Norvegese-Spagnolo traduzione di kjemisk krigføring

La Traduzione della parola kjemisk krigføring da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kjemisk krigføring in spagnolo

kjemisk krigføring
millitærisksostantivo guerra química [f]

 
 

Altri esempi
1.(New York Times) Eksperter på kjemiske våpen frykter at faren for kjemisk krigføring rundt om i verden blir stadig større.
2.FNs eksperter på kjemisk krigføring, som var iført spesialmasker og beskyttelseshansker, inspiserte en kjemisk bombe som ikke hadde gått av.
3.Målet er å eliminere for all fremtid truselen om kjemisk krigføring, fremholdt president Ronald Reagan igår, da han sendte visepresident George Bush til Geneve.
4.Vi ante ikke noe om TUl6 og bombeteppene, sier Muhammed Eshaq, men vi visste at denne offensiven ville bli den verste, og vi så ikke bort fra kjemisk krigføring.
5.Anlegget var et laboratorium for eksperimenter med biologiske og kjemiske stoffer som eventuelt kan brukes i kjemisk krigføring.
6.Blant annet minner han om at SovjetUnionen har ca. 50 000 stridsvogner og at Sovjet, som er blant de land som har undertegnet Geneveavtalen fra 1925 mot kjemisk krigføring, skal ha lagre på minst 350 000 tonn kjemiske våpen eller over ti ganger så mye som amerikanerne.
7.De sovjetiske mannskaper som er spesialtrenet i kjemisk krigføring, skal være på ca. 100 000 mann.
8.Dessuten inngår en evne til kjemisk krigføring i økende grad, heter det.
9.Formålet med omvisningen var at diplomatene skulle få beviser for at Irak driver kjemisk krigføring.
10.Forsvaret ved Hærens forsyningskommando har inngått kontrakt med Stormark Konfeksjonsfabrikk A / S på Dokka om leveranse av vernedrakter til beskyttelse mot kjemisk krigføring.
11.I intervjuer, taler og korridorsamtaler ga både statsansatte og private eksperter uttrykk for uro over at de kjemiske våpen synes å spre seg mer og mer, at motforestillingene mot å bruke disse våpnene synes å avta, og at militære og kommersielle interesser i utstyr til kjemisk krigføring later til å vokse.
12.I juli iår uttalte øverstkommanderende for NATOs styrker i Europa, general Bernard Rogers, at NATO trenger nye kjemiske våpen for å kunne møte truselen om kjemisk krigføring fra SovjetUnionen.
13.Iran har anklaget Storbritannia for å ha bidratt til Iraks evne til kjemisk krigføring, men Storbritannia har avvist denne påstanden.
14.Kjemisk krigføring er et alvorlig brudd på internasjonal rett, og bærer bud om at de vikende irakere efterhvert er i ferd med å bli grepet av panikk.
15.Norge ligger nesten på jumboplass i NATOsammenheng når det gjelder utstyr til vern mot kjemisk krigføring.
16.Soldatene vil at Forsvaret sørger for beredskapslagre med moderne håndvåpen til alle som kan bli innkalt til krigstjeneste, bedre sanitetsutstyr og verneutstyr til alle mot kjernefysisk, biologisk og kjemisk krigføring.
17.Bar Frost85 startet 11. september og oberstløytnant Roger Kristoffersen, ingeniørsjef ved Hålogaland ingeniørbataljon, understreker at utprøving av verneutstyr for ABCkrigføring (atom, bakterie og kjemisk krigføring) absolutt ikke er noe særegent for Bar Frostøvelsene.
18.Det skyldtes delvis kjemisk krigføring.
19.Irak har undertegnet Geneveprotokollen av 1925 som setter strengt forbud mot kjemisk krigføring.
20.Siden den gang er det ikke forekommet påstander om kjemisk krigføring, før det dukker opp igjen nå efter de blodige slag den siste tiden.
21.Som om våren var en kjemisk krigføring.
22.SovjetUnionen har 32 depoter for kjemisk krigføring i østeuropeiske land, de fleste er lagt ganske nær opp til grensen mot VestEuropa.
Le tue ultime ricerche