Norvegese-Spagnolo traduzione di høykonjunktur

La Traduzione della parola høykonjunktur da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

høykonjunktur in spagnolo

høykonjunktur
økonomisostantivo rápido incremento [m]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Destruksjonens høykonjunktur er dabbet av.
2.Det foreslo også president Mitterrand, da han i slutten av mai holdt en programmatisk tale i Strasbourg, og utløste det som er kalt" en høykonjunktur for Europafantasier".
3.Dette skjer til tross for at 1984 og 1985 representerer en klar høykonjunktur.
4.Et severdig glimt fra Island - og tankevekkende i vår høykonjunktur av skilsmisser.
5.For dagens høykonjunktur varer ikke evig.
6.For tyve år siden, i modernismens høykonjunktur, ville Kleppan neppe fått en syl i været.
7.I tillegg til dette kommer at USA siden slutten av 1982 har vært inne i en høykonjunktur, og den økede efterspørselen rettet seg mot varer som tilfeldig passet inn i det norske varespekteret.
8.Legehetsen i massemedia øker pasientenes skepsis og gir grobunn for kvaksalveri ; soneterapi homøopati, irisdiagnostikk og naturmedisinen har sin høykonjunktur.
9.Medregnet dem som er fanget opp av arbeidsmarkestiltakene, mangler rundt 100 000 fast arbeide, og dette tallet kan komme til å stige når den nuværende høykonjunktur avtar.
10.Selv om vi i 1984 har hatt tilløp til høykonjunktur internasjonalt, fortsetter arbeidsledigheten i OECDområdet å vokse ; og det er ingenting som tyder på at den vil avta i årene fremover.
11.Spansk kunst hadde høykonjunktur under Franco, og ble støttet av hans statsapparat.
12.Under siste høykonjunktur ble det nye priser fra 1. mai, mens virkesprisene vanligvis dreier fra 1. august og ett år fremover.
13.Tankekorset på lang sikt er at Norge selv i en periode med en slik høykonjunktur ikke har fått en sterk vekst i sysselsettingen.
14.Både Elkem og Tinfos økte importen fra SydAfrika ifjor, fordi det var høykonjunktur og produksjonen økte.
15.De borgerlige hevdet at arbeidsløsheten idag er like stor som da de borgerlige regjerte, og den gang var det lavkonjunktur i motsetning til dagens høykonjunktur.
16.De henviser til at det i Palmeregjeringens tid har vært en høykonjunktur, som burde ha vært utnyttet til å få ledigheten enda lengre ned.
17.Den meget store lønnsomheten som elektrokjemisk industri har oppnådd i en høykonjunktur, har bidratt til den sterke lønnsutvikling i det siste året.
18.Den nåværende høykonjunktur gjør dessuten at næringslivet kan tilby lønn og andre ydelser som Forsvaret bare har begrensede muligheter til å følge opp.
19.Det er meget norsk at denne ektefødte monumentalkunstner aldri fikk en skikkelig oppgave under monumentalkunstens høykonjunktur i vårt land.
20.For første gang på 30 år har dataselskapene problemer i en periode da det øvrige næringsliv i den industrialiserte verden fremdeles opplever en høykonjunktur.
21.Ledigheten er den største noensinde i en høykonjunktur.
22.Norge opplevet nå en høykonjunktur på grunn av innbringende handel, ikke minst med trelast på England.
23.Omkamp i FAcupens semifinale mellom Manchester United og Liverpool, et tredvetall hengekamper i serien, krydret med europacup, landskamper og Wembleyfinale ; engelsk fotball opplever høykonjunktur for tiden.
24.På de øvrige markeder har det altså gått fra vondt til verre, og det i en situasjon som alle andre har karakterisert som en høykonjunktur.
25.Sentralbankens og Skånlands vurdering har vært at i en internasjonal høykonjunktur bør det være mulig å stramme til i den økonomiske politikk, slik at man eventuelt kan øke efterspørselen i år med mindre vekstimpulser utenfra.
26.Som noe av forklaringen på at Røros har klart å holde på sin unike bebyggelse, faktisk den største konsentrasjon av fredede bygninger i landet, gir ordføreren at Røros ikke opplevet noen høykonjunktur på 60tallet.
27.Styret i SunlandEker Papirfabrikker skriver i årsberetningen at 1984 var preget av en internasjonal høykonjunktur som førte til tilfredsstillende avsetningsforhold og prisutvikling for selskapets produkter.
28.Sverige er ikke på rett vei og det til tross for at regjeringen har hatt hjelp av en høykonjunktur, sa de tre borgerlige partilederne Adelsohn, Fälldin og Westerberg, som er enige om å danne en koalisjonsregjering, dersom de får flertall i Riksdagen efter valget.
29.USAbesøket vitner om høykonjunktur for dem, innen den tradisjonelle algirske moderasjonens grenser.
Le tue ultime ricerche