Norvegese-Spagnolo traduzione di ferdig

La Traduzione della parola ferdig da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ferdig in spagnolo

ferdig
grønnsakeraggettivo listo
  beredskapaggettivo listo, preparado
  kjøttaggettivo listo, pronto
  avsluttetaggettivo terminado, acabado
  klaraggettivo acabado, terminado
Sinonimi per ferdig
Termini derivati da ferdig
Esempi con traduzione
Jeg er nesten ferdig.
Den nye skyskraperen, som vil bestå av to sammenflettede, 1212 meter høye tårn, er beregnet å være ferdig i 2022.
Jeg er ikke ferdig med snakka ennå.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bydelen er ferdig utbygget og stabilisert...
2.Det som intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes tanke, alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, - dette har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd".
3.Dette er utmerket, bare De ikke risikerer å gjøre det ferdig.
4.Disse to utsagnene efter landsstyremøtet i partiet onsdag, viser at Labour langt fra er ferdig med sin smertefulle selvransakelsesprosess som har pågått siden valgnederlaget i 1979 som førte til åpen splittelse og dannelse av det sosialdemokratiske parti.
5.Drømmen om elveparken" er blitt et begrep i Sandvika, og omhandler tomtene på vestsiden av elven som ennå ikke er ferdig regulert.
6.En kjempeulykke ble avverget på Svinesund ved at broen stod ferdig da biltrafikken satte inn.
7.En mann er lett å studere, med en kvinne blir man aldri ferdig," sa Ibsen.
8.Germa Lionel" vil forlate Høøyanger onsdag efter at skipet er ferdig losset ved ÅSVs anlegg.
9.Grunnlinjen kan tidligst stå ferdig i 1995.
10.Holtet" skal efter planen stå ferdig om et par år.
11.I de gode, gamle dager gjorde en mann hele arbeidsoperasjonen, fra ide til ferdig trykksak.
12.Ifølge beregninger Den norske Creditbank (DnC) har utført for kommuneadministrasjonen, kan hele Grunnlinjen stå ferdig til bruk i januar 1990.
13.Indira, du er aldri ferdig.
14.Jeg skriver til herr ekspedisjonssjefen for å gjøre oppmerksom på at jeg ikke er stemt for å føre hjem de skip som det her er tale om, ei heller gjennomføre den transaksjon med Sverige som den svenske riksbanken nå har approbert, med mindre det også blir på det rene at departementet anser seg ferdig med behandlingen av alle sider vedrørende denne sak.
15.Læreren hadde forklart seg ferdig, og vi fikk beskjed om å begynne.
16.Millionklubbhuset" sto ferdig i november ifjor og Bærum kommune har vært til god støtte i det prosjektet.
17.Mitt mål er at når bildet er ferdig, er farven slik at du merker den ikke".
18.Mycket mørk og med stora øgon" legger hun sin reisedrakt ferdig også for Elin.
19.Nå når jeg er ferdig utdannet står jeg plutselig her og opplever all kjøligheten i moderne kunst, design og computere, og jeg velger metaller i teppene som min kommentar til denne kulden.
20.Parsellen under Norges Bank er nesten ferdigbygget og koster 140 mill. kr. Investeringsbehovet frem til en ferdig Grunnlinje er altså 450 mill. kr.".
21.Pride of Black Dreams" - et resyme av negrenes kamp for frihet frem til våre dager står på Ruth Reeses program, og hun håper å kunne ha det ferdig til fremførelse til høsten.
22.Skulle det vart enda lenger før Knut Frydenlund og hans komitekolleger gjorde seg ferdig med tankevirksomheten, hadde det vært en fortidsplan og ikke noen fremtidsplan man behandlet.
23.Slik står gryten til jeg kommer hjem om middagen, og når potetene er kokt, er maten ferdig uten mere bryderi og kan anrettes med en gang.
24.Stedet skal pusses opp, men vi kommer tilbake når oppussingen er ferdig, om en måneds tid eller så.
25.42 000 barn dør mens vi gjør oss ferdig med dette intervjuet.
26.55 millioner kroner skal Skedsmo nye videregående skole koste, og den skal stå ferdig til bruk i august 1986, forteller Sverre Galåen på Bygge og eiendomskontoret i Akershus fylke.
27.9.klassingene er allerede ferdig med sin grunnskoleeksamen, og de øvrige elevene er også kommet så langt ut at det burde være grunnlag for å sette standpunktkarakterer, mener rektor Trond Herland på Årvoll.
28.Anlegget må være ferdig og tatt i bruk før bompenger kan oppkreves.
29.Arbeidet ble ferdig i god tid før timeplanen, sier han.
30.At jo fortere jeg ble ferdig med dette her, jo fortere kan jeg løpe en æresrunde...
Le tue ultime ricerche