Norvegese-Spagnolo traduzione di bemanne

La Traduzione della parola bemanne da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

bemanne in spagnolo

bemanne
romfartøyverbo tripular
  skipverbo tripular
Sinonimi per bemanne
Termini derivati da bemanne
Altri esempi
1.Efterhvert blir vi to og en halv person til å bemanne dette kontoret, som skal selge Norge til amerikanerne.
2.Norske rederier har allerede kontrahert en rekke skip som må sies å tilhøre neste generasjon, og som det er sikkerhetsmessig forsvarlig å bemanne med 1214 personer.
3.Selvsagt skal vi bemanne de sykehjem vi har, og bygge flere i tillegg.
4.Tanken om å la SBCpiloter bemanne våre maskiner, for dermed å tilfredsstille kravet fra flyverorganisasjonene innen SAS, er et helt uakseptabelt forslag.
5.Av forskerstaben skal omkring 50 gå i land for å bemanne" Store mur".
6.DSB ønsker ikke selv å bemanne en ferge til denne transporten, idet det er billigere å chartre et norsk skip på grunn av bemanningsreglene i Norge.
7.De vil bl.a. bemanne skrankene.
8.Det er disse radarstasjonene Hallgrimsson ønsker at islendingene selv skal bemanne.
9.Det spekuleres også på om en miniubåt kan ha ligget på bunnen helt siden ubåtjakten i september ifjor, og at dykkerne som ble sett skulle være i ferd med å bemanne den igjen, men ble oppdaget.
10.Diplomater i den marokkanske hovedstad Rabat tror den marokkanske hær må bemanne hele barrieren, med de uoverskuelige omkostninger dette innebærer, og dessuten utbygge den til grensene for den tidligere kolonien, for å virkeliggjøre sitt krav på hele VestSahara.
11.Disse fem skal nemlig bemanne den norske dobbeltfireren under de olympiske regattaer i Los Angeles, det vil si, fire av dem skal det - en blir reserve.
12.Eftersom Busy Bee av hensyn til sine ansatte ikke har kunner akseptere SAS forslag om selv å bemanne F27maskinene på ren leasingbasis, er et definitivt avtalebrudd den mest sannsynlige konsekvens, fremholder Grøtterud overfor Aftenposten.
13.En teori går ut på at de skulle bemanne en fremmed miniubåt som kan ha ligget på bunnen siden ubåtjakten i september ifjor.
14.En trafikkbetjent skal altså bemanne sporveiens ene lederbil - den som trafikkerer sentrum.
15.Et skyhøyt antall personer er ansatt for å bemanne byråkratiet som følger med.
16.Fem norske rederier har informert myndigheter og sjømannsorganisasjonene om at de i 19841986 skal overta tilsammen ni skip som har så meget automatikk og annet arbeidsbesparende utstyr at det er sikkerhetsmessig fullt forsvarlig å bemanne dem med 1214 personer.
17.Frognerpublikummet kan forøvrig glede seg over at Oslo Kinematografer har klart å bemanne kinoen gjennom hele sommeren.
18.Hundre mann alene er avsatt til å bemanne sikkerhetskoordineringssenteret, som stadig mottar rapporter om bevegelsene til medlemmer av kjente aktivistgrupper.
19.I eftertid kan det fastslås at det nok var en tabbe av Benkow at han ikke sørget for å bemanne partikontoret med en av sine viseformenn for å demme opp mot den voksende frustrasjon i partiorganisasjonen over at det var vanskelig å treffe partiformannen.
20.Kraftig snikskyting ved skillelinjen mellom Øst og VestBeirut førte til at avdelinger fra de halvmilitære interne sikkerhetsstyrkene nektet å innta en av postene de skal bemanne på skillelinjen.
21.Likeledes vil en nedbygging av behandlingssiden ved Nic. Waals Institutt måtte føre til en kraftig forringing av den kliniske utdannelsen for de faggrupper som skal bemanne de barneog ungdomspsykiatriske team både i Oslo og på landsplan.
22.Marinen må finne 2000 fra landsiden for å bemanne de ekstra åtte fartøyene.
23.Marinen må imidlertid betale en pris for seieren, fordi de 2000 offiserer og kadetter som trenges for å bemanne skipene, må finnes innen den eksisterende mannskapsstyrke.
24.Men hvilken trio som skal bemanne den er stadig usikkert, ikke minst efter norsk jubeldag i KielerWoche med historisk dobbeltseier i tirsdagens andre og regattaens tredje seilas.
25.Noen ansøkning fra utenlandske personer for å bemanne et eventuelt PLOkontor, er ennå ikke kommet.
26.Opplysninger om at hæren ikke skal bemanne stillinger ved skillelinjen er blitt bekreftet på offisielt hold.
27.Regjeringsstyrkene klarte heller ikke å bemanne buffersonen mellom de to stridende parter, som har tilhold i hver sin bydel.
28.Selv hadde vi ikke ekspertise til å bemanne telesentralene, men hjalp til med å beskytte dem med sandsekker.
29.Statsråd Røkke svarte at det nå foreligger en ansøkning om arbeidsog oppholdstillatelse for en person som skal bemanne et slikt informasjonskontor, og denne ansøkningen vil bli grundig undersøkt.
30.Sømændenes Forbund i Århus har satt i verk en fysisk blokade av skipet fordi forbundet vil at rederiet skal bemanne skipet med ti underordnede besetningsmedlemmer i stedet for fem, som norske skipsfartsmyndigheter krever.
Parole simili

 
 

bemanne come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) bemannebemannendebemannet
Indicativo
1. Presente
jegbemanner
dubemanner
hanbemanner
vibemanner
derebemanner
debemanner
8. Perfetto
jeghar bemannet
duhar bemannet
hanhar bemannet
vihar bemannet
derehar bemannet
dehar bemannet
2. Imperfetto
jegbemannet
dubemannet
hanbemannet
vibemannet
derebemannet
debemannet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde bemannet
duhadde bemannet
hanhadde bemannet
vihadde bemannet
derehadde bemannet
dehadde bemannet
4a. Futuro
jegvil/skal bemanne
duvil/skal bemanne
hanvil/skal bemanne
vivil/skal bemanne
derevil/skal bemanne
devil/skal bemanne
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha bemannet
duvil/skal ha bemannet
hanvil/skal ha bemannet
vivil/skal ha bemannet
derevil/skal ha bemannet
devil/skal ha bemannet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle bemanne
duville/skulle bemanne
hanville/skulle bemanne
viville/skulle bemanne
dereville/skulle bemanne
deville/skulle bemanne
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha bemannet
duville/skulle ha bemannet
hanville/skulle ha bemannet
viville/skulle ha bemannet
dereville/skulle ha bemannet
deville/skulle ha bemannet
Imperativo
Affermativa
dubemann
viLa oss bemanne
derebemann
Negativa
duikke bemann! (bemann ikke)
dereikke bemann! (bemann ikke)
Le tue ultime ricerche