerer sosiale problemer, reagerer det med tiltak og behandling som efter beste skjønn skal løse problemene.
16.Om tekniskindustriell forskning og utvikling" (Industriforskningsmeldingen) som nå er til behandling i Stortingets energi og industrikomite.
17.Posen" skal benyttes ved behandling av alle tre kirkene.
18.På bakgrunn av de uttalelser som tidligere er kommet fra kulturdepartementet og regjeringen, må man kunne regne med at departementet vil ta sikte på rask og effektiv behandling av det materiale som foreligger.
19.Rop fra en taus generasjon", som boken heter, var likevel et innlegg som ga gjenklang i debatten om vår behandling av gamle mennesker.
20.Sykehus eller annen institusjon hvor siktede har vært, til psykiatrisk eller psykologisk undersøkelse eller behandling, kan uten hinder av taushetsplikt gi sakkyndige de opplysninger om siktede som de trenger i sitt oppdrag," heter det i straffeprosessloven.
21.(4) Gjestepasientordningen må mykes opp slik at fylkesgrenser ikke stenger for nødvendig behandling eller fremmer geografisk ulikhet i tilbud.
22.(Jeg har anført spørsmåltegn ved enkelte plagg, pels idag er ikke så enkelt å gjenkjenne som før i tiden, p.g.a. behandling og farveprosseser som gjør det ene pelsslaget likt et annet.
23.(NTBRB) Verdens første klinikk for behandling av torturofre ble åpnet i København lørdag.
24.(NTBReuterTT) 10 sårede iranske soldater ligger nå til behandling i Østerrikes hovedstad Wien, og fem er innlagt på sykehus i Stockholm og Uppsala i Sverige.
25.(New York Times) Filippinenes president Ferdinand E. Marcos ble syk i forrige uke og har fått medisinsk behandling, opplyste fremtredende representanter for regjeringen onsdag.
26.Akergruppens tilbud om nye lokaler i dieselmotorverkstedet har hittil ikke vært behandlet i noen kommunal instans, men når dette prisoverslaget foreligger, vil man være klar til politisk behandling, opplyser Christian RoscherNielsen til Aftenposten.
27.Akupunktur med elektroder inngår imidlertid som ledd i en større behandling.
28.Akvariesaken er ikke av de saker som har versert lengst i det kommunale byråkrati, sier tidligere ordfører Brynjulf Bull, som en kommentar til fjernsynets muntre behandling av de 46 år Oslo har planlagt et akvarium.
29.Alle er enige om at de vanskelige forhold ved Bærum ligningskontor har uheldige konsekvenser, sa Gravdahl, og tilføyet at ingen kunne forsvare en slik urettferdig behandling.
30.Alle får samme behandling.
Le tue ultime ricerche