Norvegese-Spagnolo traduzione di beregnet

La Traduzione della parola beregnet da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

beregnet in spagnolo

beregnet
avsiktaggettivo calculado, estudiado, deliberado, premeditado, intencional
  kvantitetaggettivo calculado
Termini derivati da beregnet
Esempi con traduzione
Den nye skyskraperen, som vil bestå av to sammenflettede, 1212 meter høye tårn, er beregnet å være ferdig i 2022.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bergskolen" er beregnet for 12 elever og skal ligge under Fauske videregående skole.
2.Dyrenes kokebok" er beregnet på barn i 78 årsalderen.
3.Ernæringslære" er i første rekke beregnet på studenter som tar faglærerutdannelse med vekt på husstell.
4.Katastrofemedisin" er en bok beregnet på så å si alt helsepersonell inklusive hjelpeorganisasjoner som kommer borti ulykker og katastrofesituasjoner med skadede og syke mennesker.
5.Kliin kokos" er beregnet for folk som ikke har tenkt for dypt på en stund, sier Trond Kirkvaag.
6.Polarbjørn" er chartret av" De franske Antarktisekspedisjoner" for å frakte utstyr til forskningsstasjonen i fransk sektor av Antaktis, og striden står om bl. a. krandeler og en større lastebil med gravemaskinutstyr som Greenpeace hevder er beregnet til bygging av en flyplass ved forskningsstasjonen.
7.Sirkus Mikkelikski" i Frognerparken er først og fremst beregnet på det yngste teaterpublikummet, selv om mange voksne også vil ha glede av et møte med Alf Prøysens historie om Bolla Pinnsvin, Nøtteliten og Helene Harefrøken.
8.Tegn er språk" er beregnet på hørende som ønsker å kunne snakke med døve i familien, med venner eller i arbeidssammenheng.
9.The Norseman" er beregnet å få et foreløbig opplag på ca. 15 000.
10.Vekteren" er den største politibåten, beregnet på helårsbruk.
11.Vårslepp 84" er en endagsforeteelse beregnet på hele familien og vil foregå fra ca. kl. 15.00 til midnatt !
12.Akershus får trefire millioner mer i statstilskudd enn tidligere beregnet.
13.Boken er beregnet på barn fra niti år og oppover.
14.De røde parkometrene som er satt opp i et antall av 3540 i byens mest trafikkerte forretningsstrøk, var opprinnelig beregnet på personbiler med behov for rask av og pålessing, forklarer Koren.
15.Det er beregnet at inntektene av varmesalget vil bli cirka 15 millioner kroner pr. år.
16.Det er beregnet at investeringen gir en avkastning på 26 prosent.
17.Det er en kjent sak at Busk er blitt flyttet fra fengsel til fengsel fordi han skapte vanskeligheter, sa direktør Dokmo, men tilføyde at hans motvilje mot ovenfornevnte soningsfange var at Trondheim kretsfengsel er en lokal anstalt, og bare beregnet på korttidsinnsatte.
18.Det er svært beklagelig dersom de 150 000 personer, beregnet tre personer pr. husstand, nå vil måtte bli skuffet.
19.Det kan virke slik, men de siste uker har antall søknader om lån til oppføring steget, og vi har beregnet beløpet ut fra det.
20.Det meste av det han laget, ble distribuert som billige trykk, ikke beregnet på" evigheten" og heller ikke på kunstsamlerne, men snarere på dem som ville ha noe å pynte veggene sine med - for en stund.
21.Det vanlige brødet her borte er beregnet på å holde seg i hyllene på et supermarked en hel uke, kanskje lenger.
22.Dette hadde jeg ikke beregnet skulle gjøres kjent nå, sier en litt overrasket, men smilende og tilsynelatende noe lettet statssekretær, da vi interpellerer ham om tilstanden på morgenkvisten.
23.Disse problemene, sammen med vanskelige bergartformasjoner, medførte at brønnen ble dypere enn beregnet, sier Steinum.
24.Efter alt å dømme har den amerikanske regjering lagt stor propagandavekt på denne talen, i sitt ønske om å fjerne den voksende uro i USA og i VestEuropa over Det hvite hus militaristiske politikk, fortsetter Tass, som til og med deler" noen amerikanske observatørers" oppfatning av at presidentens tale fremfor alt var beregnet på VestEuropa.
25.En rekke tarmsykdommer skyldes at vi ikke får renset ut avfallsstoffer efter mat kroppen ikke er beregnet på å fordøye, og det samler seg toksiske stoffer i tarmene som fremkaller en rekke lidelser som for eksempel astma og allergi.
26.Engangsavgiften blir for det meste beregnet ut fra bilens verdi.
27.Enkelte av disse må vi derfor kjøre to ganger for også å få plass til publikum, sier Niels Peter Underland, som opplyser at de fleste av forestillingene er beregnet på forholdsvis små lokaler.
28.Er stedet først og fremst beregnet på ungdom fra Asker ?
29.For Norges del var dette beløp for 1983 beregnet til 19 dollar (ca. 145 kr.) i gjennomsnitt pr. innbygger.
30.Fordi Royal Viking Line fortsatt gikk med store tap, tok det lengre tid enn beregnet å overbevise våre investorer om at det var mulig å bringe selskapet på fote igjen.
Le tue ultime ricerche