Norvegese-Spagnolo traduzione di inngrep

La Traduzione della parola inngrep da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

inngrep in spagnolo

inngrep
allmennsostantivo usurpación [f]
Sinonimi per inngrep
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er ikke kjent hvordan naturverninteressene vil stille seg til et slikt inngrep i terrenget.
2.Før inngrep efter pgr.
3.Jeg vil kalle dette / punktnedslag / i den tiden / som tilfeldigvis er vår samtid / inngrep / i den måneden / som tilfeldigvis er vår.
4.Riset bak speilet" i inntektspolitikken, at statsstøttede bedrifter efter Regjeringens syn ikke kan ha samme inntektsutvikling som gjennomsnittet i industrien, er efter fagforbundenes mening et inngrep i den frie forhandlingsretten, et forsøk på å styre inntektsoppgjørene.
5.Ut fra de opplysninger Fengselsstyret alt hadde om Per Busks tilstand og det alvorlige inngrep det var tale om, burde hans psykologiske helse vært nærmere undersøkt før avgjørelsen ble tatt om ytterligere isolasjon.
6.Da vi overtok i 1982, var anslaget at uten inngrep ville underskuddet i statsfinansene i 1983 bli på 80 milliarder kroner.
7.Dersom dette ikke finner å kunne gå inn for varig vern av disse vassdragene nå, må det alternativt foreslås utsettelse slik at en ikke i den nåværende situasjon, med så mange alternative muligheter, går inn for ødeleggende inngrep i våre mest verneverdige vassdrag, sier Folkeaksjonen.
8.Det er ikke store inngrep det er snakk om.
9.Det fordums liberale partiet står idag, for en gjennomført reguleringstenkning, en statisk nullvekstpolitikk som bygger på vidtgående offentlige restriksjoner og inngrep, sa Syse.
10.Dette er et inngrep som er svært vanlig, nærmest rutine, på mange for tidlig fødte som må ligge i respirator, sier Langslet.
11.Dette er et inngrep som er svært vanlig, og som utføres på mange for tidlig fødte som må ligge i respirator, sier ass. overlege Langslet.
12.Er vi ikke kommet vel langt i offentlig detaljstyring og inngrep i den frie konkurranse når myndighetene finner det nødvendig å gripe inn og forby en munter kinoreklame for sorbits ?
13.Et utidig inngrep i meglingsinnspurten som ikke kan være tilfeldig, sier Jern og Metallformann Lars M. Skytøen (til venstre).
14.Et utidig inngrep overfor frie organisasjoner i Norge.
15.Fordelen med ultralyd er at legen kan skaffe seg informasjon om en rekke hjertekarlidelser enkelt og uten operative inngrep, sier professor Angelsen.
16.I alle industrialiserte land er det for jordbruksvarer gjennomført en markedspolitikk med inngrep i markedet for å stabilisere dette.
17.Idag er vi istand til å lindre eller helbrede praktisk talt alle former for hjertelidelser ved kirurgiske inngrep.
18.Ikke på annen måte enn at når det er aktuelt med kirurgiske inngrep, så iler de til tempelet og ofrer, og ber prestene finne ut riktig dag og tidspunkt.
19.Ingen lovbestemmelse kan idag forhindre inngrep i Marka, fastslår formannen i Oslo og Omegns Friluftsråd, Erik Sture Larre, som reagerer skarpt mot fremstøtet for motorisert safari på skogsbilveier i Nordmarka og Krokskogen.
20.Lekkasjene lokaliseres raskere ved hjelp av mikrofonutstyr som registrerer lydvibrasjoner, og som på grunnlag av tidsintervaller forteller oss hvor på ledningsnettet vi må gjøre inngrep, sier han.
21.Mange mennesker reagerer ikke på inngrep i naturen.
22.Men nå skal det foretas et inngrep i den stabile situasjonen, og da gjelder det å handle under full styring og kontroll, la han til.
23.Nordmannen, som ble operert søndag eftermiddag, var den siste av de tre som fikk utført et slikt inngrep i løpet av knapt tre døgn.
24.Områdene bør vernes mot alle inngrep, sier dosent Arnfinn Skogen, som har undersøkt de botaniske og landskapsøkologiske sidene ved en utbygging.
25.Organisasjonsundersøkelsen har resultert i en" etatsdiagnose" som klart konkluderer med at etaten med relativt enkle" operative inngrep" både kan bli smidigere, trivligere å arbeide i og fremfor alt mer effektiv.
26.Samfunnet må holde den enkelte eier skadesløs når det foretas betydelige inngrep i hans eierrett, sier de borgerlige partier i innstillingen.
27.Selv om det blir inngrep i en del haver langs sydsiden av Nadderudveien, må vi ta mer hensyn til alle dem som har strekningen som skolevei, sa han.
28.Så vidt vi forstår innebærer Caprinos forslag store inngrep i naturen, og det ville vel også bli nødvendig å gjerde inn hele herligheten.
29.Tidligere brukte man skip til transport av sårede - idag tenker vi oss skipene omgjort til hospitaler hvor man kan foreta livreddende inngrep - og hindre at det som i utgangspunktet var en mindre skade, utvikler seg, sier Dommerud.
30.Under siste varetektsfengsling av Jaama i Oslo forhørsrett prosederte jeg nettopp på at det ville være et uforholdsmessig inngrep overfor tunisieren at han fortsatt skulle holdes i fengsel.
Le tue ultime ricerche