Norvegese-Spagnolo traduzione di inntrengende

La Traduzione della parola inntrengende da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

inntrengende in spagnolo

inntrengende
invitasjonaggettivo insistente
Sinonimi per inntrengende
Termini derivati da inntrengende
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Herr adjunkt, sa jeg så inntrengende jeg kunne.
2.Vi retter derfor en inntrengende henstilling til SovjetUnionen om å vende tilbake til forhandlingsbordet.
3.Alleredet i tiltalen het det at Helmut Maier ble drept" efter sitt eget inntrengende ønske" og vidneutsagnene bekreftet at den tiltalte handlet i fortvilet tilstand og ut fra kjærlighet til broren.
4.Artikkelen fremholdt at nøkkelpersonen i enhver kamphandling er flyveren og at det er han som i visse tilfeller må" ta den endelige avgjørelse", spesielt når et inntrengende fly skal identifiseres.
5.Avlastning er en" gråsone" der dagens planleggingssystem ikke fungerer og i en inntrengende appell ble ansvaret lagt på politikerne.
6.Da vi forlater festen, får vi en inntrengende invitasjon til å komme tilbake til fortsettelsen av bryllupsfeiringen dagen efter.
7.De klarte - ikke minst støttet av fremragende fotografering - å skape en inntrengende psykologisk studie av stor virkning ut av et krøbelt materiale.
8.De nors ke gjester har inntrengende frarådet de amerikanske myndigheter å gå til militær intervensjon i Nicaragua.
9.De oppfordrer inntrengende regjeringen om i stedet å sørge for å få gjenopptatt forhandlingene med sikte på en avtale som forbyr introduksjonen av våpen i verdensrommet.
10.Den ene, Anders Kirkegaard, stanset meg med bizarr fantasi og en inntrengende kroppsfølelse uttrykt i fysisk nærgående farve og en myndig, tildels virtuos form.
11.Den norske Helsingforskomites rådsforsamling har sendt generalsekretær Konstantin Tsjernenko en inntrengende appell om å løslate medlemmene av Sovjets Helsingforskomitegrupper, som nå alle sitter i fengsel.
12.Det ble derfor rettet en inntrengende henvendelse fra politiet og Justisdepartementet om å" late som ikke noe", og klarere Treholt for Forsvarets høyeste skolested.
13.Diktene ble først presentert på svensk, og denne klare, men samtidig drømmeaktige poesi formidlet sangerinnen med inntrengende intensitet.
14.Efter nattens besøk på Casino hadde hun sagt bestemt nei til hans nye og mer inntrengende invitasjon.
15.En mildt følsom, ektefødt kolorist med et flytende organisk foredrag og inntrengende selvportretter.
16.Er Edith Thallaug blitt invitert tilbake hit ofte og inntrengende nok ?
17.Er det en lom som skriker inntrengende på den andre siden av vannet ?
18.FNs hovedforsamling tar i en inntrengende henstilling til medlemslandene til orde for en samlet innsats for å løse Afrikas økonomiske krise.
19.For denne inntrengende skildringen ble hun nominert til Oscar av året, uten å nå helt opp.
20.Forsvarsvåpnet var stemplet som flittig ble svingt til titusener av avstemplinger i kampen for å tilfredsstille de inntrengende filatelister og frimerkesamlere.
21.Generalsekretær Hans Høeg i Røde Kors Ligaen kom igår med en inntrengende appell om hjelp til de tørkerammede områder i Afrika.
22.Han gav ofte varmt og inntrengende uttrykk for sine synspunkter i så måte.
23.Han kom også med en inntrengende appell til regjeringen i Nicaragua om å løsne på båndene til de kommunistiske land.
24.Han retter en inntrengende henstilling til president Ronald Reagan om å gi antipirat kampanjen høy prioritet.
25.Hverken Reagans assistanse i valgkampen eller hans inntrengende bønn om tilgivelse hjalp ham.
26.Høyres Bydelsforening 01 Oslo Vest har i et brev til Stortinget og Oslo kommune rettet en inntrengende appell om en permanent løsning av trafikkforholdene på vestkanten.
27.I de ti år han var der, hadde han mange og betydelige roller som han viste at han behersket med inntrengende analyse og realistisk styrke.
28.I personlige konferanser som jeg hadde under mitt Taiwanbesøk i våres, ba de oss inntrengende om mer kvalifisert hjelp utenfra.
29.I samme uttalelse henvendte bispekollegiet seg til Kirkenes Verdensråd og Det Lutherske Verdensforbund med en inntrengende appell om" utrettelig innsats" for å gjøre slutt på undertrykkelsen av troende i kommunistlandene.
30.I så fall fikk man bekreftet at den inntrengende kan oppholde seg i svensk luftrom i flere minutter uten å bli møtt av svenske fly.
Le tue ultime ricerche