Norvegese-Spagnolo traduzione di en god del

La Traduzione della parola en god del da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

en god del in spagnolo

en god del
allmenn? mucho
Sinonimi per en god del
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Den slags lønnssammenligninger som man her står overfor, hefter det alltid en god del skjønn og usikkerhet ved.
2.Jeg tror ikke det grann på det svenske eksemplet", erklærte Thunborg, som regnes for å være en god del mer forsvarsvennlig enn hva mange av hans regjeringskolleger og andre ledende sosialdemokrater er.
3.Så lenge de ikke deler ut stilkarakterer i fotball, kan Strindheim komme til å ta en god del poeng i 1. divisjon fremover.
4.De alkoholsvake drikker fyller en god del av tomrommet efter brennevinet.
5.Den betyr selvfølgelig en god del, og jeg er veldig glad for den, vi får se hva fremtiden bringer.
6.Denne uforsiktigheten påfører utenrikstjenesten en god del ekstraarbeide hver eneste sommer, og det finnes endog enkelte som spekulerer i de nødlidenhetslånene ambassadene har mulighet til å gi i enkelte tilfeller.
7.Derfor håpet alle å unngå Danmark, og det bekymrer meg en god del av vi skal møte dem med en gang.
8.Det drives en god del forskning og undersøkelser omkring eldreomsorgen, men publiseringen har hittil vært for dårlig.
9.Det er et lyspunkt at vi har maktet å betale ned en god del av den gamle underskuddsgjelden, men det er en stor misforståelse å tro at fylkeskommunen plutselig har fått god råd, fremholdt fylkesrådmannen, og presiserte at store akkumulerte regnskapsunderskudd virker lammende.
10.Det er ikke for å være falsk beskjeden, men en god del av det jeg får kredit for, var startet før jeg overtok.
11.Det er klart jeg har lært en god del av Paul Arne i slalåmbakken.
12.Det er vanlig med en god del fortielse, men dette er ikke av det gode.
13.Det gjøres en god del, men Brannvernforeningen mener at det kan og bør gjøres mye mer, fremholder Thoresen overfor Aftenposten.
14.Det virker som at en god del av luften er gått ut av dollarballongen, sier assisterende banksjef Birger Langeland i Den norske Creditbanks valutaavdeling til Aftenposten.
15.En god del av aksjonene skyldes at folk ikke er flinke nok til å melde fra om når de komer hjem, enten det dreier seg om en tur på fjellet eller båttur på sjøen, sier redningsleder Sigurd Torp ved Hovedredningssentralen på Sola.
16.En god del har jeg fra folk som av gode grunner vil holde seg anonyme.
17.En god del ministre viste til at lederskap måtte utøves dersom det skal ende med et positivt resultat når de gjelder stasjonering av krysserraketter.
18.En god del popmusikere har spilt i korps, både spesialkomponert musikk, seriøs musikk som er arrangert for korps, og de fleste musikktyper forøvrig.
19.Er ikke dette et drastisk tiltak som vil torpedere en god del nærradiotilbud ?
20.Flere kommer, og en god del er med her, opptil to tre ganger før vi slutter i august.
21.Her har jeg da vært aktiv pressemann i praktisk talt hele det tidsrom forfatteren behandler, og i den egenskap hatt anledning til å snuse en god del på det samfunn som omgir oss - men det bildet kjenner jeg ikke !
22.I Storbritannia hadde man for mange år siden en god del storfetuberkulose.
23.Ja, det ligger en god del analyse i håndball.
24.Ja, vi har mottatt en god del klager i disse par årene både fra privatpersoner og fra tobakkskadeorganisasjoner.
25.Jeg er klar over at det blir hardt og at jeg sikkert vil møte en god del motgang, men jeg gruer meg ikke.
26.Jeg har jobbet en god del med slalåmtreningen, med det var kanskje vel så hyggelig at det ble triumf i storslalåm.
27.Jeg har lært en god del, men det vil ikke være mulig å introdusere norske systemer i Bangladesh.
28.Jeg innrømmer imidlertid at vi er blitt tappet for en god del av våre beste utøvere.
29.Jeg tror at en god del Venstrevelgere vil få problemer med å akseptere partiets nyorientering mot den sosialistiske blokken.
30.Jeg tuklet noe på toppen av løypa og mistet en god del tid, sa" Nuppen" Skajem da han bare greide 41,12 i annen omgang, og da" Jonne" føk i mål på 40,57 var denne tvekampen over.
Le tue ultime ricerche