Norvegese-Spagnolo traduzione di gårdsbruk

La Traduzione della parola gårdsbruk da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

gårdsbruk in spagnolo

gårdsbruk
allmenn? granjas
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det vil bety at hundrevis av gårdsbruk mister retten til sin utmark, som idag brukes til sommerbeite for ca. 70 000 sau og flere tusen ungdyr.
2.Dette betyr katastrofe og nedleggelse av ytterligere minst 1000 gårdsbruk neste år Slik kommenterer Småbrukarlagets formann, Lars O. Romtveit, det vedtak Landbruksdepartementet har gjort om nye bremser på melkeproduksjonen.
3.Efter et giftermål er det vanlig - særlig på bygdene i den indre delen av landet - at de begge flytter til hennes foreldre eller at hun blir boende på sitt gårdsbruk med eventuelle barn.
4.Jeg tror ikke noe gårdsbruk kan drives skikkelig pr. telefon, men i Kenya er det mange som forsøker, sier Maloiy.
5.Selv gårdsbruk med salgsvarer som kaffe og te er ute av stand til å skaffe seg personell, sier han.
6.Aftenposten har innhentet opplysninger som tyder på at Regjeringen i lengre tid har arbeidet med en skattereform for folk som skaffer seg skattefordeler ved å drive gårdsbruk på si med store regnskapsmessige underskudd.
7.Aftenposten har også snakket med en av kornbøndene, Johan S. Johannson som driver Ski Søndre, det største av de henimot 300 gårdsbruk som ennå er igjen i Ski kommune.
8.Alminnelige gårdsbruk, skogbruk og boligeiendommer kan selges skattefritt når man har sittet med dem i ti år.
9.Av hensyn til drikkevannsforsyningen vedtok formannskapet i 1965 å nedlegge alt husdyrhold på de kommunale gårdsbruk i Maridalen.
10.Av neste års bevilgning regner Olje og energidepartementet med at vel 27 millioner kroner skal brukes til oppfylling av sentrale oljelagre, mens fem millioner kroner skal brukes til oppfylling av tankanlegg tilknyttet gårdsbruk.
11.Barnevernet grep inn da jeg var syv og plasserte meg på et skolehjem med gårdsbruk ved Moss.
12.Bergen (NTB) Familien som mistet fire barn i alderen to til seks år under brannen i mai iår på gården Dyvik i Vaksdal ved Bergen, er forlengst etablert igjen som forpaktere av et gårdsbruk som er gitt dem av bygdens folk.
13.Besøkende understreker en verdinøytral, ungdomsvennlig og positiv ånd, ingen tvang og stengsler og enkle, men effektive avrusningsmetoder kombinert med yrkesrettet og meningsfylt arbeide på gårdsbruk.
14.Blå Kors fikk et gårdsbruk i gave for fem år siden under forutsetningen av at gården skulle bli behandlingssenter.
15.Bonde Einar Hvamstad på Alfaset gård i Oslo driver med mye annet enn gårdsbruk.
16.Bondelaget er ikke akkurat kjent for å ha gått i bresjen for odelsjentenes rett til å overta gårdsbruk her i landet ?
17.Bydelen var ved århundreskiftet inndelt i flere store gårdsbruk, og efter 1948 har det skjedd en rivende industrialisering og boligbygging.
18.De besøker statsdrevne fabrikker, gårdsbruk, skoler og arkeologiske minnesmerker i italienskproduserte busser.
19.De yngre var forutbestemt til å emigrere, for her fantes ingen industri og bare små, ulønnsomme gårdsbruk.
20.Den rår over 3500 mål åkerjord - tilsvarende 6070 norske gårdsbruk av gjennomsnittsstørrelse.
21.Den tekniske utviklng, blant annet innføring av forhøster i stedet for gammeldags hesjing, har skapt mindre behov for det tunge slitet på norske gårdsbruk, hvor kvinnene utførte et viktig, men ikke spesielt kvalifisert arbeide.
22.Der hvor gården Ullevolds eiendommer en gang strakte seg, med praktfulle have og parkanlegg, og et stortstilt gårdsbruk, ligger idag Ullevål sykehus.
23.Deres forhandlere legger vekt på at nettopp disse siste modellbrukene representerer en høyere inntekt enn det som er vanlig på gårdsbruk rundt omkring i Norge, og derfor trekker inntekten altfor drastisk opp for flertallet av bruk.
24.Dermed blir det mindre penger til jordbruket og til redskaper, og de må ta mer ekstraarbeide ved kommersielle gårdsbruk.
25.Dessuten er Valla betenkt over at kommisjonen foreslår en betydelig økning av formuesskatten, og han har også innvendinger mot forslagene om endret beskatning av våningshus på gårdsbruk.
26.Det er en politisk scene jeg er oppdratt på, sier Nymoen, som også driver et lite gårdsbruk.
27.Det er et gammelt gårdsbruk.
28.Det er idag rundt 200 gårdsbruk som har en økologisk driftsform her i landet.
29.Det er som oftest for å overta et gårdsbruk.
30.Det er turistvertinne på Voss, Martha Nordheim og hennes mann, Terje Auganes, som har kjøpt eiendommen, og de skal drive den som gårdsbruk.
Le tue ultime ricerche