Norvegese-Spagnolo traduzione di kveite

La Traduzione della parola kveite da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kveite in spagnolo

kveite
iktyologisostantivo hipogloso [m], halibut [m]
Sinonimi per kveite
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er en kveite, men denne er bare" barnet" i forhold til dem vi har hatt tidligere.
2.Vi håper å få oppsving også i oppdrett av andre fiskeslag som torsk, kveite, flyndrearter kanskje også hummer.
3.Blant de delikate råvarene kan nevnes marulke, håbrand, steinbit, akkar og kveite.
4.Brødrene Asmund og Kåre Antonsen fra Rødsand på Senja sto for en av historiens største fiskesensasjoner da de nylig fanget en kveite på 300 kilo i Andfjorden.
5.Der jeg påviste at hellefisk, eller kveite, egentlig er å anse som en hellig fisk.
6.Det dreier seg i første rekke om kveite.
7.Det er en delikatesse som kan sammenlignes med kveite.
8.Efter suksessen med oppdrettslaksen er det nå bare et tidsspørsmål når man løser de siste problemer med å få frem levedyktig avkom av kveite.
9.Eftertraktet på Europamarkedet til samme priser som kveite.
10.En tysker dro inn en svær kveite på 40 kilo tidlig i uken.
11.Fire kjøkkensjefer fra henholdsvis Svalbard, Lofoten og Harstad er nå i full sving i kjøkkenet på Grand Hotel med tilberedningen av marulk, jomfrusild, kveite, torsk og annet nordnorsk havsnadder.
12.For et par år siden fikk vi inn en kveite på vel 200 kilo, og det var jobb for et helt kompani, humrer Stormyhr.
13.Fra vår nystekte kveite i spisesalen kan vi se ned mot glassklart vann, hvor spisse nuter speiler seg.
14.Han forteller at det har vært fanget kveite på 314 kilo.
15.Hvis vi også opplever et gjennombrudd når det gjelder produksjon av kveite, tror jeg vi står foran meget spennende tider.
16.Høyt prioritert på foredlingslisten i neste omgang er sjørøye, og listen vil ventelig bli supplert med kveite, piggvar, sjøtunge og ål.
17.Kveite blir trolig vårt nye husdyr.
18.Kveite og piggvar er blant de mest aktuelle kandidater som nye norske husdyr.
19.Men kveite ?
20.Mens piggvar må oppdrettes i et varmere miljø som i kjølevann fra industri, er kveite som skapt for sjøanlegg.
21.Nye fiskeslag som kveite, piggvar og torsk samt skjell, skalldyr og alger må - og vil - komme sterkere inn i bildet i årene fremover.
22.På en landsomfattende konferanse om akvakultur i 1980årene i Trondheim, sa forskningsleder Bjørn Braaten i sitt foredrag mandag at såvel oppdrettere som forskere har størst tro på kveite som vår kommende nye oppdrettsfisk.
23.Særlig interesse knytter det seg til utsiktene for masseproduksjon av torsk og oppdrett av kveite.
24.Ved forsøksanlegg i Bergen, på Sunndalsøra og i Tromsø, og ved samarbeide med skotske forskere, søker man å løse de gjenstående problemer for å kunne ta i bruk kveite i oppdrett.
25.Videre er det allerede i gang dyrkingsforsøk med kveite, piggvar, flyndre, tunge, ål og hummer, og alt tyder på at både disse og beslektede arter vil være av stor betydning i utviklingen av oppdrettsnæringen i de nærmeste 15 år.
26.I Norge er det først og fremst oppdrett av edelfisk som står i fokus, og i neste omgang følger oppdrett av marine fiskeslag som torsk og kveite.
27.Torsk, flyndre, piggvar og kveite er blant de fiskeslag vi nå må legge grunnlaget for storstilt oppdrett av.
28.Beslaget av den australske kornlasten på 6000 tonn kveite, var sikkert ikkje så klokt, men eg må også seie at det var ikkje vel gjennomtenkt av australiarane å sende korn til to stridande partar på same kjøl, berre med forskjellig merkelapp.
29.Blant de såkalte hvitfiskene er det flatfiskene, og da særlig kveite, som blir betraktet som interessante.
30.Champagnedampet kveite, hvalbiff og for de dristige ufisk på spyd !
Le tue ultime ricerche