Norvegese-Spagnolo traduzione di håpløs

La Traduzione della parola håpløs da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

håpløs in spagnolo

håpløs
situasjonaggettivo desesperado, sin esperanza
  følelseraggettivo desesperado, sin esperanza, desconsolado
Sinonimi per håpløs
Termini derivati da håpløs
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Hun er håpløs å slå.
2.Jacob von Tyboe" er en av Holbergs svakere komedier med sin enkle intrige : to umulige og en håpløs beiler som til sist går av med seieren.
3.Jødiske fortellere" demonstrerer egentlig hvor håpløs en anmelderoppgave ofte er.
4.Venstre befinner seg i en ganske håpløs situasjon.
5.Vi har prøvd i alle år å stoppe en slik reisefordelingskasse", sier Hermann Foss i Vålerengen -" nå må vi prøve å gjøre det beste ut av en håpløs situasjon, ser det ut til".
6.Arbeidet med selvangivelsene er blitt helt håpløs, sier kontorsjef Gunnar Neegaard på ligningskontoret i Bærum.
7.Arbeidssituasjonen er håpløs, sier trygdesjef Håkon Berge i Stavanger trygdekontor.
8.Det er aldeles ingen håpløs oppgave å lansere og selge norsk film i utlandet.
9.Det er en nesten håpløs oppgave for overlegen ved avdelingen å skulle vurdere om den enkelte pasient tåler så lang ventetid eller ikke, sier Tove Strand Gerhardsen.
10.Er det ikke en håpløs oppgave å skulle fylle alle mål med bare en fast ansatt og uten større økonomiske midler ?
11.I Washington blir det også hevdet at USA kjemper en håpløs kamp mot et antiamerikansk flertall i FN ?
12.Isen var håpløs.
13.Jeg anser en dom med tilbakevirkende kraft utover det siste ligningsåret for å være håpløs å efterleve for ligningskontorene, sier ekspedisjonssjef Ole Kalgaard i Finansdepartementets skatte og lovavdeling.
14.Mange synes nok at de kjemper en håpløs kamp ?
15.Situasjonen er håpløs.
16.Situasjonen kan ofte virke håpløs.
17.Så lenge passasjerantallet svikter, er dette en nesten håpløs jobb.
18.Vi har satt det som et mål ikke å spille i 1. divisjon så lenge banesituasjonen er så håpløs som den er her i Bergen, sier Djervs spillende formann Knut Fjeldsgaard.
19.Vi har vært i kontakt med en rekke kandidater, og det vil ikke by på problemer å få ansatt dyktige folk i disse stillingene, selv om enkelte aviser har gitt inntrykk av at vi står foran en nærmest håpløs oppgave, sier Olav Høiås.
20.Vi vil stille oss i en helt håpløs situasjon dersom Norge skulle finne på å innføre krav om katalytisk avgassrensing uten hensyn til hva andre land gjør.
21.Bileierorganisasjonene kjemper en håpløs kamp mot oljeselskapene.
22.Bileierorganisasjonenes kamp mot oljeselskapene er håpløs.
23.De står overfor en håpløs oppgave, klemt som de er mellom beboeres og ansattes leve og arbeidsvilkår på den ene side, og bevilgende myndigheter på den andre.
24.Den fullstendige umyndiggjøringen av folket sammen med de voksende utslag av sklerose og stivhet i statssystemet fører uvilkårlig til at stadig flere og flere unge og virkelystne mennesker vil se på sin situasjon som håpløs og handle slik deres frustrasjoner og utålmodighet påbyr dem.
25.Den siste store tjeneste Mondale gjorde sitt parti var å holde ut til siste slutt i en håpløs kamp.
26.Den velkjente sentens" situasjonen er håpløs, men ikke alvorlig" stammer tross alt fra Wien.
27.Denne eftersommeren har vært" håpløs" for seilerne.
28.Det afrikanske kontinent er blitt benevnt det mest mistilpassede og minst fremgangsrike resultat av den historiske prosess som har ledet opp til nasjonal selvstendighet for landene på denne del av verdenskartet ; de mange selvstendige statsdannelser opplever det å bli gitt nasjonal uavhengighet og frihet som håpløs og kunstig all den stund disse statenes grenser er trukket på basis a fordums koloniimperiers økonomiske og strategiske vurderinger, og er som oftest ikke et uttrykk for grensene mellom forskjellige kulturelle - dvs. sproglige og stammemessige - nasjoner.
29.Det er en håpløs situasjon.
30.Det er håpløs politikk å sette folk på porten for å få budsjettene i balanse, sa han.
Le tue ultime ricerche