Norvegese-Spagnolo traduzione di klor

La Traduzione della parola klor da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

klor in spagnolo

klor
kjemisostantivo cloro [m]
Termini derivati da klor
Parole simili

 
 

Wiki
Klor er et grunnstoff med kjemisk symbol Cl og atomnummer 17.

Altri esempi
1.Det har alltid vært klor her, og en egen klorfabrikk, som vi nå har fått, blir ansett for å være meget sikrere enn transport av så store mengder klor som man hadde tidligere.
2.Hvis det for eksempel dreier seg om klor, må den skadede saneres.
3.Vi lagrer flytende klor på tanker, og det verste som kunne skje var flystyrt, for eksempel, eller andre forhold som gjorde at tankene sprang lekk.
4.Avtalen mellom Norsk Hydro og KemaNobel betyr at Hydro overtar det svenske anleggets klor, vinylklorid og polyvinylklorid (PVC) i Stenungsund.
5.Den ukjente mannen skal ifølge kvinnen være påført klor på ryggen og overarmen.
6.Det blir idag i Oslo ofte transportert kondenserte gasser, som for eksempel ammoniakk og syrer, lut, klor, bensin og sprengstoff.
7.For å renske vekk begroingen i anlegget vil det også bli nødvendig å bruke klor.
8.Her er det tale om 4080 tonn flytende klor liggende på lager, mens Rafnes og Hydro, f.eks., har tanker på 1000 tonn beliggende like i utkanten av Porsgrunn by.
9.Hun takker Gud for oppgaven og noterer videre i sin dagbok på veien hjem fra Hongkong :" jeg har nettopp klaget til flyvertinnen fordi kaffen smaker klor".
10.Klor" fordamper" nokså fort, litt hver gang pakningen åpnes.
11.Klor, vinylklorid og polyvinylkloridfabrikken tilhører svenske KemaNobel, men Hydro har forlengst inngått avtaler om overtagelse av fabrikkene og har nettopp fått svenske myndigheters godkjennelse av disse avtalene.
12.Klor brukes i vannet for å drepe bakterier, og det er hverken i Danmark eller Norge noen øvre grense for hvor mye klor som er tillatt.
13.Med Stenungsund i tillegg, disponerer konsernets petrokjemidivisjon på årsbasis rundt 450 000 tonn vinylklorid, over 300 000 tonn PVC samt betydelige mengder etylen, propylen, klor og natronlut.
14.Nå når vi har fått klorfabrikken, har vi mye mindre klor liggende inne enn tidligere, da vi tok inn hele båtlaster med klor og lagret 34 ganger så mye som idag.
15.Reduserte utslipp av klor og saltsyre vil også virke inn på disdannelsen, særlig sommmerstid.
16.Regner det litt småregn om sommeren, står den et døgn på balkongen og får manna fra himmelen uten klor.
17.Som i norske svømmehaller benyttes klor i vannet for å drepe bakterier, og det ingen øvre grense for doseringen.
18.Stuperne mener det er for mye klor under vannlinjen.
19.Vi var imidlertid litt skeptiske overfor klor i vannet og eventuell allergi, men jeg har ikke hørt om noen reaksjoner, forteller Åslaug Kåsin.
20.Men publikum vil nok dessverre ikke merke at lukt og andre plager på grunn av klor blir borte, sier vaktmester Oddbjørn Andersen på Tøyenbadet.
21.AIDSsmitten dør av klor.
22.Anlegget produserer også store mengder klor til celluloseindustrien.
23.Badet er gått over fra å bruke konsentrert klorgass til natriumhypokloritt, som inneholder bare 20 prosent klor.
24.De samlede utslipp av klor og saltsyre ved en produksjonsgrense på 60 000 tonn i året blir mellom 60 og 70 kg i timen.
25.Dessuten er konsentrert klor svært farlig dersom det skulle oppstå lekkasjer eller andre ulykker.
26.Det fryktes nemlig at vann som er tilsatt klor kan inneholde kreftfremkallende stoffer.
27.Driftssjef Haugnes understreker at situasjonen er prekær med så lite klor på lager.
28.En av virkningene av streiken er mangel på klor til vannverk.
29.I tillegg sitter mellomleverandøren med et lager i bakhånd, om man skulle gå tom for klor før streiken på Norsk Hydro er over.
30.Idag har vi klor til bare totre ukers forbruk, sier driftssjef Erik Haugnes i Oslo vann og avløpsverk.
Le tue ultime ricerche