Norvegese-Spagnolo traduzione di devaluere

La Traduzione della parola devaluere da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

devaluere in spagnolo

devaluere
økonomiverbo devaluar
Altri esempi
1.Det synes å stå på Buharis manglende vilje til å devaluere landets valuta, naira, liberalisere handelen og redusere subsidiene på petroleumsprodukter.
2.Motstanden mot å devaluere disse valutaer forårsaker store betalingsunderskudd og tømmer de utenlandske valutareserver.
3.Når det gjelder bestrebelsene på å finne en vei ut av medlemslandenes økonomiske problemer, foreligger det forslag om at de bør overveie å følge Jamaicas eksempel og devaluere, og i neste omgang satse på å bygge ut næringslivet slik at det ikke så ensidig er avhengig av produkter som sukker og bananer.
4.Regjeringen har anledning til å devaluere valutaen i de tre månedene avtalen gjelder for, men har lovet å gjøre dette med måte.
5.Regjeringens vedtak mandag om å devaluere den israelske shekel med ni prosent vil bringe prisene på alle importerte varer, deriblant olje, i været.
6.Siden Palmeregjeringen startet sitt arbeide høsten 1982 med å devaluere kronen med 16 prosent, har den satset maksimalt på å gjøre devalueringen til en suksess i motsetning til tidligere svenske devalueringer.
7.Det som er skjedd med liren er at valutakomiteen i det vesteuropeiske valutasamarbeidet (EMS) fredag besluttet å devaluere den italienske lire med seks prosent.
8.En nigeriansk bankmann i Washington spår at hans hjemland om ikke så lang tid kommer til å devaluere den nigerianske valutaen, naira, fra den nåværende kursen på 90 amerikanske cent, til rundt 60 cent, slik IMF lenge har forlangt.
9.For å skaffe mer hjelp, måtte Jamaica devaluere sin valuta med over 70 prosent og innføre et system som førte til nye devalueringer.
10.Lån til Nigeria er blokkert av Det internasjonale pengefond IMF, fordi Nigaria har satt seg mot å devaluere med 60 prosent for å styrke landets økonomi.
11.USA vil sannsynligvis ikke devaluere før godt ut i neste år når alle andre tiltak er oppbrukt.
Parole simili

 
 

devaluere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) devalueredevaluerendedevaluert
Indicativo
1. Presente
jegdevaluerer
dudevaluerer
handevaluerer
videvaluerer
deredevaluerer
dedevaluerer
8. Perfetto
jeghar devaluert
duhar devaluert
hanhar devaluert
vihar devaluert
derehar devaluert
dehar devaluert
2. Imperfetto
jegdevaluerte
dudevaluerte
handevaluerte
videvaluerte
deredevaluerte
dedevaluerte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde devaluert
duhadde devaluert
hanhadde devaluert
vihadde devaluert
derehadde devaluert
dehadde devaluert
4a. Futuro
jegvil/skal devaluere
duvil/skal devaluere
hanvil/skal devaluere
vivil/skal devaluere
derevil/skal devaluere
devil/skal devaluere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha devaluert
duvil/skal ha devaluert
hanvil/skal ha devaluert
vivil/skal ha devaluert
derevil/skal ha devaluert
devil/skal ha devaluert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle devaluere
duville/skulle devaluere
hanville/skulle devaluere
viville/skulle devaluere
dereville/skulle devaluere
deville/skulle devaluere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha devaluert
duville/skulle ha devaluert
hanville/skulle ha devaluert
viville/skulle ha devaluert
dereville/skulle ha devaluert
deville/skulle ha devaluert
Imperativo
Affermativa
dudevaluer
viLa oss devaluere
deredevaluer
Negativa
duikke devaluer! (devaluer ikke)
dereikke devaluer! (devaluer ikke)
Le tue ultime ricerche