Norvegese-Spagnolo traduzione di fordekt

La Traduzione della parola fordekt da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

fordekt in spagnolo

fordekt
vanskelig å forståaggettivo abstruso, oscuro, incomprensible
  hemmelighetaltro en secreto, sigilosamente
  bedragerialtro a escondidas, a urtadillas, en secreto
  hemligaggettivo escondido, disimulado, velado
Sinonimi per fordekt
Termini derivati da fordekt
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Altså en fordekt portoforhøyelse og ingen service.
2.Arne Treholt har ikke hatt et stort behov for å sende gradert materiale ut av landet, tvert om har han kunnet opptre relativt trygt innenlands som fordekt selger av Moskvas synspunkter og ideer.
3.Det er en fordekt selvbiografi, mener Lægreid, som selv kjente dikteren gjennom ti år og har intervjuet ham flere ganger.
4.Det er stortingsrepresentant Hallgrim Berg som sier dette i forbindelse med at Radio Oslo har avslørt hvordan enkelte nærradioer er villige til å selge" fordekt" reklametid.
5.Det er vanskelig å sette ord på hva det er, det er så fordekt.
6.Det var efter samråd med de to utvalg at man valgte å holde saken innen skytterkretser, forteller Flesland, som ser på seksjonsledernes handlemåte i denne saken som fordekt virksomhet.
7.Det vil si at et firma som gjør bruk av kontraktører, og det i virkeligheten dreier seg om et fordekt arbeidstagerforhold, er forpliktet til å betale arbeidsgiveravgift.
8.Dette er et fordekt kjøreavgiftssystem som rammer bilbrukerne ulikt, bryter med det prinsipp at man skal betale for bruk av tjenester (i dette tilfelle en veistrekning) - ikke for å unngå dem, og dernest skaper det miljøforstyrrelser, køer og opphopning av trafikk og trøbbel for byens borgere.
9.Donassene skulle formes som ringer og stekes i smult, derav mistanken om at dette var en fordekt oppskrift på smultringer.
10.Erik Hivju spilte akkurat passe fordekt politilegen som var lokket på glattisen.
11.For det andre er det uhyre vanskelig å skille mellom den form for påvirkning som er en naturlig og nødvendig del av den politiske prosess i et åpent samfunn på den ene siden og fordekt agentvirksomhet på den annen.
12.Hele dette adferdsmønster finner statsråden så fordekt og mistenkelig at han bare undrer seg over at det ikke forlengst har vakt myndighetenes oppmerksomhet.
13.Hun understreker idag at det ikke skjedde noe fordekt hverken økonomisk eller på annen måte - i hennes tid i direktoratet.
14.Hvis et firma bruker kontraktører, og det i virkeligheten er et fordekt arbeidstagerforhold, plikter firmaet å betale arbeidsgiveravgift og følge arbeidsmiljøloven.
15.Hvis tapet ikke kommer, eller blir mindre enn fryktet, så blir avsetningen stående som en fordekt formue bygget opp av ubeskattet overskudd.
16.Hvis utviklingen i verden går over til en sterkere væpnet konfrontasjon mellom supermaktene - fordekt eller delvis åpen - i MidtØsten eller utenfor VestEuropa, hvilke ressurser vil fortsatt være disponible for å forsvare vår frihet ?
17.I realiteten er den nye ordning en fordekt portoforhøyelse uten at forbrukerne og næringslivet oppnår noe.
18.Israelkritikk blir stemplet som åpen eller fordekt antisemittisme (jødehat).
19.Levtsjenko arbeidet i en avdeling som kalles" Aktive Skritt", hvis hovedoppgave nettopp er desinformasjon og undergraving i Vest i form av åpenlys og fordekt propaganda, manipulasjoner av utenlandske dekkorganisasjoner, falsknerier, løgn og bedrag, sabotasjehandlinger og terrorisme med sikte på psykologiske virkninger og bruken av påvirkningsagenter.
20.Men bakom tilløpene til en uavhengig politikk skimtes et annet motiv, mer fordekt, men i høy grad en kraft å regne med overalt i ØstEuropa : behovet for nasjonal selvhevdelse.
21.Men jeg skulle tro at danske seere fulgte villigere med på løyene da handlingen i" Taushetsplikt" visstnok bygger på en lignende fordekt affære i dagens danske virkelighet, ledsaget av en offentlig debatt som ikke har avklart sakene.
22.Og i et eller annet perspektiv er vi alle en slags påvirkningsagenter for våre standpunkter, støttet og betalt av våre lesere og meningsfeller, og selv påvirket av andres ideer og overtalelseskunster, der alt fra høyverdig argumentasjon til billig propaganda og fordekt konspirasjon blir brukt.
23.På skolen lærte en litt psykologi og i dette fag noe om at de motiver og de egenskaper av sletteste art en tillegger andre, ofte ligger fordekt i en selv.
24.Utgangspunktet har vært at det norske folk må informeres bedre om fordekt virksomhet i landet, slik at motstandskraften mot påvirkningsagenter øker, og at den enkelte mann og kvinne gir mer akt på spionene iblant oss.
25.Ved at det åpnes for klart avgrenset reklame, vil man også nokså effektivt kunne sette bom for en videre utvikling i retning av snikreklame eller fordekt sponsorering.
26.Denne eiendomsskatten er egentlig en fordekt boligskatt som vanlige husholdninger i byen utsettes for.
27.Dessuten er det noe fordekt over denne" stakkars"holdningen som eldre ofte blir møtt med.
28.Det der kan tolkes som et fordekt frieri.
29.Antydninger om at slik tekstTVvirksomhet i realiteten er fordekt reklame, avvises i Kultur og vitenskapsdepartementet.
30.At det skulle eksisistere noen form for fordekt bordellvirksomhet eller spesialiserte småhoteller, vet ikke sosialarbeiderne noe særlig sikkert om, selv om enkelte huseiere nok har dyre - rom til leie for kortere tid, såvidt man har kunnet forstå.
Le tue ultime ricerche