Norvegese-Spagnolo traduzione di gi avkall

La Traduzione della parola gi avkall da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

gi avkall in spagnolo

gi avkall
allmenn? renunciar
Sinonimi per gi avkall
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Beslutningen er kommet meget overraskende fordi ingen trodde at russerne ville gi avkall på alle de medaljer som helt sikkert vil følge med sovjetisk deltagelse.
2.Bonn - som ved siden av London er den store netto bidragsyder til budsjettet - gjorde kompromisset mulig ved å gi avkall på ethvert krav om et" tak" for de tyske bidrag i fremtiden.
3.Både oljeselskapene og forhandlerne må kunne gi avkall på noe av sine forholdsvis høye fortjenester, mot at Staten selvsagt bidrar i rimelig grad med avgiftsreduksjon.
4.Dagens unge menn blir nødt til å gi avkall på endel nedarvede privilegier, og jentene blir nødt til å ta på seg samfunnsansvar.
5.De norske internasjonale oljearbeidere får pent og pyntelig følge norsk lov og rett, mens de utenlandske oljearbeidere (og egen nasjons arbeidere) kan få selge sin helse og sin arbeidskraft mot å gi avkall på rettigheter efter norsk lov.
6.Den reduserte arbeidstid kjøper de nederlandske fagforeningene ved å gi avkall på indeksjusterte lønnsøkninger i 1983 og 1984, ved å" avspasere" overtid og ved å godta at den nye arbeidstid må håndheves fleksibelt.
7.Den tvang bl.a. utenriksminister HansDietrich Genscher til å gi avkall på formannsvervet i Det fridemokratiske parti (FDP).
8.Denne gruppe vil ikke gi avkall på et eventuelt" førsteslag" med atomvåpen som ledd i NATOs avskrekkingsstrategi.
9.Derimot venter vi spent på om signalene fra Enger Lahnstein også vil bli tatt opp av partiets parlamentariske fører, Johan Buttedahl, som har sagt at Sp. har vært for snill både innenfor Regjeringen og utenfor og av partihovedorganet, Nationen, som igår skrev at" samarbeidet blir uholdbart dersom prisen er at det enkelte parti må gi avkall på sin identitet".
10.Det eneste logiske i denne forbindelsen er at de foreldre som velger å beholde sine yrker begge to, må finne seg i å betale det barnepass koster, som de hjemmearbeidende gjør det ved å gi avkall på inntekt.
11.Det er dermed klart at det er opp til Norge om vi enten frivillig skal gi avkall på - eller tvert om forhindre flytting av Nordisk Ministerrådssekretariat.
12.Det er ikke deg pålagt å fullføre arbeidet, ei heller har du frihet til å gi avkall på det.
13.Det er kjent at USA forlengst har oppfordret Israel til å gi avkall på fredsavtalen med Libanon, all den stund det åpenbart er nødvendig for å løse de interne stridigheter i Libanon.
14.Det kan vi gjøre, men vi vil ikke gi avkall på alle 767flyene, fordi disse flyene er de mest avanserte som finnes.
15.Det kom ikke som noen overraskelse at den tidligere amerikanske forsvarsminister, Robert S. McNamara, hevdet at NATO må gi avkall på tanken om å bruke kjernevåpen først, og at NATOlandene må sørge for de ekstra bevilgninger som er nødvendige for å bygge opp et konvensjonelt forsvar som er sterkt nok til å motstå et konvensjonelt angrep fra øst.
16.Det kostet dyrt å gi avkall på en så begunstiget tilværelse.
17.Det vesttyske skattebetalerforbundet mente at nå må myndighetene gi avkall på slike" monstre" i fremtiden og ikke minst tenke på det omfattende og kostbare forvaltningsarbeid som" tvangslånene" har medført.
18.Det virker tiltalende med rimeligere melk og brød, men bør staten gi avkall på momsen når det gjelder fløyte, skinkesteik og røkelaks ?
19.Dette problemet kan bli spesielt akutt under de forhandlinger som efter planen skal innledes kommende uke og som skal ta sikte på å finne frem til en mer rettferdig maktfordeling i Libanon - det vil si en ordning hvor landets kristne minoritet må gi avkall på en del av sine politiske fordeler.
20.Dublinregjeringen skal seriøst overveie å gi avkall på Eires grunnlovfestede krav på NordIrland, mot at britene på sin side garanterer katolikkene politiske rettigheter i nord.
21.Efter at de franske kommunister forlot tesen om proletariatets diktatur på sin 22. partikongress i februar 1976, var det foran dette sentralkomitemøtet mye snakk om at det nå kunne være på tide å gi avkall også på prinsippet om" den demokratiske sentralisme".
22.Efter mitt skjønn innebærer det derfor ingen fare for Vesten å gi avkall på førstebruk av atomvåpen, slik Sovjet har gjort.
23.En annen kilde kan fortelle at dr. Rosjnov er spesialist i å behandle religiøse mennesker og samvittighetsfanger med hypnose for å få dem til å gi avkall på sin tro.
24.En familie med fire medlemmer som Aftenposten oppsøkte, sier at den, til tross for finansiell støtte fra slektninger, vil måtte gi avkall på flere varer og redusere innkjøpene av andre.
25.En høytstående embedsmann i innenriksdepartementet sier til AP at loven i SydAfrika ikke tillater mindreårige, hvilket vil si personer under 21 år, å gi avkall på sitt statsborgerskap.
26.Enda viktigere er den sportslige suksess som DDR må gi avkall på.
27.For de statsansatte er dette å gi avkall på et prinsipp om lik lønnsvekst.
28.For det tredje oppfordrer han USA og NATO til å gi avkall på sin avskrekningsstrategi basert på et eventuelt førsteangrep med atomvåpen mot en sovjetisk konvensjonell overmakt.
29.For eksempel, å besøke en husstand i en" caravan" - oppleve hvordan de har valgt å gi avkall på så meget av vår vanlige vestlige komfort og boligstanddard, simpelthen for å kunne leve med i dette samfunnet, være med og prøve å virkeliggjøre den visjonen det er bygd på.
30.For noe må jo den almindelige" mann i gata" gi avkall på for å kunne oppfylle drømmen om eget hus - vi holder de kapitalsterke utenfor i denne sammenhengen.
Le tue ultime ricerche