Norvegese-Spagnolo traduzione di bunne

La Traduzione della parola bunne da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

bunne in spagnolo

bunne
allmennverbo tocar fondo, ser suficiente
Termini derivati da bunne
Altri esempi
1.Det må bunne i at lærerne henvender seg oftere til gutter enn til jenter i timene, sier hun.
2.Sosialansattes problemer med å nærme seg dette tema kan bunne i at det angår deres egne holdninger og fordommer, samt deres eget forhold til seksualitet.
3.Tror De at Arbeiderpartiets iver efter å inngå forlik på en rekke felter kan bunne i et ønske om å kneble denne venstrefløyen ?
4.En så lav prioritering eller manglende interesse for fysioterapiutdannelsen må bunne i manglende viten om hvilke oppgaver fysioterapeuter har.
5.Former og systemer vil skifte i arbeidet med barn og ungdom, men arbeidet må alltid bunne i en sann respekt for det enkelte menneske.
6.Isåfall må det bunne i manglende viten om hva fysioterapeuter arbeider med.
7.Nyvurderingen kan bunne i at man ved hjelp av utenlandsk teknologi vil kunne få mer ut av stagnerende oljefelter, og få bedre utbytte ved åpningen av nye felter.
8.Når så denne bruken faktisk skjer, er det både i åndsverkslova og andre stader bunne i paragrafar at skribentane skal ha sliktvederlag, både for fag og skjønnlitteratur.
9.Og motstanden kan bunne i etisk overbevisning ikke nødvendigvis i" homofobi".
10.Oppfatningen kan gjerne bunne i det tilvante - snakker man med en politiker og stiller ham et spørsmål, kommer snakketøyet automatisk i gang med et slags svar.
11.Vi tror for vår del hele utspillet må bunne i en manglende forståelse for kompromissets og avveiningens kunst - i den politiske hverdag.
12.Jeg tror det kan bunne i at kvinner er mere bevisste når det gjelder kroppen sin, og at de viser større åpenhet overfor intervjuerne.
13.Kan misunnelse bunne i liten tro på seg selv ?
14.At vestregionen i det hele tatt fremtrer som så mye mer tilokkende for bedrifter i Akershus, mente man kunne bunne i psykologiske faktorer.
15.Dersom Skjervengens bekymring skulle bunne i at han tror det står dårlig til med interesse og oppslutning blant folk flest om Forsvaret, tar han heldigvis feil.
16.Det kan bunne i at Oslopolitiet ikke har utviklet systemet like effektivt som Bergen politikammer har gjort, eller at man har tatt problemene mer avslappet.
17.Kampen mot kvinneutnyttelsen må etter vår oppfatning bunne i grunnleggende respekt for normer som styrer seksualiteten.
18.Men de dypere årsaker til voldsbruken er nok som oftest svært sammensatte, og kan bunne i alvorlige familiekonflikter, sier lege Ida Hydle som arbeider ved geriatrisk avdeling ved Ullevål sykehus.
19.Mistrivselen kan bunne i problemer på skolen såvel som i hjemmet.
20.Store utgifter i helsetjenesten kan for eksempel bunne i uforholdsmessig høye honorarer og lønninger til helsepersonellet - eller høy avkastning av kapital investert i sykehus og sykehjem.
Parole simili

 
 

bunne come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) bunnebunnendebunnet
Indicativo
1. Presente
jegbunner
dubunner
hanbunner
vibunner
derebunner
debunner
8. Perfetto
jeghar bunnet
duhar bunnet
hanhar bunnet
vihar bunnet
derehar bunnet
dehar bunnet
2. Imperfetto
jegbunnet
dubunnet
hanbunnet
vibunnet
derebunnet
debunnet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde bunnet
duhadde bunnet
hanhadde bunnet
vihadde bunnet
derehadde bunnet
dehadde bunnet
4a. Futuro
jegvil/skal bunne
duvil/skal bunne
hanvil/skal bunne
vivil/skal bunne
derevil/skal bunne
devil/skal bunne
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha bunnet
duvil/skal ha bunnet
hanvil/skal ha bunnet
vivil/skal ha bunnet
derevil/skal ha bunnet
devil/skal ha bunnet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle bunne
duville/skulle bunne
hanville/skulle bunne
viville/skulle bunne
dereville/skulle bunne
deville/skulle bunne
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha bunnet
duville/skulle ha bunnet
hanville/skulle ha bunnet
viville/skulle ha bunnet
dereville/skulle ha bunnet
deville/skulle ha bunnet
Imperativo
Affermativa
dubunn
viLa oss bunne
derebunn
Negativa
duikke bunn! (bunn ikke)
dereikke bunn! (bunn ikke)
Le tue ultime ricerche