Norvegese-Spagnolo traduzione di i det frie

La Traduzione della parola i det frie da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

i det frie in spagnolo

i det frie
plassaltro al aire libre, afuera
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er blitt et slags tabu å trekke paralleller mellom utviklingen i det frie VestEuropa og det ufrie ØstEuropa.
2.Det er i det frie ords interesse at verket også kan foreligge i norsk sprogform.
3.Det heter videre i artikkelen at det også var røster til forsvar for Halvorsen, i det frie ords navn.
4.Men som gudskjelov snart går over i det frie og bohemaktige Chelsea.
5.På den annen side var deltagerne i det frie universitet - mellom 200 og 300 i løpet av årene - en uensartet gruppe.
6.Reaganadministrasjonen hevder at verden ikke står overfor en befolkningskrise fordi det frie markedssystemet kan forbedre verdensøkonomien slik at den kan forsørge en befolkning på 6,1 milliarder.
7.Skolen vil derfor være et prøveprosjekt for hvordan skolen i det frie Namibia vil bli.
8.Snarere tvert om, folk i borettslag opptrer like rasjonelt som deltagerne i det frie marked.
9.Den største og skjønneste dag i det frie Norges historie.
10.Men debatten i forsvarsrådet ledet frem til et konstitusjonelt vedtak som anerkjente Milorg som den fjerde forsvarsgren, og ga organisasjonen en plass i det frie Norges væpnede styrker.
11.Men i disse tider hvor pengene til dans og annen kunst deles ut med forsiktighet, må ikke de bevilgende myndigheter glemme viktigheten av kontinuitet også i det frie dansemiljøet i Norge.
Le tue ultime ricerche