Norvegese-Spagnolo traduzione di disfavør

La Traduzione della parola disfavør da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

disfavør in spagnolo

disfavør
allmenn? desventaja
Sinonimi per disfavør
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Dommen har også i urimelig grad latt en stilltiende akseptert uorden i Diakonhjemmets sosialhøyskoles praksis, i strid med intensjonene i Diakonhjemmets lover og regelverk, slå ut i arbeidsgivers disfavør.
2.En viss skjevhet i mannens disfavør må til for å rette opp den kvinnediskriminering som har vært gjeldende opp til nå.
3.Altså en tydelig forskjellsbehandling i den arme undertrykte manns disfavør.
4.Av 19 undersøkte pumper i Stavangerdistriktet var det 15 som gikk klart i forbrukernes disfavør, men likevel innenfor de lovfestede marginer.
5.BP har i forbindelse med Ulakontrakten sagt at prisforskjellen er på rundt 20 prosent i norsk disfavør, og de siste dagene har selskapet forsøkt å overbevise Olje og energidepartementet om at dette er riktig.
6.D. Dommen har også i urimelig grad latt en stilltiende akseptert uorden i Diakonhjemmets sosialskoles (DIASOS) praksis, i strid med intensjonene i Diakonhjemmets lover og regelverk, slå ut i arbeidsgiverens disfavør.
7.De sorte velgere i Chicago kan avgjøre tirsdagens demokratiske primærvalg i Illinois i Walter Mondales disfavør.
8.Departementet viser til at utenlandsk reklame, formidlet gjennom utenlandske satellittsendinger, vil kunne virke konkurransedreiende i norsk disfavør.
9.Derfor burde vi ha et naturinstinkt for endringer i styrkeforholdet, i vår forsvarsallianses disfavør.
10.Det innebærer at konsolideringsfondet i seg selv representerer en lønnsomhetsvridning - i favør av bedriftsinterne investeringer, og i disfavør av investeringer i annen virksomhet.
11.Det paradoksale i saken er at redaktøren av Weekend tydeligvis hadde regnet med en kjennelse i sin disfavør.
12.Det taler også til klagerens disfavør at han bestilte sementsteinen fra en annen person enn den som kom med tilbudet, mener utvalget.
13.Dette har ført til at forholdet mellom kapital og arbeidskraftomkostninger har forskjøvet seg for sterkt i arbeidskraftens disfavør, og har hatt en uheldig innvirkning på sysselsettingen, hevdes det.
14.Direktør Espetvedt - administrerende direktør i Sparebankkreditt - sier at skattefrihet skaper en konkurransevridning i Sparebankkreditts disfavør, denne vridning vil han til livs.
15.En annen sammenligning er at flyvelederes lønnsplassering også heller i politiets disfavør.
16.En fantastisk mangel på fantasi - i sjefens disfavør.
17.Forunderlig er det imidlertid fremdeles hvordan regjeringen dengang kunne akseptere en avtale som så klart går i Norges disfavør.
18.Før søndagens debatt gav et tilvarende stemningsbarometer et utslag på 49 mot 41 prosent i Mondales disfavør.
19.Han har ikke fått det til i høyden, og det taler i hans disfavør ved uttagningen.
20.Hensynet til kontroll og regulering vil alltid stå i motsetningsforhold til rettssikkerheten og interessene til utlendinger og potensielle innvandrere, og vi kan ikke se at avveiningen bør gå i utlendingenes disfavør", mener Kommunaldepartementet.
21.Her er det viktig med åpent sinn å vurdere de muligheter politijuristen har til å manipulere en sak på efterforskningsstadiet i disfavør av individets rettssikkerhet.
22.Høybråten er ikke bitter for at den personkabal som ble lagt efter kommunevalget i Oslo gikk i hans disfavør.
23.I sistnevntes disfavør kan anføres at laget har spilt fire kamper på rad uten seier.
24.Idag er Norges samhandel med de tre land begrenset, tildels i stagnasjon og tildels i vår disfavør, med vekt på et lite antall produkter uten bredde i varemønsteret.
25.Jakobsen pekte på at dette ville innebære en særbehandling av danskene som villei innebære en ytterligere konkurransevridning i norsk disfavør.
26.Jfr. påstanden om at etablering av utenlandske banker som ikke tilbyr sjekkog girotjenester vil føre til en konkurransevridning i norske bankers disfavør.
27.Konkurransevridning i skipsfartens disfavør må rettes opp, blant annet ved at avgifter og gebyrer blir revidert slik at de står i forhold til de offentlige tjenester som ydes i næringen.
28.Med alle forbehold tydet undersøkelsen likevel på en betydelig prisforskjell på matvarer i norsk disfavør.
29.Med dagens regelverk gir altså skattesystemet totalt sett ikke vridning av lånetilførselen i bedriftenes disfavør.
30.Men Storrusten har liten tro på at det kan bli snakk om noe kursras som gir store utslag i forbrukernes disfavør.
Le tue ultime ricerche