Norvegese-Spagnolo traduzione di forsinkes

La Traduzione della parola forsinkes da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forsinkes in spagnolo

forsinkes
allmenn? retraso
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Av materialet i registret fremgår det blant annet at reisende har rett til å annullere reisen og få pengene igjen hvis avgangen forsinkes mer enn 20 prosent av turens varighet.
2.Bakgrunnen for bystyrets pålegg er blant annet at det er underskudd på omplasseringsleiligheter, slik at byfornyelsen forsinkes, og at omdisponering av kommunens personalboliger kan være et egnet virkemiddel til å redusere den lange køen av vanskeligstilte boligsøkere.
3.Beløpet er 150 kroner dagen dersom hjemkomsten forsinkes mer enn 24 timer.
4.Betjeningen får dermed ikke utnyttet sentralbordets kapasitet, og således forsinkes ekspederingen vesentlig.
5.Brev som ikke er påført de nye kodene vil da bli lagt til side og forsinkes.
6.De presiserer at fremdriftsplanen for senteret ikke må forsinkes, og at Sosialdepartementet og Kulturog vitenskapsdepartementet må samarbeide for å sikre den nødvendige bevilgning på tre millioner kroner.
7.Dermed forsinkes særlig passasjerer på buss og trikk, men også bilister.
8.Fordi Braathens SAFE har enerett på endel strekninger bl.a. på Vestlandet, forsinkes mange arbeidere på vei til helikopterterminalene.
9.Hvis ikke sørger Oslos politikere for at Grunnlinjeprosjektet enda en gang forsinkes, som så mange ganger tidligere.
10.Med mindre forslaget forsinkes i saksgangen efter den dato, er det ifølge SFT ventet at Regjeringen gjør forskriftene gjeldende fra nyttår.
11.Men kommunen er ikke villig til å efterleve kravet om frie forhandlinger, og dermed kan prosessen forsinkes ytterligere, mener Private Fysioterapeuters Forening.
12.Nødvendig modernisering forsinkes.
13.Selv om bussen kan kjøre utenom feilparkerte biler, forsinkes også den med røde lys.
14.Skolesjefen ble da pålagt å" medvirke til at prosjekteringen igangsettes umiddelbart og at byggearbeidene ikke forsinkes".
15.Ved påvirkning av alkohol later det til at neurotransmittorene får problemer med styringen, slik at signalene forstyrres, forsinkes eller ikke når frem.
16.En invasjonsstyrkes fremrykning kan forsinkes, og man kan påføre inntrengeren tap, men hærens dugelighet svekkes på en måte som truer vår evne til fange opp og slå ned angriperen selv innen de mest vitale områder".
17.Den praktiske virkning av de etiopiske myndigheters handlinger er at hjelpearbeidet i alvorlig grad forsinkes, sier en representant.
18.At utbyggingen av Program 2 i radio forsinkes ytterligere på grunn av færre nye stillinger og mindre midler til programmer enn foreslått.
19.Buss og bane forsinkes av" dypfrosne" og lite samarbeidsvillig materiell.
20.Bussene forsinkes ved passering av bommer og andre hindre uten at biltrafikken blir redusert, ble det påpekt.
21.De digitale instrumentene virker enkelt sagt slik at lyden" forsinkes", at den splittes opp fra stereo til mono og tilbake igjen før den når ut til forsterkere og høyttalere.
22.Der svikter mye hos mange lag, og gjør at vi forsinkes med den endelige godkjente deltagerliste.
23.Det heter i brevet at styret finner det meget uheldig at utbyggingen av Program 2 forsinkes ytterligere på grunn av færre nye stillinger og færre midler til programvirksomheten.
24.Det skyldes bl.a. at prosjektering og ferdigstillelse av sykehjem, eldreboliger, eldresentre og andre service og behandlingstilbud forsinkes.
25.Enkelte oppdrag forsinkes noe, og i Lørenskog og Oppegård risikerer man å få ventelister.
26.Inntil trasereguleringen er stadfestet, forsinkes boligutbyggingen på Klemetsrud, Dal / Brenna og Gjersrud / Stensrud.
27.Mange mente at det egentlige Lysakerkrysset ville forsinkes.
28.Manglende registrering forplanter seg i behandlingsprosessen, og registreringspapirene forsinkes kontorene imellom.
29.Men da forsinkes frokosten.
30.Når fremdriften i et prosjekt av forskjellige årsaker forsinkes og budsjetterte stillinger i perioder blir stående ubesatte, spares det penger.
Le tue ultime ricerche