Norvegese-Spagnolo traduzione di falle

La Traduzione della parola falle da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

falle in spagnolo

falle
kategoriverbo caer
  allmennverbo caer rodando
  temperaturverbo bajar
  intransitivverbo caerse
  hårverbo ondularse
Sinonimi per falle
Termini derivati da falle
Esempi con traduzione
Snøen fortsatte å falle i fire dager.
Wiki
En falle er en mekanisk fjærbelastet bolt som sørger for å holde en dør lukket. Fallen er montert i en låskasse og styres av et dørhåndtak dersom den har en lukkefunksjon, og av en knappevrider og/eller en låssylinder dersom den har en låsefunksjon. Når døren lukkes og fallen treffer låsstolpen eller sluttstykket vil presset mot fallens skråflaten gjøre at den presses inn i låskassen, og når den har passert låsstolpen eller leppen i sluttstykket vil fjærbelastningen sørge for at den spretter ut igjen og sørger for at døren er lukket inntil fallen frigjøres mekanisk ved håndgrep eller åpning av sluttstykke.

Altri esempi
1.Den nå 70årige diktaren har ei forunderleg evne til å setja seg i barns stad, utan å falle for freistinga til å etterape" barnespråk", skriv Torbjørn Børte i si melding av JanMagnus Bruheims barnediktbok" Bekken syng".
2.Det er en selvfølgelig oppgave for et stort fagforbund som ser bunnen falle ut av de tradisjonelle næringene, uten at arbeidsledigheten settes tilstrekkelig i fokus av de politiske myndigheter.
3.Det vil nok falle mange tungt for brystet at boutgiftene vil øke, men det er neppe noen vei utenom hvis en ønsker å oppnå en mer rettferdig beskatning av de mer kostbare boligene.
4.Ein skigard kankje vara evig" så må gjerdene mellom kristne grupperinger falle ned.
5.En bekjempelse av diktaturet som sådant vil altså ikke falle heldig ut, før vi har fått øye på diktatoren i vårt eget bryst og veltet ham ned fra hans forhøyning".
6.Imorgen regner vi med at det vil falle 11 mm nedbør på Toten.
7.Jennifer" omtales som moten for dagens forretningskvinne, men den burde kunne falle i smak også for andre enn henne.
8.Masada skal ikke falle igjen.
9.Med en eventuell innføring av det nye tallspillet Lotto fra 1985, kan mye av idrettens inntektsgrunnlag fra tippingen falle bort.
10.Da vi ble koblet inn i beregningsarbeidet, ble det spådd at svenskene ville" falle sammen".
11.Dersom fiskerne tok opp så mye reker fra Barentshavet som bestanden tåler, ville markedet for industrireker falle sammen.
12.Det er nødvendig med toppstilling for at undervisningen ikke skal falle mellom to stoler, sier Borchgrevink til Vårt Land.
13.Det kan ta en halvtime å gå opp ti meter, mens det er gjort på et øyeblikk å falle av ti meter.
14.Det kunne ikke falle meg inn.
15.Det vil ikke falle meg inn å foreta meg noe så dumt som å hevde at himmelen er skyfri, at tilværelsen er rosenrød og problemfri eller at vi er feilfrie.
16.Det virker derfor som DACbistanden nå begynner å falle under de nivåer man klarte å opprettholde i nedgangstidene, sa hun.
17.Dette betyr at vi konsentrerer oss om de mest alvorlige forholdene og en rekke mindre skader vil derfor falle utenom arbeidsgruppens mandat.
18.Dette er den første prøven, og vi hadde ikke ventet at det skulle falle så rimelig ut.
19.Dette var en gjennomført bra kamp fra vår side, erklærte Per Otto Furuseth, som mente å kunne ane at bitene er i ferd med å falle sammen til et bilde.
20.Dette ville være et stort tap både for regionen og for hele landet dersom noen av de omtalte tilbud på Rikshospitalet skulle falle bort, sier Mork til NTB.
21.Du må falle minst 100 ganger før du klarer telemarksvingen.
22.Dørum har nå sittet så lenge på gjerdet og lenet så langt mot venstre at det bare var en side han kunne falle ned på.
23.For min del vil mye stå og falle med værgudene.
24.Gravet ulke - med rosa pepper - er en ny vri på denne fisken som vi håper vil falle i smak, og vi vil også servere bacalao på en ny måte, ikke så sterkt krydret som spanjolene foretrekker den.
25.Hvilke dogmer har De latt falle disse årene ?
26.Hvis man skulle foreta en omplassering, måtte man være ganske sterk i troen på at dollaren skal falle, og da falle så mye at det vil oppveie den rentefordel man nå har i dollar, sier Lie.
27.Hvis sykehusrådmannens forslag skulle bli en realitet, vil behandlingstilbudet til to sosiale distrikter i byen falle bort og mesteparten av vår virksomhet må nedlegges.
28.I høst er det frie valg, og militærdiktaturet vil falle.
29.Infor Media skulle falle godt inn i MediaInvests virksomhet.
30.Jeg forestiller meg at kortene efter prøveperioden vil falle to kroner rimeligere pr. transaksjon enn hva en sjekk koster banken.
Parole simili

 
 

falle come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) fallefallendefalt
Indicativo
1. Presente
jegfaller
dufaller
hanfaller
vifaller
derefaller
defaller
8. Perfetto
jeghar falt
duhar falt
hanhar falt
vihar falt
derehar falt
dehar falt
2. Imperfetto
jegfalt
dufalt
hanfalt
vifalt
derefalt
defalt
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde falt
duhadde falt
hanhadde falt
vihadde falt
derehadde falt
dehadde falt
4a. Futuro
jegvil/skal falle
duvil/skal falle
hanvil/skal falle
vivil/skal falle
derevil/skal falle
devil/skal falle
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha falt
duvil/skal ha falt
hanvil/skal ha falt
vivil/skal ha falt
derevil/skal ha falt
devil/skal ha falt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle falle
duville/skulle falle
hanville/skulle falle
viville/skulle falle
dereville/skulle falle
deville/skulle falle
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha falt
duville/skulle ha falt
hanville/skulle ha falt
viville/skulle ha falt
dereville/skulle ha falt
deville/skulle ha falt
Imperativo
Affermativa
dufall
viLa oss falle
derefall
Negativa
duikke fall! (fall ikke)
dereikke fall! (fall ikke)
Le tue ultime ricerche