Norvegese-Spagnolo traduzione di frafalle

La Traduzione della parola frafalle da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

frafalle in spagnolo

frafalle
dødsfallsostantivo muerte [f], fallecimiento [m]
Sinonimi per frafalle
Termini derivati da frafalle
Anagrammi di frafalle
Altri esempi
1.Fire måneder senere fikk Elisabeth svar fra trafikksjefen, som beklaget at han ikke kunne frafalle gebyret" på grunnlag av de foreliggende opplysninger", men at avgjørelsen kunne påklages til kommunikasjonsutvalget.
2.Riksmeglingsmannen vil frafalle kravet om megling i de kommuner der man eventuelt kommer frem til en løsning innen 10. april, opplyser seksjonsleder Odvar Brænden i Norske Kommuners Sentralforbund til Aftenposten.
3.ASO krevde at de to organisasjonene måtte frafalle kravet om en ny avlastningsordning for forsyningsskip og alle krav om tariffregulert bemanning.
4.Både aktor, statsadvokat Even Fredriksen, og tiltaltes forsvarer, h.r. advokat Olav Hestenes, har funnet å kunne frafalle flere av vidnene som var innstevnet.
5.Da må vi overveie å frafalle tidligere avtaler om ansvar for overproduksjon.
6.De henstiller innntrengende til Reagan om å frafalle kravet om" grundige forberedelser og rimelig chanse for suksess" som basis for et toppmøte.
7.Det er i høy grad egnet til å forundre at opposisjonen, pluss den lille håndfull utbrytere fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, ikke benyttet de spede utsikter til nye forhandlinger om reduksjoner til å frafalle repetisjonen av fjorårets oppvisning.
8.For noen dager siden ble det sagt at man nå hadde gjennomgått regnskapene og funnet så positive tendenser at man kunne frafalle kravet.
9.Fra Justisdepartementet påpekes det at selv om departementet i denne saken har valgt å frafalle utlevering, betyr ikke det at 36åringen er benådet.
10.Hvis den unge gutten ikke er å finne på disse, er det store muligheter for at påtalemyndigheten må frafalle tiltalen mot ham.
11.I det andre forliket er de tre søskene blitt enige om å frafalle krav om å eie kunstskattene på Fjøsanger som fondet bestyrer.
12.Jeg vil henstille til NFIF og arrangørene av Holmenkollstafetten å frafalle lisenskravet.
13.Jordbruket bør omstrukturere seg til å gi en mer effektiv kriseforsyning av mat eller frafalle matforsyningsberedskap som et hovedargument for statlige overføringer.
14.Justisdepartementet tok i første omgang påtalemyndighetens råd om utlevering til følge, men en klage fra det norske generalkonsulat i Los Angeles førte til at Justisdepartementet valgte å frafalle utleveringsbegjæringen.
15.Kristiansands politimester Carl M. RynningTønnesen var innstevnet som vidne i saken sammen med politiadjutant KarlHenrik Sjursen, men efter en konferanse mellom aktor og forsvarer, fant man grunn til å frafalle både disse og de andre vidner som var innstevnet i saken.
16.Lægeforeningens president BengtLasse Lund har besluttet å frafalle det varslede injuriesøksmål mot stortingsrepresentant Kjell Bohlin (a) efter at Bohlin torsdag ytterligere presiserte og utdypet sin beklagelse overfor Lund.
17.Meldinger fra London tyder på at Margaret Thatchers regjering har gjort en vesentlig innrømmelse ved å frafalle kravet om å beholde noe av suvereniteten og kontrollen over Hongkong også efter at leieavtalen for kolonien utløper om 13 år.
18.Men til tross for påtalemyndighetens anmodning, vedtok Justisdepartementet i forrige uke å frafalle utleveringsbegjæringen.
19.På den annen side har man ikke fått noen konkrete antydninger om at Moskva er rede til å frafalle sine tidligere krav om ensidige innrømmelser som basis for eventuelle avtaler.
20.Regjeringen har derfor besluttet å frafalle kravet og dekke regningen over statskassen.
21.Samtidig med at distriktsveterinæren i Tinn satte de avgjørende sprøytene på de ca. to måneder gamle løvene, bestemte politiet seg for å frafalle begjæringen om varetektsfengsling av eieren, en 28 år gammel mann fra Rjukan.
22.Statsadvokaten vil trolig frafalle sin påstand om sikring for denne tiltalte.
23.Til gjengjeld ber han den kypriotiske regjering om å frafalle sitt vilkår om at den tyrkiskkypriotiske uavhengighetserklæringen må trekkes tilbake før nye forhandlinger om en føderal løsning på øya kan gjenopptas.
24.Å frafalle Eires krav på Ulster, eller bare det å antyde noe slikt, vitner om FitzGeralds mot og realisme.
25.Dette syn bør Arbeiderpartiet ta konsekvensen av og frafalle påplusningsforslag.
26.Aktor, statsadvokat Walter Wangberg, har allerede bebudet at han vil frafalle endel vidner som gjelder det faktiske forhold Nils Aslak Somby er tiltalt for, nemlig forsøk på å sprenge en bro i Alta 20. mars 1982.
27.Aktor har måttet frafalle tiltalen mot en av de tiltalte, Pavlusko Imsirovic, på grunn av mangel på bevis.
28.Antenneinstallatørgruppen er nå i forhandlinger med blant annet svenske opphavsrettsorganisasjoner og Sveriges Televisjon om å frafalle kravet på den såkalte svenskeavgiften for 1985 for norske abonnenter tilkoplet kabelTV eller fellesantenneanlegg.
29.De er nemlig ellevilt motstridende, de kravene som blant annet myndighetene ikke har klarsyn til å frafalle.
30.Den tiltalte har gode kort på hånden, og kan presse myndighetene til å frafalle alvorligere tiltalepunkter.
Parole simili

 
 

frafalle come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) frafallefrafallendefrafalt
Indicativo
1. Presente
jegfrafaller
dufrafaller
hanfrafaller
vifrafaller
derefrafaller
defrafaller
8. Perfetto
jeghar frafalt
duhar frafalt
hanhar frafalt
vihar frafalt
derehar frafalt
dehar frafalt
2. Imperfetto
jegfrafalt
dufrafalt
hanfrafalt
vifrafalt
derefrafalt
defrafalt
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde frafalt
duhadde frafalt
hanhadde frafalt
vihadde frafalt
derehadde frafalt
dehadde frafalt
4a. Futuro
jegvil/skal frafalle
duvil/skal frafalle
hanvil/skal frafalle
vivil/skal frafalle
derevil/skal frafalle
devil/skal frafalle
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha frafalt
duvil/skal ha frafalt
hanvil/skal ha frafalt
vivil/skal ha frafalt
derevil/skal ha frafalt
devil/skal ha frafalt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle frafalle
duville/skulle frafalle
hanville/skulle frafalle
viville/skulle frafalle
dereville/skulle frafalle
deville/skulle frafalle
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha frafalt
duville/skulle ha frafalt
hanville/skulle ha frafalt
viville/skulle ha frafalt
dereville/skulle ha frafalt
deville/skulle ha frafalt
Imperativo
Affermativa
dufrafall
viLa oss frafalle
derefrafall
Negativa
duikke frafall! (frafall ikke)
dereikke frafall! (frafall ikke)
Le tue ultime ricerche