Norvegese-Spagnolo traduzione di hva som

La Traduzione della parola hva som da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

hva som in spagnolo

hva som
allmennaltro lo que, todo lo que
  indikativt pronomenaltro que, lo que
Termini derivati da hva som
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Aksjon venteliste" er bare ett eksempel på hva som gjøres for at stadig flere mennesker kan få lettere tilgang til medisinsk service og pleie.
2.Da først er grillen klar og villig til hva som helst.
3.Dataprogrammer som lar oss prøve spille, undersøke, utforske - hva som blir konsekvensen av økologiske forandringer, politiske systemer, diplomatisk taktikk, anvendelsen av moderne teknologi - og lar oss gjøre dette sammen med andre mennesker alt dette gjør meg til optimist !
4.De Braak" hadde en kapret spansk skute på slep da den gikk ned like utenfor kysten av hva som idag er delstaten Delaware på USAs østkyst.
5.Den beste Gave Gud noensinne har gitt mennesket - for før det kunne vi ikke hva som var rett fra galt.
6.Denne meldingen fikk brannvesenets redningsavdeling onsdag, og ingen visste hva som lekket ut fra tanken.
7.Det er nok billigere å bygge nye boliger på åpne marker i utkantene - i første omgang, men ser vi hva som trenges av infrastruktur og forretninger osv., viser det seg at vi ofte kommer billigere ut når gamle hus settes istand", sier Greifswalds ordfører, Klaus Ewald.
8.Det er sikkert menneskelig å glemme hva som ligger i gamle og nedstøvete kartonger i kjellere og på loft, og det er kanskje ikke så klanderverdig om noen tilfeldige oppryddere faller for fristelsen til å ta med seg en kartong eller to fordi dokumentene fortoner seg spennende.
9.Det nordiske publikum vil bli tilbudt store muligheter til å velge TVprogrammer fra et omfattende internasjonalt utbud via satellitt", heter det i en oversikt over hva som kan ventes når britiske, vesttyske, franske og andre ikkenordiske satellitter kommer i gang, og kan mottas over store deler av Norden.
10.Embattled Garden" tar heller ikke for tungt på en fantasi over hva som kunne ha foregått i Paradisets Have.
11.En lovlig liten byttehandel der middagen blir et godt argument for at far skal ta seg mer av barna, mener psykologen, som har sett på hva som foregår hjemme hos hundre småbarnsfamilier i Osloområdet.
12.Forsøk på å finne en sprekk i gjerdet for å snikkikke på hva som gjøres hos naboen, kan bare hindre et produktivt arbeide".
13.Hvis vi ikke innser at de interesser som binder oss sammen så avgjort er sterkere enn hva som skiller oss, kan det bli skjebnesvangert", sa han.
14.Indiscriminating eating," hva som helst, som vår adrette sjåfør sa.
15.Inne i HenieOnstadsenteret forteller en høyst moderne utstilling om hva som skjedde, og utendørs blir tidens amerikareise dramatisert for barn.
16.Ja vel, statsråd" nådde nye høyder i sin harselas med hva som er regjeringspraksis, om ikke akkurat regjeringens offisielle politikk, med hensyn til bestikkelser for å hale i land store kontrakter, og hvordan man omgår alkoholforbud i islamske land.
17.Jeg er lei for at min mann ikke selv fikk oppleve dette, han var så stolt av sin norske bakgrunn, og fulgte godt med i hva som skjedde her i landet.
18.Jeg våger ikke å spå om hva som kommer til å stå i Regjeringens langtidsprogram.
19.Kultur", bare man kan kalle en virksomhet for" kultur", er man nær sagt berettiget til hva som helst av støtte fra det offentlige.
20.Nå hadde jo ikke denne" nyheten" blitt like løssalgsvennlig hvis noen i Dagbladet hadde tatt seg tid til å slå opp i en egnet ordbok for å skaffe seg rede på hva som egentlig ligger i begrepet valutareserver.
21.Problemet er at ingen vet hva som er tillatt eller ikke, og det kan det ta mange år før skattemyndighetene finner ut av, sier Anderson og får delvis støtte av de samme skattemyndigheter som har forsøkt å trenge inn i hans og Abbas aksjekarusell.
22.På denne måten forsøker forfatterne å trekke opp en grense mellom hva som er Kirkens og hva som er et politisk partis oppgave.
23.Rappresentazione", som hadde premiere i Roma år 1600, er et mysteriedrama med sang, ballett og en scenisk dialog, som er ment å vise tilhøreren hva som venter den som lever et umoralsk liv.
24.Regjeringen hadde mistet stortingsflertallets tillit", hvilket er noe ganske annet, ja, det motsatte av hva som ble sagt.
25.Reppesgaard er i stand til å få en seriøs rapport til å fortelle det motsatte av hva som faktisk står i den.
26.Selektiv bruk av vold" og" nøytralisering" av upopulære sandinistledere og demonstrasjoner som leder til at enkelte av deres egne dør som" martyrer", er blant de mange forslag til hva som kan gjøres for å sikre øket støtte fra befolkningen.
27.Skulle arbeidtakerne opprettholde samme realinntekt som de ville hatt med det skattetrykk regjeringen Brundtland la opp til for 1982, ville lønningene i gjennomsnitt måttet ligge hele 11 prosent høyere i 1985 enn hva som er nødvendig med den beskatning Willochregjeringen foreslår for neste år.
28.Så lenge juristene aktorerer saken i retten og har ansvaret for bevisføringen må de også kunne gripe inn på efterforskningsstadiet og øve innflytelse på hva som bør og skal belyses.
29.Uansett hva som skjer, vil vi støtte opp om de to som er skjøvet ut av Drama.
30.Verdiboka" arbeider med spørsmål om hva som er verdigrunnlaget for samhandling og lovgivning i samfunnet vårt.
Le tue ultime ricerche