Norvegese-Spagnolo traduzione di lønne

La Traduzione della parola lønne da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

lønne in spagnolo

lønne
allmenn? pagar
Sinonimi per lønne
Termini derivati da lønne
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Arbeid skal lønne seg.
2.Det må lønne seg å arbeide", lyder en av Denglinjens sentrale teser.
3.Nostalgi" og" lønne seg".
4.Den gang klarte vi å bremse personellflukten ved at vi fikk fullmakt til å lønne et antall nøkkelpersoner utover det nivå som det statlige lønnsregulativ tilsa.
5.Det er et klart flertall av norske velgere som er enige i Høyres bestrebelser og ønske om at det skal lønne seg å jobbe, konstaterte Norvik.
6.Det er et stort behov for denne type videreutdannelse blant landets fysioterapeuter, og på lang sikt vil en økonomisk satsing fra samfunnets side så avgjort lønne seg, mener lederen for fysioterapeutene, Eva Revlem.
7.Det er også en grense for antall baser - basene skal også lønne seg, påpeker han.
8.Det forbauser oss ikke at banken har fått søkere til de ledige stillingene, særlig på bakgrunn av at banken har kunngjort at den vil lønne sine ansatte 20 prosent over markedslønn, sier generalsekretær Gunnar Caspersen i NBF til Aftenposten.
9.Det skal lønne seg å være avholdsmann, sier teknisk sjef i Motorførernes Avholdsforening (MA) Knut Arild Lotterud, til Folket, Ukeavisa for Edruskapsarbeidet.
10.Det var vår manager, Ken Brown som presset på, og fikk overbevist Venables om at det kunne lønne seg for QPR å møte Norwich uten meg, forteller Åge leende.
11.En adgang til å lønne eftertraktede fagfolk efter deres markedsverdi ville være et brudd på det offentliges solidariske lønnspolitikk ?
12.En bedrift som går godt bør også ha muligheter til å lønne godt.
13.Men hvorfor bare jenter, Lone Lønne Cristiansen ?
14.Selv om penger lånes til 15 prosent rente vil det lønne seg for det offentlige å investere 717 000 kroner pr. ny varig, privat arbeidsplass med gjennomsnittlig lønn.
15.Synd at den yngre årgang av nordmenn stiller seg skeptisk til gamalost, sier Lønne.
16.Så for kommuner med dårlig økonomi vil det absolutt lønne seg å bevare kulturverdiene, mener Rømseth.
17.Vi trenger først og fremst midler til å lønne de som leder kursene.
18.Å investere i barnehaveplasser vil lønne seg for samfunnet ifølge en amerikansk undersøkelse, hevder barneombud Målfrid Grude Flekkøy.
19.Aarflot finner det gledelig at menighetene vurderer på nytt hvilke muligheter de selv har for å lønne medarbeidere i hel eller deltidsstilling.
20.Avslagene skal være store og omveien liten for at det skal lønne seg.
21.Bare fire prosent mener at dette er en privatsak som det offentlige ikke skal lønne.
22.DET kan vel neppe lønne seg å gå til streik - siden så mange går ledige, Lars Skytøen ?
23.Da hadde vi fortjeneste god nok til å kunne lønne ekstrahjelp.
24.Da kan det lønne seg å ha penger i banken - for Statens vedkommende i Norges Bank.
25.Den norske kontroll må sies å være ganske effektiv, og det skal ikke lønne seg å omgå regelverket.
26.Den største er Landsforeningen mot Kreft, som fra neste år vil lønne 80 forskere og nesten 100 tekniske assistenter som kan vie hele sin tid til forskning.
27.Derfor kan det kanskje lønne seg å være tidlig ute med påmeldingen.
28.Det er ellers riktig som undervisningsinspektør Arne Rygg opplyser i reportasjen, at det at det ikke lenger er penger til å lønne lærerne i skolehavene ikke nødvendigvis medfører at skolehavevirksomheten må opphøre.
29.Det er ikke drøftet om han midlertidig kan gå over i annen stilling i Indremisjonsselskapet, hvis fylkespartiets økonomi er så dårlig at det ikke kan lønne ham i flere måneders valgkamp.
30.Det er intet forsøk på å være sarkastisk, men antagelig ville det lønne seg for den nye kanalen, hvis den blir distriktsplassert, å drive egen charterflytrafikk og å bygge eget hotell.
Le tue ultime ricerche