Norvegese-Spagnolo traduzione di fordele

La Traduzione della parola fordele da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

fordele in spagnolo

fordele
betalingverbo espaciar
  tidverbo extender por
  tildeleverbo asignar, repartir, distribuir
  oppdeleverbo prorratear, repartir, dividir
  utdelaverbo dispensar, repartir, distribuir
Sinonimi per fordele
Termini derivati da fordele
Anagrammi di fordele
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det man er iferd med å gjøre er å kviste helsedirektørembedet og fordele kvistene i håp om at både kvistene og stammen skal overleve.
2.Samvirkelaget er som skatteobjekt et åpent almeneid formuekompleks som medlemmene ikke kan fordele seg imellom, men som bevares gjennom medlemsgenerasjonene.
3.(New York Times) Den etiopiske regjeringens manglende samarbeidsvilje når det gjelder å fordele matforsyninger fra utlandet, har hindret levering av mat som landet sårt trenger.
4.Den vanskeligste situasjon for meg ville være hvordan jeg skulle fordele mine styrker hvis det samtidig oppstår en nasjonal, britisk krise og en NATOkrise, sier øverstkommanderende for den britiske marine, admiral Sir William Staveley K.C.B. til Aftenposten.
5.Det blir en stor lokalpolitisk utfordring når det ikke lenger skal gis så og så mye til bestemte formål, men et rammetilskudd som kommunen selv skal fordele til de forskjellige formål, sa Jakobsen.
6.Det blir en vanskelig oppgave å fordele lærerstillingene og de nye studieplassene, sier Kjelberg.
7.Det blir et politisk spørsmål å fordele disse pengene, sier medisinalråd Willumsen.
8.For å sikre fri informasjonsutvikling, og også for å fordele utbyggingskostnadene jevnt over hele landet, er det nødvendig at Televerket står for utbyggingen og at nettet er eid enten av det offentlige eller forbrukerne, heter det.
9.Forsikringbransjens rolle idag er å fordele tapsrisikoen på selskaper over hele verden, slik at forholdsvis små tap påføres Norge dersom en stor skade i oljevirksomheten inntreffer, argumenterer Lindbæk.
10.Heldigvis gikk ABC med på å fordele fratrekket på de gjenværende kontraktsår, slik at vi blir trukket rundt 60 000 kroner pr. år frem til kontrakten utløper i 1988, sier Bislettalliansens formann Ivar Egeberg.
11.Håpet er at vi skal klare å bringe enda flere penger hjem til Norge, slik at det vil bli mer å fordele på kreditorene på skiftesamlingen til høsten, sier bobestyrerne.
12.I og med at finsk fjernsyn idag råder over to kanaler, kan vi fordele oppgavene.
13.Nei, vi vurderer også å etablere et fordelingsråd på sykehusene, et råd som kan fordele pasientene bedre og spesielt redusere overbelastningen på de indremedisinske avdelinger.
14.Nå må vi diskutere, sier (fra venstre), Bjørn Valderhaug, Geir Høibye og Shahrokh Vahabzadeh som sammen med 34 andre konsesjonsinnehavere nå skal fordele sendetider og frekvenser.
15.På den måten ville trafikken fordele seg jevnere i de travleste periodene.
16.Som den mann som med størst sannsynlighet vil redusere budsjettunderskuddet, fordele byrdene rettferdig og kontrollere kjernevåpnene, fortjener Walter Mondale å vinne, lød konklusjonen i New York Times.
17.Vi drøftet mange forslag for inndeling, bl.a. inndeling efter boligtyper, pris o.l., men vi kom til at den beste løsning var å fordele inndelingen efter geografisk beliggenhet.
18.Vi hadde nok ventet å kunne fordele noen flere leiligheter, men markedet er ikke som det en gang var.
19.Vi har plassert bukkene ved havresekken når de store organisasjonene får fordele milliardene.
20.Adskillig enklere enn å skape enighet om reklame eller ikke bør det være å gjennomføre en annen mulighet for delfinansiering, nemlig ved å fordele en del av de særavgiftene som i dag blir tatt inn på radio og fjernsynsapparat.
21.Aktivitetene har imidlertid begynt å fordele seg jevnere mellom det som tradisjonelt blir karakterisert som mannlige og kvinnelige sysler.
22.Algard opplyser at Ferieklubben regner med stor deltagelse på breakdancekurset og at det kan bli snakk om å fordele deltagerne på to grupper.
23.Alt behøver vi ikke gjøre med en gang, fryseren hjelper oss med å fordele såvel arbeide som gleder.
24.Altfor mye tenkning går ennå med til å fordele verdier som er skapt, ikke til hvordan vi skal få ny verdiskapning.
25.Arbeidet med å fordele sendetiden på de tre frekvensene har pågått siden august, og for to av frekvensene er det nå enighet om fordelingen av sendetid.
26.Arbeidsgiverens styringsrett til å fordele mannskapene innad i redaksjonen innskrenkes dermed.
27.Arbeidsgiverforeningens viseformann, Magne Reed, sier til Aftenposten at det er den enkelte kontrakt mellom oljeselskap og riggeier som avgjør i hvilken grad de to parter skal fordele det økonomiske tap ved en streik.
28.Av grunner som jeg pekte på i min artikkel i Aftenposten blir det meningsløst å fordele de samlede kostnader på kvadratmeter gulvflate.
29.Bare hverdagsmiddagene spises i den felles spisesalen, de øvrige måltider og søndagsmiddagen står hvert enkelt bofellesskap for, og det er også deres oppgave å fordele husarbeiet seg imellom.
30.Beslutninger av denne typen blir vanskeligere når kommunene nå må fordele utgiftene seg imellom.
Le tue ultime ricerche