Norvegese-Spagnolo traduzione di intervensjon

La Traduzione della parola intervensjon da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

intervensjon in spagnolo

intervensjon
disputtsostantivo intervención [f], interposición [f], intercesión [f]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.USA har gitt uttrykk for at man vil se positivt på en direkte henvendelse fra GCClandene om intervensjon dersom det er ønskelig ?
2.Uansett hvilke sosiale og økonomiske betingelser som forårsaket opprørene i regionen, er det intervensjon utenfra som preger dagens konflikt.
3.AMERIKANSK intervensjon i MellomAmerika kan skape fare for en større militær konflikt i området.
4.De er ansvarlige blant annet for at folk får sine kvoter av rasjonerte varer, at grasrota stiller opp på folkemøter, og at man går nattvakt mot" den amerikanske intervensjon".
5.De forsvarte likevel sovjetregjeringen ut fra en lojalitet, som først brøt sammen i august 1968, da det reformkommunistiske regime i Tsjekkoslovakia ble styrtet ved en militær intervensjon.
6.De nors ke gjester har inntrengende frarådet de amerikanske myndigheter å gå til militær intervensjon i Nicaragua.
7.Den amerikanske viseutenriksminister Lawrence S. Eagleburger har i et møte med Stortingets utenrikskomite forsikret at det ikke er på tale å gjennomføre noen væpnet intervensjon i Nicaragua.
8.Det sovjetiske nyhetsbyrået TASS hevdet fredag at USA," beruset av seieren i Grenada", planlegger en væpnet intervensjon i Nicaragua fordi Washington er misfornød med utfallet av det nicaraguanske valget.
9.Det tidligere nicaraguanske juntamedlem Alfonso Robelo avviste onsdag kategorisk overfor Stortingets utenrikskomite tanken om en amerikansk intervensjon i Nicaragua.
10.Direktør Arne Lie i valutaavdelingen i Norges Bank sier at dette utslaget skyldes en kombinasjon av en sterk dollar, en styrket vesttysk valuta og intervensjon fra Norges Bank for å regulere rentenivået.
11.En slik intervensjon fra våre amerikanske venner ville vi i Norge heller ikke hatt noen forståelse for.
12.Enhver intervensjon, politisk eller militær, ville umiddelbart slå tilbake mot USA.
13.Et lavmål ble nådd efter Moskvas intervensjon i Afghanistan, da den sank til under 200 millioner.
14.Finansminister Regan sa at han ikke hadde kjennskap til noen slik intervensjon, men en talsmann for Federal Reserve Bank i New York ville ikke kommentere dette spørsmålet.
15.Fire år til med Reagan, og vi har direkte intervensjon fra USAs side, spår Borge.
16.Formannen i Stortingets utenrikskomite, Jakob Aano (Kf.F.), mener at Stray har rett i at frykten for at amerikansk intervensjon er overdreven.
17.Forstå - fordi en av hans fangekamerater, Armando Valladares, som ble løslatt efter tyve år takket være den franske presidents intervensjon, har fortalt hva stikkordene står for.
18.Fra Manama melder NPSAP at den iranske presidenten, Ali Khamenei, mandag gjorde det klart at Iran vil" gjøre motstand og slåss" i tilfelle en amerikansk militær intervensjon i Den persiske gulf.
19.Frykten for militær intervensjon fra USA er reell hos nicaraguanerne.
20.I det europeiske markdedet åpnet dollaren på litt under 2,94 mark, men steg til litt over 2,95 mark før sentralbankenes intervensjon bragte den noe nedover igjen.
21.I forrige uke nedla USA veto mot en resolusjon i FNs sikkerhetsråd som fordømte militær intervensjon i Nicaragua.
22.I plenumssalen fortsetter Harts tilhengere sin kamp for å få vedtatt et forslag som forbyr militær intervensjon utenfor USAs grenser, medmindre den vestlige allianse blir angrepet.
23.I tråd med dette hovedsyn hevder han at den del av disse rakettene som er plassert i Italia, har et helt annet formål, nemlig"... å bli brukt ved en amerikansk intervensjon i MidtØsten eller NordAfrika".
24.Intervensjon fra USAs side er totalt uakseptabelt, og den innblanding med forsyning av våpen og ammunisjon direkte fra Sovjet eller via Cuba er like, om ikke mer, forkastelig.
25.Intervensjon fra statsministeren i tolvte time forhindret dette, og fikk avgjørelsen av saken utsatt ett år.
26.Komiteformann Jakob Aano (kr.f.) fremholdt i sitt hovedinnlegg at selv om ingen ønsker en slik utvikling, kan prosessen raskt gå i retning av utenlandsk, militær intervensjon i ett eller flere av de mellomamerikanske land.
27.Men de mener også at en intervensjon efter at Nicaragua selv har holdt valg, ikke kan begrunnes med at man ønsker å hjelpe et folk som ble ledet av en tyrannisk og selvbestaltet regjering.
28.Men jeg tviler på at sentralbankenes intervensjon i seg selv kan skape en ny trend for dollaren slik at nedgangen vil fortsette også om sentralbankene går ut av markedet, sier banksjef Håkon Kristoffersen i Christiania Bank og Kreditkasse til Aftenposten.
29.Men på lengre sikt stor jeg ikke at sentralbankenes intervensjon i seg selv er tilstrekkelig til å snu den langsiktige trend, sier banksjef Håkon Kristoffersen i Christiania Bank og Kreditkasse til Aftenposten.
30.Mer oversiktlig blir ikke situasjonen av Libyas utenriksminister Ali Trikis uttalelser om at man" ikke utelukker en ny intervensjon i Tchad hvis folket der skulle bli offer for en ny aggresjon".
Le tue ultime ricerche