Norvegese-Spagnolo traduzione di engasjere

La Traduzione della parola engasjere da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

engasjere in spagnolo

engasjere
allmennverbo participar
Sinonimi per engasjere
Termini derivati da engasjere
Altri esempi
1.Believer" mangler en tematisk struktur som kan engasjere utover det klanglige og det rytmiske.
2.Få ting er mer melodramatiske i de årlige budsjettdebatter i vår nasjonalforsamling enn forslagene om at nu må Norge engasjere seg i dette eller hint område.
3.Idrettspyramiden" som er bygd opp, har to hovedsiktemål, å engasjere flest mulig, og å finne og perfeksjonere talentene.
4.Symfoni i gult" har som et større dekorativt arbeide likevel styrke i seg i forhold til rommet, og skulpturen" Hellebard" vil på sin måte også kunne engasjere betrakteren og fungere monumentalt i et miljø som foreløbig ikke er oppgitt.
5.Ja til arbeid" er ingen organisasjon og har aldri hatt til hensikt å sette forbundets og fagbevegelsens organer ut av spill. vi kan ikke forstå at det ikke er lov for grunnplanet å engasjere seg imot arbeidsledigheten, sier Atle Tranøy, medlem av klubbstyret ved Aker Stord.
6.Aksjonen gir oss en glimrende anledning til å fokusere på ungdom både her hjemme og i den tredje verden, dessuten å engasjere våre unge til innsats for unge i andre land, sa LNUs leder Arne Dale da neste års innsamling ble presentert for pressen onsdag.
7.Både foreldre og lærere må engasjere seg mer i barnas skolegang.
8.Chagall sier man skal engasjere seg i det man føler for.
9.Departementet skal i løpet av de nærmeste måneder forespørre" Stiftelsen" om hvorvidt de norske bedriftene som er engasjert i organisasjonen er villige til å engasjere seg i oppkjøp av amerikanske studieplasser, sier ekspedisjonssjef Nyborg.
10.Dere som arbeider i Braathens SAFE har jo også gående et prosjekt i samarbeide med SOSbarnebyer, hva er det som får dere til å engasjere dere så sterkt i arbeide for nødlidende mennesker ?
11.Derfor var det nå naturlig å gå over til å arbeide i det lokale franske marked, sa han og la til at den eneste måte shipping idag ikke bare kan overleve, men også gå med overskudd på, nettopp er å engasjere seg i det lokale marked.
12.Det blir om sentrale sikkerhets og forsvarspolitiske spørsmål, uttaler Bowitz, og tilføyer at både lærere og elever har bedt Norges Forsvarsforening om å engasjere seg sterkere med informasjon i skolene.
13.Det var egentlig nokså unaturlig for en ung pike å engasjere seg i organisasjonsliv og aktiv politikk dengang jeg var ung, sa hun.
14.Det å engasjere næringslivet er viktig for å få en garanti for og til nytte for reiselivsnæringen, og at de nye tilbud kan utarbeides også ut fra dennes behov, mente hun.
15.Disse nye opplysningene bør føre til at myndighetene i langt større grad enn hittil må engasjere seg i tiltak som kan gjøre tilværelsen lettere for pasientene ved utbygging av behandlingstilbud.
16.Efter at en Statoilreform er gjennomført, vil Statoil kunne engasjere seg sterkere både i Norge og i utlandet.
17.En mulighet er å engasjere flere arbeidere, en annen kan være å drive med tre skift i stedet for to, slik vi gjør idag.
18.Er det ellers saker Norge vil engasjere seg spesielt i som styremedlem ?
19.Faktisk nok til å engasjere Miles Davis en gang i uken, og attpå til betale skikkelig honorar til norske musikere, selv om besøket svikter en gang imellom.
20.For meg er det et hovedpoeng at idretten bare i meget beskjeden grad behøver å engasjere seg partipolitisk for å støtte det borgerlige Lottoforslaget.
21.Før vi går til det skritt å engasjere skribenter, må imidlertid kommunen klart tilkjennegi hvorvidt man ønsker å samarbeide om utgivelsen av kirkehistorien eller ikke.
22.Hvis saken kommer opp for høyere domstoler, vil jeg også engasjere Sterns advokater.
23.Idretten er nødt til å engasjere seg i det nye TV2prosjektet, mener Hans B. Skaset.
24.Jeg er klar over at det kan føles som en begrensning av den demokratiske ytringsfrihet, men jeg stiller spørsmål ved om det er riktig av kirkeledere å engasjere seg i partipolitikk.
25.Jeg finner det meget gledelig at det sivile rettsapparatet ønsker å engasjere seg, og nå har vist at det fungerer i slike saker.
26.Jeg kunne ikke mobilisere de store ambisjonene, eller engasjere meg helhjertet i yrket som salgskonsulent.
27.Jeg mener at nordmenn burde engasjere seg sterkere i lepraarbeidet - selv om den ikke angår oss direkte, sier Inger Austveg.
28.Jeg tror det skal bli vanskelig å engasjere den borgerlige opinion hvis vi går til stortingsvalget neste år uten å ha gjort det helt klart - hinsides skygge av tvil - at de tre regjeringspartier står last og brast ved hverandre, både nå, under valgkampen og efterpå.
29.Ligningsetaten er imidlertid et statlig organ, og kommunen kan derfor ikke selv engasjere ekstrahjelp til kontoret, hevdet han.
30.Med ønsket om å få unge til å engasjere seg, er dere ikke redde for å treffe bare den" snille, fredelige" ungdommen ?
Parole simili

 
 

engasjere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) engasjereengasjerendeengasjert
Indicativo
1. Presente
jegengasjerer
duengasjerer
hanengasjerer
viengasjerer
dereengasjerer
deengasjerer
8. Perfetto
jeghar engasjert
duhar engasjert
hanhar engasjert
vihar engasjert
derehar engasjert
dehar engasjert
2. Imperfetto
jegengasjerte
duengasjerte
hanengasjerte
viengasjerte
dereengasjerte
deengasjerte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde engasjert
duhadde engasjert
hanhadde engasjert
vihadde engasjert
derehadde engasjert
dehadde engasjert
4a. Futuro
jegvil/skal engasjere
duvil/skal engasjere
hanvil/skal engasjere
vivil/skal engasjere
derevil/skal engasjere
devil/skal engasjere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha engasjert
duvil/skal ha engasjert
hanvil/skal ha engasjert
vivil/skal ha engasjert
derevil/skal ha engasjert
devil/skal ha engasjert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle engasjere
duville/skulle engasjere
hanville/skulle engasjere
viville/skulle engasjere
dereville/skulle engasjere
deville/skulle engasjere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha engasjert
duville/skulle ha engasjert
hanville/skulle ha engasjert
viville/skulle ha engasjert
dereville/skulle ha engasjert
deville/skulle ha engasjert
Imperativo
Affermativa
duengasjer
viLa oss engasjere
dereengasjer
Negativa
duikke engasjer! (engasjer ikke)
dereikke engasjer! (engasjer ikke)
Le tue ultime ricerche