Norvegese-Spagnolo traduzione di kirkestyre

La Traduzione della parola kirkestyre da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kirkestyre in spagnolo

kirkestyre
allmenn? Iglesia Junta
Sinonimi per kirkestyre
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Den avgjørelsesmyndighet i kirkelige spørsmål som til nå nesten utelukkende er forpaktet av det statlige kirkestyre, hviler derfor ikke på en teologisk holdbar basis hevdet Aarflot.
2.Med den servile statskirkelige tolkning av forholdet mellom stat og kirke som vårt kirkestyre har lagt seg på i dag, kan det være vel verdt å vise til dokumentet Kirkens Grunn.
3.Aarflot har i klare ord kritisert det ungarske kirkestyre som suspenderte Zoltan Doka efter at han kom tilbake fra et sykeog studieopphold i VestTyskland.
4.Aarflot mente det nåværende kirkestyre efter eneveldets prinsipper i parlamentarismens utgave prinsipielt er diskvalifisert som kirkestyre.
5.Både Meyer og Knudsen antar at etableringen av en slik synode vil bety ny strid og protester både fra biskopene og fra statlig kirkestyre.
6.Knudsen fastholder at Staten har diskvalifisert seg som kirkestyre ved abortloven av 1978, og bela i debatten sin oppfatning av kirkestyret, med å sitere både Kongespeilet, Cicero, Melanchton og bispeord fra siste krig.
7.Særlig er det av stor betydning at avgjørelsesmyndigheten i lærespørsmål overføres fra det statlige kirkestyre til kirken selv, heter det.
8.Det kirkelige demokrati var blitt utbygd til topps og myndighet overført fra det statlige kirkestyre.
9.I uttalelsen fra møtet som er undertegnet Børre Knudsen, Bernt H. Søgnen og Ragnar Andersen, heter det at Den norske kirke står uten legitimt kirkestyre fordi statsstyret klart har sagt fra at det ikke vil bøye seg for Guds myndighet.
10.Kirkemøtet vil således i mange situasjoner fremstå som en selvstendig partner i et samvirke med det statlige kirkestyre.
11.Kjernen i Knudsens mangeårige kamp - nemlig abortsaken og det problematiske ved et statelig kirkestyre - vil foreningen med ny styrke engasjere seg i.
Le tue ultime ricerche