Norvegese-Spagnolo traduzione di inntre

La Traduzione della parola inntre da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

inntre in spagnolo

inntre
allmennverbo entrar
  komma inverbo entrar, pasar adentro
  delta iverbo meterse en, tomar parte en, participar en
Termini derivati da inntre
Anagrammi di inntre
Altri esempi
1.Jeg håper å kunne inntre i stillingen før påske, som jeg har ytret ønske om, men det er opp til departementet.
2.Skulle det inntre en forandring på det punkt, skal jeg gi dere besked.
3.Arbeidsstans kan ikke inntre før 1. april, og det er ikke usannsynlig at det vil pågå megling også efter 1. april.
4.Det hevdes i artikkelen at dødsfall vil kunne inntre allerede efter tilførsel av 40 milligram fluor.
5.Dette er en meget alvorlig reaksjonsmåte, og reaksjonen kan inntre meget hurtig efter bittet, fra minutter til noen timer efterpå.
6.Et anfall av hjerteinfarkt kan inntre bare en time efter at en pårørende er gått, sier Gjesteby.
7.Hensikten er å få forklart dem hva som vil inntre dersom idretten ikke får andre midler enn det som står i regjeringsgarantien, og som vil føre til at vi på anleggssektoren vil stoppe opp totalt, sier NIFpresidenten.
8.Informasjonssjef Reidar Skaug Høymork i NSB sier at alternative metoder hele tiden vurderes, dersom det skulle inntre nye forsinkelser.
9.Krigen mellom Iran og Irak øker bekymringen for at det skal inntre en ny oljekrise, påpekte utenriksministeren.
10.Vi vet ikke hvorfor disse sykdommene oppstår, men nyere forskning viser at begge disse formene for senil demens kan inntre i forholdsvis ung alder, sier Halvorsrud.
11.Andre mener en slik plikt til å gi alle aksjonærer likt bud bør inntre når en aksjonær eller en gruppe aksjonærer, kommer over 50 prosent.
12.Det kommer av at i enkelte perioder får man heftige og kortvarige skybrudd som gir mye nedbør, men de kan inntre på dager da det likevel er bra med sol.
13.Om vi sluttet å utgi de store verdensnavnene, ville virkningen først inntre efter en tid.
14.Slik plikt kan inntre dersom det er avtalt mellom partene.
15.Til slutt vil døden inntre, selv om man ikke er syk.
Parole simili

 
 

inntre come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) inntreinntrendeinntrådt
Indicativo
1. Presente
jeginntrer
duinntrer
haninntrer
viinntrer
dereinntrer
deinntrer
8. Perfetto
jeghar inntrådt
duhar inntrådt
hanhar inntrådt
vihar inntrådt
derehar inntrådt
dehar inntrådt
2. Imperfetto
jeginntrådte
duinntrådte
haninntrådte
viinntrådte
dereinntrådte
deinntrådte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde inntrådt
duhadde inntrådt
hanhadde inntrådt
vihadde inntrådt
derehadde inntrådt
dehadde inntrådt
4a. Futuro
jegvil/skal inntre
duvil/skal inntre
hanvil/skal inntre
vivil/skal inntre
derevil/skal inntre
devil/skal inntre
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha inntrådt
duvil/skal ha inntrådt
hanvil/skal ha inntrådt
vivil/skal ha inntrådt
derevil/skal ha inntrådt
devil/skal ha inntrådt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle inntre
duville/skulle inntre
hanville/skulle inntre
viville/skulle inntre
dereville/skulle inntre
deville/skulle inntre
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha inntrådt
duville/skulle ha inntrådt
hanville/skulle ha inntrådt
viville/skulle ha inntrådt
dereville/skulle ha inntrådt
deville/skulle ha inntrådt
Imperativo
Affermativa
duinntr
viLa oss inntre
dereinntr
Negativa
duikke inntr! (inntr ikke)
dereikke inntr! (inntr ikke)
Le tue ultime ricerche