Norvegese-Spagnolo traduzione di forsyne

La Traduzione della parola forsyne da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forsyne in spagnolo

forsyne
allmennverbo suministrar
Termini derivati da forsyne
Altri esempi
1.Naturligvis kan en nøytral stat som er ivrig efter å unngå alle friksjoner, bestemme overfor sine undersåtter at de skal avstå fra å forsyne krigførende med våpen etc.
2.Opprørerne" har åpenbart nok av våpen, og det er med god grunn at Syria kan beskyldes for å forsyne dem med militært utstyr.
3.De må bare forsyne Dem med hva De vil ha på kjøkkenet, la Ditlevsen til.
4.Det eneste hun har gjort er å forsyne den vestlige verden med opplysninger om min fars helsetilstand.
5.Det er nok å forsyne seg av, sier han.
6.Det finnes tilstrekkelig til å forsyne hele verden med energi i 700 milliarder år, sier Erik Storm, en utvandret nordmann som leder forsøkene med Nova.
7.I lys av nye viktige gassfunn vil Norge både være i stand til og villig til å forsyne VestEuropa med betydelige mengder naturgass for mange tiår fremover, og derved redusere avhengigheten av eksterne ressurser, fremholdt Willoch.
8.Igrunnen var det leit at vi ikke lenger kunne forsyne Osloforretningene med våre brødvarer, men idag har vi mer enn nok med å sørge for at våre utsalg har et velassortert utvalg av brød og kaker.
9.Kontroll over Norge og stredene i Østersjøen kan forsyne Moskva med en trygg flanke og et springbrett for angrep mot SentralEuropa, skriver Hamm.
10.Og nå har Husseins utfall utløst en indignasjonsbølge som fjerner ethvert håp om at flertallet på Capitol Hill vil gå med på å forsyne Jordan med de våpen Reagan har lovet kong Hussein, blir det sagt.
11.Situasjonen er helt uholdbar - vi kan ikke bare fortsette å forsyne køen av arbeidsledige med nye akademikere.
12.Tar du den, så tar du den, og tar du den, så tar du forsyne meg også den !
13.Vi vil vente at USA åpner sitt strategiske reservelager for å forsyne det amerikanske marked, sa han.
14.600 liter vann inneholder nok deuterium til å forsyne Oslo med strøm i et år.
15.70åra beviste til fulle hvordan det kan gå når allehånde pressgrupper får anledning til å forsyne seg av oljepengene.
16.Allerede tidlig i lutherdommens historie her i landet tok malerne til å forsyne prekestolenes" fyllinger" med evangelister, som skulle fortelle kirkegjengerne at forkynnelsens grunnlag var Den hellige skrift.
17.Anlegget på Rud / Hauger skal efter planen forsyne omkringliggende strøk, Bærum Sykehus og Sandvikaområdet med fjernvarme.
18.Arrangørklubben har gjennom årene vært flinke til å forsyne seg av egen premiehaug, og som i fjor gikk Tyrving til topps i gutteklasen.
19.Bare et rikt land har råd til å forsyne russerne med så billige matvarer.
20.Begge steder er prisen 49 kroner for å forsyne seg av ostebordet.
21.Da ville ikke lenger IMG kunne forsyne seg fritt, sier Mearns.
22.De fleste iakttagere regner med at Mondale vil forsyne seg grovt fra denne gruppe i lys av gårsdagens to seire og det som ser ut til å bli et hårfint oppgjør om California.
23.Den britiske avisen The Observer skrev søndag at SydAfrika i all hemmelighet har betalt over 1,6 milliarder kroner til Shell for å få selskapet til å forsyne apartheidregimet med olje.
24.Den nicaraguanske opprørslederen Eden Pastora har besluttet å overlate 600 av sine soldater til myndighetene i Costa Rica, fordi han ikke klarer å forsyne dem med våpen.
25.Den nye kraftledningen skal ved siden av å føre strøm videre til Sverige og lenger syd i landet også forsyne nye boligområder i Oslo, og vi mener generelt at kraftledninger må komme der kraften brukes, hevder Ramsøy.
26.Den spiller opp til et demokratisk flertalls naturlige lyst til å forsyne seg av et mindretalls penger og eiendom.
27.Den var på vei til VestTyskland, og silda ville blitt kastet dersom folk ikke hadde fått anledning til å forsyne seg av den.
28.Denne arbeidsformen var vel egentlig den eneste som var praktisk mulig hvis ikke en gruppe konsesjonshavere skulle forsyne seg av kaken før de øvrige hadde kommet frem til bordet.
29.Denne dyrkingen av eksportvarer, som franskmennene dannet mønsteret til i det 18. og 19. århundre, beslaglegger de områder som skulle forsyne Senegals egen befolkning med jordbruksvarer.
30.Dere kunne bare forsyne dere med de jobbene dere ville ha.
Parole simili

 
 

forsyne come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) forsyneforsynendeforsynt
Indicativo
1. Presente
jegforsyner
duforsyner
hanforsyner
viforsyner
dereforsyner
deforsyner
8. Perfetto
jeghar forsynt
duhar forsynt
hanhar forsynt
vihar forsynt
derehar forsynt
dehar forsynt
2. Imperfetto
jegforsynte
duforsynte
hanforsynte
viforsynte
dereforsynte
deforsynte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde forsynt
duhadde forsynt
hanhadde forsynt
vihadde forsynt
derehadde forsynt
dehadde forsynt
4a. Futuro
jegvil/skal forsyne
duvil/skal forsyne
hanvil/skal forsyne
vivil/skal forsyne
derevil/skal forsyne
devil/skal forsyne
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha forsynt
duvil/skal ha forsynt
hanvil/skal ha forsynt
vivil/skal ha forsynt
derevil/skal ha forsynt
devil/skal ha forsynt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle forsyne
duville/skulle forsyne
hanville/skulle forsyne
viville/skulle forsyne
dereville/skulle forsyne
deville/skulle forsyne
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha forsynt
duville/skulle ha forsynt
hanville/skulle ha forsynt
viville/skulle ha forsynt
dereville/skulle ha forsynt
deville/skulle ha forsynt
Imperativo
Affermativa
duforsyn
viLa oss forsyne
dereforsyn
Negativa
duikke forsyn! (forsyn ikke)
dereikke forsyn! (forsyn ikke)
Le tue ultime ricerche