Norvegese-Spagnolo traduzione di fra

La Traduzione della parola fra da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

fra in spagnolo

fra
utgangspunktaltro de, proveniente de
  plassaltro de
  tidaltro de, a partir de
Sinonimi per fra
Termini derivati da fra
enda fram til, enda fram til nå, på nytt frambringe, gjenvinne seg fra, fradragsberettiget, falle fra, frafallen, sertifikat fra videregående skole, avgangseksamen fra grunnskolen, holde seg fra, avholde seg fra, fraråding, frata presteverdigheten, fratredelses papir, avskrekke fra, avstå fra, avvike fra, avvise fra, bakfram, banal frase, befrakter, befri fra, befri fra syre, befriet fra, frata stemmerett, bevare fra, bite fra seg, bli frafallen, se bort fra, se bort ifra, bortsett fra, borte fra, bryte fram, diafragma, diffraksjon, trekke fra, drive fram, emanere fra, en stein falt fra mitt bryst, erholde fra
et steinkast fra, få ifra, fram sin vilje, få ut fra, falle fram, fly fra, flytte fra, for framtiden, føre fram, fosse fra, framkalt smak, forsvinne fra siktet, framsynthet, framskride, fram den klare betydningen, frakk, frakk-, spørsmålsfrase, fragment, fragmentarisk, frakt, frakte, fraktbåt, fraksjon, fraktseddel, fraktur, fram, fram og tilbake, framover, framstrebende, frambesverge, frambøsi, frambringe, frambrytende, framfall, framfor, framfor alle andre, framfor alt, framføre, framføre sine unnskyldninger, framfot, frampå, framgang, framgangsrik, framgrave, framgravning, framholde, framholde med utmerkelse, framholdende, framheve, framhjulsdrift, framkalle, framkalle abort, framkallende, framkomst, framlegge, frammanende, framme, framsi, framside, framskytende, framskytende del, framskreden, framstående, framstille, framstille klart, framstille uriktig, framstille seg selv som, framstilling, framsteg, framskrittskvinne, framskrittsmann, framskrittsvennlig, framstupe, framvellende følelse, framsynt, framtid, framtiden, framtidsperspektiv, framtre, framtre mot, framtredende, framtvinge, framtvunget, helt fra starten av, fra starten, fra start til slutt, fra Cornwall, fra dør til dør, fra gamledager, fra James den førstes tid, fra og med, fra side til side, underifra, franc, fradrag, frafalle, fravike, frank, frankere, frankfurterpølse, frankhet, Frankrike, fralands-, frasi seg, frasielse, frasatt, fransk, fransk lilje, franskbrød, fraskilt kvinne, fraskilt mann, franskmann, frastøtende, fransk kvinne, frata, fratagende, fratre, fraværende, fravær, frapperende, frase, fraseologi, frasering, fraseverb, fraternisere, fraternisering, fundere fram og tilbake, fram og tilbake, framover, framover med stormskritt, framoverbøyd, gå stadig framover, gli fram over, gjøre framsteg, gjøre store framsteg, gjøre et forsiktig framstøt mot noen, gjøre framstøt mot noen, grave fram, holde fra land, holde fram, holde seg borte fra, holde seg ifra, hilsningsfrase, herkomme fra, herstamme fra, hindre fra, hindre noen fra å, hoppe ned fra, i fravær av, i en nær framtid, ifra seg, ifra hverandre, infrarød, infrastruktur, i overskuelig framtid, ikke langt ifra, fra hverandre, kjenne seg fram, kjenne seg fram hos, kaste fram og tilbake, komme bort fra, komme fram, komme vekk fra emnet, komme ifra, komme fram til, koble fra, krype fram, kvinne fra nord i landet, kvinne fra vegredningstjenesten, kvinne med lammelse fra halsen, kvinne som er lam fra livet, legge fram, lenger fram, langt ifra, lete fram, livmorframfall, lokke fram, løpe fra, løse fra, løst fra, lure fra, løfte opp fra, mann fra vegredningstjenesten, mann med avgangsbevis fra gymnaset, mann som er lam fra halsen, mann som er lam fra livet, med assistanse fra, med hjelp fra, ufrastøtt, ufrastøtt rett, uframkommelig, ufravikelig, uriktig framstilt, overframkalle, på ordre fra overmakten, på forslag fra noen, på overtalelse fra noen, parafrase, parafrasere, perifrase, periode med framgang, plagiere fra, preposisjonsfrase, presse fram fra, regne fra, rett fram, refraksjon, røre fra flekken, rulle fram, rykke fra, rømning fra fengslet, safran, si fra, Saksifraga, se fram mot, sjelefravær, synge fra arket, skillende fra, skyte fram, skyte fra bakhold, skyte fra høyden, skyte fra, skremme noen fra vettet, slepe seg fram, slynge seg fra, slite fra, små franskbrød, skulke seg vekk fra, skulke seg fra, snyte fra, som kan tas fra hverandre, som sendt fra oven, spektakulært framskritt, spille fra arket, spilling fra arket, spytte fram, springe fra, snuble seg fram, stille fram, stamme fra, stek av fransyske, stikke fra, stoppe noen fra å, storme fram, styrte fra tronen, strømme fra, stryke fram over, stryke fra, suffragetta, ta avstand fra, ta bort hår fra, ta bort skruene fra, ta ifra, ta opp fra graven, tenke framover, til forskjell fra, treffe fra bakhold, trenge seg fram, trylle fram, tasse fram, tvinge fram, tvinge fram fra, unntatt fra, undenfra, unnkomme fra, uteslutte fra advokatsamfunnet, utgå fra, utifra, utestående framtann, vei til framgang, velle fram, hvor… fra, være fra, være ufravikelig, være på frammarsj, hvorfra, hvese fram med hes stemme, vokse i fra, virke frastøtende på, volfram, vri fram, bortfrakte, frabe, frabeordre, fradømme, fraflytte, fragmentere, fra, frakjenne, frakoble, frakople, fraksjonere, fralegge, fralokke, framby, framdatere, framgå, framleie, framsette, framskaffe, framskrive, framskynde, framståe, framvise, franarre, frarane, fra, fraråde, frasere, frasi, fraskille, fraskjøte, fraskrive, frastjele, fravriste, urframføre, amerikaner fra Mexico, befraktningskontrakt, begynne forfra, beskyte fra siden, fillefrans, fjernt fra jorda, fra begynnelsen av, fra Ecuador, fra før syndfloden, fra gamle tider, fra nå av, fra Panama, fra Paraguay, fra provinsen, frafall, frakkeskjøt, frakoblet, frakoplet, frakopling, frakte i containere, frakteskip, fraktfart, framavle, framavling, framdrift, framgangsmåte, framkalling, framkalt av ytre årsaker, frammaning, framrykning, framskaffing, framskritt, framspring, framsyning, framtidig, framtidsforskning, fraskilt, fraskrive seg, frasortering, fratakelse, fratredelse, gradvis framrykning, gyldig fra, gå ut fra, i fra seg, i framtida, infrarøtt, komme bort fra emnet, kommet fra, kopiere fra, kople fra, likefram, mane fram, minne fra gamle dager, ovenfra og ned, piple fram, refraktere, refraktert, regnfrakk, sett forfra, sett nedenfra, sjukdomsframkallende, skille det gode fra det onde, som kan trekkes fra, som kommer fra, stikke fram, støte fra seg, sykefravær, ta fra hverandre, ta motet ifra, tannframbrudd, tre fram, utenfra, vokse fra, wolfram, åndsfraværende, fraksjonert, si ifra, stå fram, ta bladet fra munnen, fra arilds tid, gjøre framlegg om, trekke fram, vise fram, fra konseptene, fra tid til annen, frabe seg, fraflyttet, fraflytting, fra hånden, fraksjonering, fra forstanden, fra vettet, slå fra seg, fra høyre, fra venstre, nordfra, sørfra, vestfra, østfra, manet fram, framvekst, glimre ved sitt fravær, skyte fram brystet, glimrer ved sitt fravær, som lyn fra klar himmel, framskap, person fra Norden, fratrekk, komme som lyn fra klar himmel, fra oven, fra toppen, ovenfra, norsk nordmann fra Norge, la gå fra seg, fra gammelt av, framførelse, framføring, frau
Anagrammi di fra

far

Parole simili

 
 

Wiki
FRA kan vise til: - Försvarets radioanstalt, svensk, sivil etat under Forsvarsdepartementet som bedriver signalspaning. - Fremtidig renteavtale, fastlåsing av rentesatsen for lån eller innskudd i en bestemt periode.

Altri esempi
1.(S. 22 i trykt referat fra bystyremøte 9 / 1183.)
2.(Sitert fra Economic Report of the President, USA 1984).
3.20 kvinner fra Østlandet som hadde klart å bryte ut, ble intervjuet.
4.5ASide Tournament", som er en europeisk fotballturnering arrangert av Interpol, vil iår for første gang få deltagelse fra Norge.
5.ACEM meditasjon gir avspenning og overskudd, heter det fra meditasjonsorganisasjonen ACEM.
6.Admiralitetet og øverskommanderende for Home Fleet mottok de første nyheter fra den tyske kringkasting.
7.Afeitadotas solamente" er først og fremst en demonstrasjon av virtuost gitarspill fra Værnes side, mens" Fugler i magen" bringer oss til Fjerne Østen såvel innlednings som avslutningsvis.
8.Afghanistan er et eksempel for dere norske på det gode forhold vi har til våre nabonasjoner", sa ansvarlige i Kreml til utsendinger fra Norge.
9.Agenter driver påvirkning i Norge... en hovedårsak til at det i Norge nærmest er tabubelagt å antyde KGBkonspirasjon på det politiske plan er trolig utifra det aktverdige ønske om å unngå mistenkeliggjørelse", heter det bl.a. i denne Aftenpostenartikkelen fra mai ifjor.
10.Akademiets professorer gjennom 75 år", en halvtimes" Videocollage, skisser fra Statens Kunstakademi mai 1984" - som Marianne Heske og Anne Elisabeth Christiansen har laget, og altså arkitektstudentenes" Imorgen".
11.Aksjon Amnesty" har fått hit skuespillerinnen Meryl Streep, fiolinisten Subramaniam fra India og Arve Tellefsen fra Trondheim, selvsagt.
12.Aksjon Nabohjelp" bygger på modeller fra USA og Storbritannia.
13.Aksjonen mot utbygging av Fornebu" vil nå selv finansiere slike målinger som skal opptas fra oktober i høst til mars neste år.
14.Aksjonsgruppa mot voldtekt" er dannet efter en ide fra italiensk kvinnebevegelse.
15.Aktiv" industrisatsing fra Statens side har mange spor som skremmer.
16.Al Ghazeer", en dhow på 120 tonn og med tradisjoner fra flere hundre års handelssjøfart i Midt Østen, kan bli neste sommers sensasjon i Oslofjorden.
17.Aldri mer Oslo S, vi reiser fra Vestbanen så lenge det går tog derfra".
18.Alfa og Omega" fra MPL, Øystein Borg Heyerdahl og Kari Sørbo, gis honnør for sin ekspertise og hjelpsomhet overfor horder av besøkende, men vi må gi et lite eselspark til de utstillere som ikke finner det umaken verd å" stå på", men bare er fysisk nærværende.
19.Alle" spiller golf, fra arbeideren til generaldirektøren.
20.Alle mister fart fra 60 meter og inn, men Carl mister minst", sier Tellez.
21.Alle seire for den vietnamesiske revolusjon har nær sammenheng med hjelpen fra Sovjet... og har bidratt til den felles seier og stadige vekst for verdens revolusjonære bevegelse".
22.Alpinstjernene" fra tidligere tider var selvsagt på plass, deriblant Sverre Johannesen, Guttorm Berge og Inger Bjørnbakken.
23.Alt er galt med Fornebu," hører vi videre fra dette hold.
24.Alt mens Bjørn Egge brukte hele sin felttrening og klarte å redde det hele bortsett fra bestikket, som forsvant i bølgene med et plupp.
25.Alvorlige" saker henvises til statsadvokaten i Eidsivating som ansvarlig leder, mens den teknisk / taktiske efterforskning utføres av en gruppe efterforskere fra Kriminalpolitisentralen.
26.Amadeus" er en film som vokser i sinnet, når det første sjokket over den freidige pønkeromgang med geniet som en vulgær rockestjerne fra rokokkoen har lagt seg.
27.Amerikansk" valgkamp og sponsing fra næringslivet er stikkord.
28.Amnestiet" gjelder ikke bare nordmenn, men samtlige nordiske borgere som før 1. juli 1968 ble utvist fra Sverige og samtidig gitt forbud mot å komme tilbake.
29.Angrepet mot nullskatteyderne" - slik det fremgår av Aftenposten, synes å være et bestillingsverk fra krefter som ønsker å høste andre deler av skattesystemet.
30.Annengenerasjons EF" er stikkordet for det presidenten prøver å få til, med klar begrensning av landbrukssubsidiene, nye og justerte bidragsformer til og fra fellesbudsjettet, sterkere vekt på industrisamarbeidet, samt spansk og portugisisk medlemskap så snart som mulig.
Le tue ultime ricerche
fra