Norvegese-Spagnolo traduzione di identitet

La Traduzione della parola identitet da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

identitet in spagnolo

identitet
allmennsostantivo identidad [f]
Sinonimi per identitet
Termini derivati da identitet
Parole simili

 
 

Wiki
Identitet av latin idem, «det samme», refererer til aspekter ved en person (eller fenomen) som antas å være mer bestandig eller uforanderlig over tid. I dagligspråket har det to adskilte betydninger. Dels en snever betydning som referer det enten til muligheten for å sikre entydig identifikasjon av (oftest) person.

Altri esempi
1.En kulturpolitikk som ensidig legger vekt på egen identitet, blir lett isolasjonistisk.
2.Europeisk bevissthet kan bare styrkes og videreutvikles når den er trygt forankret i den nasjonale identitet.
3.Fullført 5årsstudium skal gi den ferdige kandidat en fagligprofesjonell identitet som gjør vedkommende i stand til å fungere meningsfylt som yrkesutøver" - står det i det nye prinsippgrunnlaget for SHKS.
4.Gjennom nyskapende verksemd i alle greiner av kulturlivet blir det sett normer for kvalitet, og innhaldet i vår kulturelle identitet blir omforma og utmeisla.
5.Heimat" er et forsøk på å utlede en identitet.
6.Hvor er kunsten ?" - forestillingens åpningsspørsmål var adekvat på bakgrunn av gruppens ønske om å finne tilbake til noe som er en nasjonal og afrikansk identitet.
7.Involveringspedagogikk" forteller hvordan læreren, blant annet ved hjelp av klassemøter med barn og voksne, kan arbeide for at elevene får en positiv identitet.
8.Ja, det er i høyeste grad aktuelt å forsvare sin identitet, fordi det er det beste forsvar mot rasist iske ideer !
9.Laath oss tala vort fader moll och moder moll" nokre uttrykk for norsk språkleg identitet på 1400tallet.
10.Mixed" begynner å bli en identitet i seg selv.
11.The mixed" har aldri hatt noen skikkelig identitet.
12.Alkohol er i ferd med å bryte oss ned både fysisk og mentalt, og truer med å ødelegge vår nasjonale identitet, heter det i appellen.
13.Bygningene er ikke lenger referansepunkter for byboernes kollektive identitet.
14.Det Thor Heyerdahl gjennom denne saken forsøker å gjøre, er at KonTikinavnets opprinnelige identitet ikke går tapt, sa advokaten.
15.Det er typisk for tiltalte at han tvilte på sin egen maskuline identitet, og at han følte seg sterkere, flinkere, kjekkere og mer tess under påvirkning av alkohol.
16.Det har slått meg at Akershusbefolkningens identitet overfor sitt eget fylke er helt minimal i forhold til for eksempel folk i Telemark og Hordaland.
17.Er slikt arbeide kan gi den enkelte skole gode muligheter for identitet og profil, fremhever han.
18.Fordi befolkningen følte at deres nasjonale identitet var blitt beslaglagt av den katolske franske kolonimakt, ble det om å gjøre å fjerne seg lengst mulig fra kolonitidens levninger da Senegal ble uavhengig stat i 1960.
19.Georg må velge mellom mor og far for å bevare sin identitet.
20.I tillegg har vi de såkalte illegale residenter - efterretningsoffiserer som under falsk identitet og annet dekke opererer for å innhente opplysninger.
21.Ikke minst østtyskerne har brukt idretten i arbeidet med å bygge opp nasjonal stolthet og identitet.
22.Jeg kan ikke nok få understreket hvor viktig det er at undervisningen, planene og alt materiell som benyttes må ha en slik form og et slikt innhold at det ikke virker støtende eller krenkende, eller som overgrep mot noen elevers identitet, sa Wenche Lowzow.
23.Jeg synes identitet er et nøkkelord i denne forbindelse.
24.Konkurranser med en identitet har en fremtid.
25.Los Angeles er ingen virkelig by, den mangler identitet, sier mange.
26.Mannen som voldtar, er usikker og rådvill i sin identitet som mann, sier psykiater Berthold Grünfeld.
27.Mannen som voldtar er ofte usikker, utrygg, rådvill i sin identitet som mann.
28.Mens far levet, kjempet jeg mot ham for å hevde min egen identitet og ikke bare fremstå som Duke Ellingtons sønn.
29.Oppgaven er å sikre en tydeligere europeisk identitet i forsvarssektoren, uten at man dermed løser båndene til USA, sa han.
30.Redd for å miste din egen kunstneriske identitet ?
Le tue ultime ricerche