Norvegese-Spagnolo traduzione di felt

La Traduzione della parola felt da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

felt in spagnolo

felt
kunnskapsostantivo campo [m], competencia [f], especialidad [f], sector [m], esfera [f]
  agrikultursostantivo campo [m]
Sinonimi per felt
Termini derivati da felt
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Hver politisk og økonomisk situasjon på ethvert felt kan bli løst på basis av" Det guddommelige prinsipp".
2.La Oslo leve" består av arbeidstagere som daglig, hver på sitt felt, ser forfallet og utarmingen og føler forverrede arbeidsvilkår på kroppen.
3.På det ideologiske felt kan det ikke herske noen fredelig sameksistens mellom blokkene.
4.Regjering og storting kan imidlertid hjelpe hovedstaden også på dette felt (vekst, nyskapning etc. i næringslivet i Oslo), ved iallfall å se på visse sider ved etableringsloven en gang til.
5.Styrking av den faglige delen av Helsedirektoratet på bakgrunn av den kraftige veksten og utviklingen på alle felt innen helsefaget.
6.Blir de forskrifter som nå er foreslått, vedtatt, får Norge de beste regler på dette felt i Norden, sier Bakken.
7.Da Oslo kommune bestemte seg for å anke dommen i Oslo byrett hvor en skattyder ble innvilget skattefradrag for avbetalingsrenter, må det ha gjort seg gjeldende helt andre forestillinger om den påberopte ligningspraksis på dette felt enn det er grunnlag for.
8.De fleste som jobber på dette felt har sterke verdistandpunkter som uunngåelig får innvirkning på det arbeide som utføres.
9.Den elektromagnetiske og korpuskulære stråling som nærmer seg Jorden kan observeres fra målestasjon utenfor Jorden, uhindret av Jordens atmosfære og magnetiske felt.
10.Det er omkring 300 israelske bedrifter som kjemper om det innenlandske markedet for soloppvarmingssystemer, sier Marco Goldish, som leder avdelingen for slike produkter hos Electra Ltd., Israels ledende produsent både på dette felt og innen luftkondisjoneringssystemer.
11.Det har skjedd en fantastisk utvikling på dette felt, sier dr. Kofstad, som synes at hans generasjon av leger kanskje har vært spesielt heldige.
12.Det økte opinionsengasjement bærer med seg farer for å la partipolitiske hensyn få spille en for dominerende rolle i forholdet til de overordnede nasjonale hensyn vi må ta på dette felt.
13.Dette er et felt vi må undersøke grundig.
14.Er det på dette felt de største vekstmuligheter foreligger ?
15.For ikke å snakke om mitt eget felt, så vil NMR gjøre oss i stand til å oppdage svulster på noen få millimeters størrelse selv i dyptliggende deler av hjernen og ryggmargen.
16.Forskningen på dette felt er særlig konsentrert om det såkalte Menneskerettighetsprosjektet i Oslo og Chr. Michelsens Institutt i Bergen.
17.Hvorfor er ikke avkjøringen varslet et par hundre meter før, slik at alle kan legge seg i riktig felt ?
18.I et felt hvor Staten har 50 prosent eierinteresse, vil Staten - på grunn av en allerede hard skattebelastning - normalt sitte igjen med 91 prosent av det totale overskuddet efter at driftsutgiftene er fratrukket.
19.I vinter har vi jobbet hardt for å utvikle et mer organisert forsvarsspill, og det er også på dette felt at jeg tror publikum vil få øye på noe nytt ved årest KILutgave.
20.Jeg skulle ønske at man hadde oppnådd noe på dette felt før man gikk til megling.
21.Men det er en utbredt oppfatning at NATOs forsvarsbestrebelser i tiden som kommer, vil måtte konsentreres om å bedre de konvensjonelle styrker, og øket europeisk innsats og samarbeide på dette felt vil være et gode, sa Stray.
22.Men siden trådløs fangstog redskapskontroll er et helt nytt felt både for fiskere og produsenter, er det fremdeles mange uforutsette problemer som må løses.
23.Motsetningene mellom oss og Likud er blitt mindre på dette felt, bekrefter Arbeiderpartiets Micha Harish, økonom og mangeårig norgesvenn som har sittet i nasjonalforsamlingen (Knesset) siden 1974, med utenriks og energipolitikk som sitt spesialområde.
24.Norge er et av de få land som har offentlig kontroll på dette felt, noe som er meget betryggende sett fra næringens synspunkt, sier Grøntvedt.
25.Nå er det bare Windglider for meg før avreise til OL, sa Svein Rasmussen, som lørdag ikke var langt efter den engelske David Perks, og ble toer i et felt på langt over hundre brettseilere i Milk Race.
26.Når alle store industriland satser en meget stor del av sine ressurser på teknologisk nyskapning innen informasjonsteknologien, vet vi allerede idag at det er på dette felt vi må tilpasse oss i den industrielle utvikling fremover.
27.Når en rekke fagfolk har undersøkt og hatt samtaler med Busk, og enstemmig er av den oppfatning at han er syk, så synes jeg det er ganske frekt av en som selv karakteriserer seg som legmann på dette felt å konkludere med at Busk ikke er verre stillet enn andre langtidsinnsatte, sier Landmark.
28.Når et felt har vist seg å være" liv laga" og av verdi for folks helse, innlemmes det i de offentlige tilbud som gjelder for alle.
29.Pykoterapi er et stort felt ; det er nødvendig å konsentrere sine studier om et begrenset felt eller emne.
30.På ett felt har Kystvakten ennå ikke funnet sine naturlige oppgaver og sin best egnede arbeidsform, fortsetter han.
Le tue ultime ricerche