Norvegese-Spagnolo traduzione di forplante

La Traduzione della parola forplante da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forplante in spagnolo

forplante
allmennverbo propagarse, reproducirse
Altri esempi
1.Justering av oljeprisen ville skape en uro som ville forplante seg.
2.At skjønnet fikk forplante seg også til de øvrige erstatterne, er kanskje de sterke fotballnasjonenes verk.
3.De som får enkelte til å forplante volden i hjemmet, eller slikke sine sår i glasset.
4.Derved" foredles" på en måte stammen ved at bare den (de) beste av dyrene får forplante seg.
5.Jubelen vil forplante seg over hele alpinverdenen.
6.Man håper imidlertid at oppgangen i USA vil forplante seg til Europa og bidra til en positiv utvikling i 1985.
7.Mange latinamerikanske land, deriblant Brasil og Mexico, fryktet for at uroen rundt Argentinas gjeldsbyrde kunne forplante seg til disse land, for så å skape kaos på det internasjonale kredittmarked.
8.Markavandrernes og drabantbybeboernes nye, gode vaner bør forplante seg nedover i byen.
9.Men det vi må være våkne overfor, er at 68generasjonen, Vietnamgenerasjonen, nå er lærere for vår ungdom, og uten vanskelighet kan forplante den skeptiske holdning videre, hvis de vil.
10.Og oppgangen som nå er begynt i ilandene, ser ikke ut til å ville forplante seg like raskt til ulandene som nedgangen gjorde.
11.Og skulle man få noe av det gamle spenningsforhold mellom disse to partier, er det fare for at dette kan forplante seg i regjeringskollegiet og skape problemer for det politiske arbeide.
12.Ved bruk vil vekeflammen forplante seg nedover lampen og antenne underlaget.
13.Den internasjonale konjunkturutvikling ser ut til å forplante seg inn i norsk økonomi, sier avdelingsdirektør Tor Steig i Norges Industriforbund i en kommentar til at det er klar vekst i ordrereservene for flere hjemmemarkedsorienterte industribransjer.
14.Blir det ingen løsning på møtet 25. juni, kan striden dessuten komme til å forplante seg til EFtoppmøtet i Milano tre dager senere, der stats og regjeringssjefene burde bruke tiden til helt andre spørsmål.
15.Faktisk har vi også i noen grad" manipulert" med våre egne arveegenskaper ved hjelp av de sosiale utvelgelsesmekanismer vi har tatt i bruk for å finne en egnet partner til å forplante oss med.
16.Lyder det langsomt og tørt, med en behagelig dyp og tildels brummende røst, som synes å forplante seg ut i det verdig sammensunkne ansiktet, for eksempel som små, syrlige bevegelser i de struttende øyenbrynene.
17.Lyssetting og scenografi er med på forplante rystelsene.
18.Med økende trafikk vil problemet forplante seg til Sandefjord Lufthavn og til Skien.
19.Mindre fradrag betyr krav om høyere lønninger, noe som vil forplante seg langt utover denne bransjen, sier SkauJacobsen.
20.Nedgangen blant førsteklassingene de siste årene vil forplante seg oppover i grunnskolen og i videregående skole.
21.Og som her har utviklet en modell som bør forplante seg til andre land.
22.Også her begynner rystelsene høyt oppe, for så å forplante seg nedover i systemet.
23.Teknisk sjef i Oslo Sporveier, Reidar Bollum, frykter ikke bare at forsinkelsene med takhimlingen vil forplante seg videre i anleggsarbeidet.
Parole simili

 
 

forplante come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) forplanteforplantendeforplantet
Indicativo
1. Presente
jegforplanter
duforplanter
hanforplanter
viforplanter
dereforplanter
deforplanter
8. Perfetto
jeghar forplantet
duhar forplantet
hanhar forplantet
vihar forplantet
derehar forplantet
dehar forplantet
2. Imperfetto
jegforplantet
duforplantet
hanforplantet
viforplantet
dereforplantet
deforplantet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde forplantet
duhadde forplantet
hanhadde forplantet
vihadde forplantet
derehadde forplantet
dehadde forplantet
4a. Futuro
jegvil/skal forplante
duvil/skal forplante
hanvil/skal forplante
vivil/skal forplante
derevil/skal forplante
devil/skal forplante
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha forplantet
duvil/skal ha forplantet
hanvil/skal ha forplantet
vivil/skal ha forplantet
derevil/skal ha forplantet
devil/skal ha forplantet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle forplante
duville/skulle forplante
hanville/skulle forplante
viville/skulle forplante
dereville/skulle forplante
deville/skulle forplante
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha forplantet
duville/skulle ha forplantet
hanville/skulle ha forplantet
viville/skulle ha forplantet
dereville/skulle ha forplantet
deville/skulle ha forplantet
Imperativo
Affermativa
duforplant
viLa oss forplante
dereforplant
Negativa
duikke forplant! (forplant ikke)
dereikke forplant! (forplant ikke)
Le tue ultime ricerche