Norvegese-Spagnolo traduzione di blåskjell

La Traduzione della parola blåskjell da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

blåskjell in spagnolo

blåskjell
allmenn? mejillones
Parole simili

 
 

Wiki
Blåskjell (Mytilus edulis) er en muslingart i blåskjellfamilien. Skallene på utsiden er blå til brunsorte, mens de innvendig er lyseblå og hvite. Blåskjellet kan bli opptil 8-9 cm langt.

Altri esempi
1.Akkurat for øyeblikket holder jeg på med å finne ut årsaken til giftige blåskjell.
2.Det er trolig første gang at det i Sverige eller Norge er påvist at algeforgiftning av blåskjell har ført til diare hos dem som spiser skjellene.
3.En annen gang fant BBCteamet ut at de skulle filme norsk ærfugl som fisket opp blåskjell fra sjøbunnen i Saltstraumen, forteller Hans Chr. Alsvik, Norges mann i planleggingen og ved den norske bearbeidelsen av programserien.
4.Forsøket med å dyrke blåskjell i kasser slo feil fordi skjellene ble for tunge, viser Paulus Remøy.
5.Hva er forskjellen på dyrkede og ville blåskjell ?
6.Hvis blåskjell og østersdyrking blir fulgt riktig opp, har jeg tro på at det kan bli en bra næring for kystbefolkningen, uttaler siviløkonom Lars Bull Berg, leder for Norges Skjelldyrkerlags Oslokontor til Aftenposten.
7.Imidlertid må ikke oppdretterne i dette området tenke på å eksportere blåskjell som er metallforurenset.
8.Konsentrasjonen av tungmetaller blant annet i blåskjell er så høy at Helsedirektoratet har advart mot å spise skjell fra fjorden, hevder Naturvernforbundet.
9.Spis ikke blåskjell nå, vent i hvert fall tre uker, advarer dosent Magne Yndestad ved Institutt for næringsmiddelhygiene på Norges Veterinærhøyskole.
10.Vi vil naturligvis komme tilbake til saken når vi igjen finner det forsvarlig å anbefale blåskjell.
11.1 kg blåskjell, 250 g purre, 2 ss margarin, 2 hvitløkfedd.
12.1 skive spekeskinke, 1 ss ishavskaviar, 1 skive røket laks, 1 bit røket ål, 34 blåskjell, 1 skive gravet laks.
13.Algegiftkonsentrasjonen i blåskjell i SørNorge synes å øke jo lenger østover man kommer.
14.Alle hovedrettene ligger i pris under en camilla, også den posjerte laksefileten, mens bergensk fiskesuppe kan erverves til kun 25 kroner, fire sorter fisk, skalldyr og blåskjell til tross.
15.Blåskjell er mager og sunn mat, som vi godt kan bruke mer av.
16.Blåskjell og oskjell i Ranafjorden inneholder betydelige mengder kreftfremkallende tjærestoffer.
17.Blåskjell på vestkysten av Sverige er forgiftet.
18.Både skrubbe, torsk og blåskjell samlet i omegnen av Øra inneholdt betydelig mer klorerte hydrokarboner, blant annet PCB, enn prøver tatt lenger ut i fjorden.
19.De første produksjonsanleggene for blåskjell kom i gang rundt 1980.
20.Den kan medføre diare hos den som prøver å nyde et måltid blåskjell.
21.Derfor innførte de svenske helsemyndighetene onsdag forbud mot salg av blåskjell fra dette farvannet.
22.Dessuten tilbyr Papa Sigolo forretter av reker, melon, skinke, blåskjell eller ørretmedaljonger samt salatbar og fire potetvarianter som trolig tilfredsstiller de fleste gjesters behov.
23.Det blir ført kontinuerlig kontoll med blåskjell både langs Østfold og Vestfoldkysten nå på vårparten.
24.Det bør være mulig å produsere 200 000 tonn blåskjell, som gir oss en inntekt på to milliarder kroner.
25.Det er ikke farlig å spise blåskjell fra Østfoldkysten.
26.Det er også funnet forhøyede konsentrasjoner av klorerte hydrokarboner i fisk og blåskjell fra Øraområdet og overkonsentrasjoner av metaller i tang og blåskjell.
27.Det høye innholdet av kreftfremkallende tjærestoffer i blåskjell og oskjell gjør disse muslinger uegnet til menneskeføde, og rekreasjonsverdien av fjorden er dermed redusert.
28.Det kan begynne med at vi i tilknytning til lakseoppdrett setter blåskjell inn i produksjonen, ganske snart derefter også østers.
29.Det kreves mot og selvsikkerhet for å våge å servere rakfisk med kokte blåskjell !
30.Ellers er det god kontroll av blåskjell i Norge idag ; på dette feltet er ikke svenskene kommet like langt, forteller Tangen.
Le tue ultime ricerche