Norvegese-Spagnolo traduzione di forene

La Traduzione della parola forene da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forene in spagnolo

forene
allmennverbo unificar, unir, agregar, juntar
  kraftverbo unir, combinar
  plassverbo conectar, unir, juntar
  anslutaverbo afiliarse, adherirse
Sinonimi per forene
Termini derivati da forene
Altri esempi
1.Menn gråter ikke" heter en roman av Nils Schjander, om ledernes problemer med å forene hensyn til familie, karriere og seg selv.
2.Betyr samarbeidet at man også i fremtiden snakker sammen om mulighetene til å forene kreftene i nye anbudsarbeider ?
3.Det er et forsøk på å forene partiet på mindretallets betingelser, sier Saarinen.
4.Jeg har forsøkt å forene den daglige virksomhet på en så vanskelig arbeidsplass som Stortinget med faglig fordypning i utenrikspolitiske spørsmål, som har vært mitt primære interesseområde.
5.Regjeringen har lykkes med å forene reduksjoner i skatte og avgiftstrykket med nødvendig styrkelse av kommuneøkonomien og helse og sosialsektoren, heter det i en uttalelse.
6.Ved å forene de to rederiorganisasjonene, vil vi oppnå mer rasjonell drift og store besparelser.
7.Velskrevet ja, hvordan tror du skrivekunst lar seg forene med den nye" kjappe stilen" som skal kjøres frem i AMagasinet ?
8.Vi har ca. 4000 medlemmer der, og Mass oud planlegger å forene kampen her i Afghanistan med den som pågår inne i Sovjet, sier han.
9.Vi har også eksempler på at firmaer gjerne vil forene krefter med oss i markedsføringssammenhenger, som jo kan bety en styrke både for andre firmaer og oss, sier Gustavsen.
10.50åringen hvis liv han selv betegner som 100 prosent for vitenskapen - men som efter hans mening lar seg forene med et lykkelig familieliv.
11.Alle sitter på hver sin tue og bygger opp kostbar kompetanse på flere felter istedenfor å forene kreftene.
12.Alle som idag ser betenkeligheter ved medisinens utviklingsmuligheter, skal hilse denne foranledning velkommen, og føle seg utfordret til å forene uroen med en klar analyse.
13.Allikevel har det både i forbindelse med SDPs og de liberales landsmøter vært mye snakk om Alliansens fremtid, om partiene er best tjent med å fortsette som to partier, eller om de skal forene kreftene i ett parti.
14.Alvin Ailey American Dance Theater har som hovedformål å forene høy dansekunst med stor underholdningsverdi - her er rom for latterbrøl såvel som for tårer på publikumsplass.
15.Amma var helt alene i universet og ønsket å forene seg med sin skapning, men termitttuen vokste slik at det ikke var mulig å komme den nær.
16.Artikkelen kan også sees på som et forsøk fra Kinnocks side på å forene EFmotstanderne og EFtilhengerne innen partiet.
17.At noen skal tvinges mot sin overbevisning til å ta liv er vanskelig å forene med art.
18.Av hensyn til de voksne får småbarna et daglig institusjonsopphold, og dette lar seg ikke forene med småbarnas behov for individuell sjelelig omsorg.
19.Bare ved å forene krefter med andre internasjonale organisasjoner innenfor det økonomiske felt, som f. eks. Det internasjonale pengefond (IMF), vil det være mulig å finne en løsning på tidens problemer, sa generaldirektør Francis Blanchard i Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) i et intervju med Aftenposten like før avslutningen av årets ILOkonferanse.
20.Bergensere i alle aldre og i alle land skal forene seg i en voldsom innsats for å få møter og kongresser lagt til Bergen.
21.Både fordi forfallet tildels er gått for langt og fordi det nærmest er umulig å forene med hensynet til fornyelse.
22.Da den borgerlige flertallsregjering først var et faktum, har Benkow vist en ganske enestående evne til å forene Høyres anliggender med det fellesskapssyn som er koalisjonens varemerke.
23.De aller beste filmer er de som klarer å forene disse to opplevelsesmåter.
24.De er klangkolorister som kan forene et egentlig intimt og tilbakeholdent uttrykk med rytmisk mesterskap.
25.De olympiske leker som skulle forene verden, splitter den i to.
26.De to selskaper har i praksis helt forskjellige oppgaver, og det er ikke noe problem å forene dette.
27.Den kortvarige koalisjonsregjering fikk allikevel stor betydning, fordi den overkom alle tidligere vanskeligheter med å forene de borgerlige partier og demonstrere overfor velgerne at de kunne gå sammen i regjering.
28.Den lar seg således ikke forene med sunne pedagogiske prinsipper.
29.Den lar seg således neppe forene med sunne pedagogiske prinsipper.
30.Den saudiarabiske nedskytingen av to iranske jagerfly over Persiabukten peker mot et sterkere amerikansk engasjement i Gulfkrigen, noe som snarere kan splitte Gulfstatene enn forene dem mot den iranske trusel.
Parole simili

 
 

forene come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) foreneforenendeforent
Indicativo
1. Presente
jegforener
duforener
hanforener
viforener
dereforener
deforener
8. Perfetto
jeghar forent
duhar forent
hanhar forent
vihar forent
derehar forent
dehar forent
2. Imperfetto
jegforente
duforente
hanforente
viforente
dereforente
deforente
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde forent
duhadde forent
hanhadde forent
vihadde forent
derehadde forent
dehadde forent
4a. Futuro
jegvil/skal forene
duvil/skal forene
hanvil/skal forene
vivil/skal forene
derevil/skal forene
devil/skal forene
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha forent
duvil/skal ha forent
hanvil/skal ha forent
vivil/skal ha forent
derevil/skal ha forent
devil/skal ha forent
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle forene
duville/skulle forene
hanville/skulle forene
viville/skulle forene
dereville/skulle forene
deville/skulle forene
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha forent
duville/skulle ha forent
hanville/skulle ha forent
viville/skulle ha forent
dereville/skulle ha forent
deville/skulle ha forent
Imperativo
Affermativa
duforen
viLa oss forene
dereforen
Negativa
duikke foren! (foren ikke)
dereikke foren! (foren ikke)
Le tue ultime ricerche