Norvegese-Spagnolo traduzione di i det ville

La Traduzione della parola i det ville da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

i det ville in spagnolo

i det ville
dyraltro en la naturaleza
Esempi con traduzione
Det er en stor forskjell mellom det å lære seg et språk for å forstå det eller kunne si ting etter behov, og det å ville tilegne seg et andrespråk for å kunne snakke fritt, nesten som på ditt første språk, morsmålet.
Selv om jeg var en dverg, ville jeg fortsatt vært en kjempe.
Jeg ville ikke dø.
Jeg ville ikke ofre meg.
Jeg ville ikke vekke deg.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Fordi det ville være tilbakeskritt, både praktisk og medisinsk.
2.Anders Hasle så hvilken verdi det ville være for skolen å få overta bygningen.
3.Av kulturelle hensyn har man for eksempel utsatt å dra til Tøyenbadet, fordi det ville være uvant for en del av dem å skifte klær sammen med fremmede, inkludert personalet.
4.DER fastslåes også at det ikke er mulig å dekke arbeidsreisebehovet til dette bysentrum ved hjelp av privatbiler, fordi det ville medføre store miljøforstyrrelser, beslaglegge svære arealer og kreve meget betydelige investeringer.
5.De ble nærmest anbefalt det av kontorets direktør, nettopp fordi det ville virke uheldig om turen ble gjennomført som planlagt.
6.De kunne ikke godta kompromissforslaget fordi det ville bli for dyrt for kommunene, sier han.
7.Dette har ikke lokket noen av nøkkelpersonene i Stortinget til å søke, fordi det ville bety at de måtte gå ned i lønn for å overta en såvidt ansvarsfull stilling.
8.Disse prelater er nok overbevist om at den etablerte kirke ikke kan stå til ansvar, fordi det ville skade Guds sak.
9.Ellers er hvert banner den enkeltes produkt, og selv om dette slett ikke er ment å være stor kunst, syntes vi det ville være moro å signere hvert enkelt, smiler Jane Kåss gjennom latexspruten.
10.Fordi det er liten risiko for å bli oppdaget, og fordi det ville være et prestisjetap å innstille virksomheten, mente Børresen.
11.Fordi det ville være bedre muligheter for argumentene å nå frem.
12.Fra norsk side skal man ha ønsket en amerikansk sjef fordi det ville gi en bedre garanti for støtte i tilfelle krig.
13.Gruppen har derfor forlatt tidligere planer om ilandføring med rørledning fordi det ville kreve oppvarming av oljen og installasjon av pumpeutstyr som ville gjøre det hele forholdsvis kostbart.
14.Han beskyldte de ansvarlige for resolusjonen for å ha spekulert i at stål og kraftverkarbeidere, og transport og jernbanearbeidere ikke vil følge oppfordringen, fordi det ville være skadelig for hele den britiske arbeider og fagbevegelse.
15.Han nektet igår å fortelle hvilken last skipet fraktet fordi det ville skape" en svært uheldig presedens".
16.Heller ikke det gamle systemet, med kilometeravgift som betales efter bilens totale lasteevne, vil kunne løse problemet fordi det ville gå ut over de lastebileierne som hittil lojalt har fulgt reglene om nedregistrering.
17.Honecker er statsoverhode og ønsket et fullverdig statsbesøk i VestTyskland - noe Bonn ikke ville godta, fordi det ville bekrefte Tysklands deling i to stater.
18.I New Statesmans artikkel ble det hevdet at disse to hadde advart mot slike aksjoner fordi det ville være i strid med folkeretten.
19.Ikke fordi de dermed ville imøtekomme et klart og gjentatt ønske fra Regjeringens side, men simpelthen fordi det ville være til fordel for forbrukerne.
20.Ikke noe sted i Europa har jeg sett så mange museer og pietetsfullt vedlikeholdte fortidsminnesmerker som i det Ville Vesten.
21.Innbefattet i det ville være fire heltidsansatte forbundstrenere, opplyser Odd Bergh, styremedlem med ansvar for" idrettslig aktivitet og trening".
22.Italia sier nei til et" tak" for vinproduksjonen og krever i stedet forbud mot å tilsette sukker i vinen - noe tyskerne nekter, fordi det ville strupe en tusenårig vintradisjon ved Rhinen og Mosel.
23.Jeg har ikke skrevet kjærlighetshistorien for åpenhetens egen skyld, men fordi det ville vært galt å feie hans livs besettelse under teppet.
24.Kunne man skaffe en sådan mann, tror vi det ville ha adskillig innflydelse på stemningen.
25.Men de siste dagene har det vært forhandlinger om en kvotelossing fordi det ville skade ovnene ved Ravenscraig om de ikke blir holdt igang.
26.Michnik antyder i brevet at ferien ville ha betydd utvandring, og sier at han ikke kunne akseptere tilbudet fordi det ville grense til moralsk selvmord.
27.Personlig ser jeg ikke at det foreligger profesjonelle grunner til å fusjonere, fordi det ville gi liten eller ingen synergieffekt.
28.Regjeringspartiene ønsket dessuten at hele anlegget skulle settes bort til private entreprenører, men statsråd Kristiansen advarte mot dette, fordi det ville bety forsinket anleggsstart.
29.Sorenskriver Thor Næsheim ved Sandnes herredsrett sier til NTB at han ikke kan godta et forsvarerskifte nå fordi det ville medføre en utsettelse av saken.
30.Spirit klyver over hele kloden i kamp mot skruppelløse gangstere ; fra mørke bakgater til øde øyer i Rødehavet, fra spøkelsesbyer i det Ville Vesten til det iskalde havnebassenget i Central City.
Le tue ultime ricerche