Norvegese-Spagnolo traduzione di male

La Traduzione della parola male da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

male in spagnolo

male
allmennverbo pintar, laquear
  kjøttverbo picar
  tekniskverbo moler
  fargeverbo pintar
  historieverbo pintar, describir
  kunstverbo pintar
  kattverbo ronronear
  kornverbo moler
Sinonimi per male
Termini derivati da male
Altri esempi
1.Den som kommer først til mølla, får først male", svarte man i disse landene.
2.Er det mulig å skrive om dette landet uten å male i svart og hvitt ?" spør forfatteren i første kapitel, og antyder vel med det sin ambisjon.
3.Byr det ikke på problemer å male såpass store bilder ute i naturen ?
4.De har ikke akkurat vært kjent for å male små formater...
5.Det er en ensom prosess å stå på et atelier og male bilder.
6.Det er ingen grunn til å male fanden på veggen.
7.Det må være litt av et arbeide å male prikker på alle de hvite hestene, sier fotografen.
8.Hensikten med min tilværelse er å unngå å male malerier som bare enkeltpersoner med mange penger har råd til å eie.
9.Her er mange muligheter, man kan male eller tegne, fotografere eller lage materialbilder - alt er tillatt.
10.Hvordan opplever du det å stå på atelieret her i Oslo og male Sognenaturen ?
11.Jeg er opptatt av å male det jeg ser omkring meg, men jeg legger stor vekt på å få frem abstrakte kvaliteter i billedflaten.
12.Jeg fant til slutt ut at jeg måtte gripe fatt i den enden jeg hadde, og begynte å male hjemme.
13.Jeg forsøker utelukkende å male bilder som plutselig fremtrer for meg uten å være tenkt ut på forhånd, sier Jan Sæther.
14.Jeg nyder landskapet, men ikke for å male det.
15.Jeg tok med meg malerkosten og hvit maling og så satte jeg i gang å male et fotgjengerfelt tvers over veien slik at det ihvertfall ble en viss beskjed til bilistene om at det her kan være folk som vil over veien.
16.Jeg vil ikke bare male husvegger, betror han oss.
17.Men du må ikke sette deg ned ved stuebordet, for der skal maleren straks til å male listene.
18.Men var det ikke så at jeg skulle male Pepita ?
19.Møt frem for å markere Kvinnedagen, sier Sigrun Hoel, som også efterlyser hjelpere til å male paroler.
20.Spør meg ikke når jeg begynte å male og tegne, sier Agneta Wrangel.
21.Veggene skal vi male i alle slags farver.
22.Vi har blant annet ikke lydanlegg foreløbig, vi mangler endel male og trearbeider og vi mangler det absolutt nødvendige EDBanlegget.
23.Vi var så leie av alt det grå, og for syv år siden ble vi enige om å male veggene, sier Siri Jansen.
24.Vi vil ikke la de konservative føre kanadierne bak lyset ved å male over deres gamle toryprinsipper basert på privilegier og preferanser for de få.
25.Å male har jeg gjort i mange år.
26.50 000 av landets totalt 150 000 innbyggere bor i Male, et område på ca. 1,5 kvadratkilometer.
27.Alle kan da ikke male som han.
28.Alt jeg drev det til, var å male hus for venner og bekjente.
29.Arvid Pettersen har gått over fra å imitere tre i malt collage til å male på tre i form av kantbord, også kalt bakhon.
30.Av henne lærte Vinjum å male akvarell.
Parole simili

 
 

male come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) malemalendemalt
Indicativo
1. Presente
jegmaler
dumaler
hanmaler
vimaler
deremaler
demaler
8. Perfetto
jeghar malt
duhar malt
hanhar malt
vihar malt
derehar malt
dehar malt
2. Imperfetto
jegmalte
dumalte
hanmalte
vimalte
deremalte
demalte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde malt
duhadde malt
hanhadde malt
vihadde malt
derehadde malt
dehadde malt
4a. Futuro
jegvil/skal male
duvil/skal male
hanvil/skal male
vivil/skal male
derevil/skal male
devil/skal male
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha malt
duvil/skal ha malt
hanvil/skal ha malt
vivil/skal ha malt
derevil/skal ha malt
devil/skal ha malt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle male
duville/skulle male
hanville/skulle male
viville/skulle male
dereville/skulle male
deville/skulle male
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha malt
duville/skulle ha malt
hanville/skulle ha malt
viville/skulle ha malt
dereville/skulle ha malt
deville/skulle ha malt
Imperativo
Affermativa
dumal
viLa oss male
deremal
Negativa
duikke mal! (mal ikke)
dereikke mal! (mal ikke)
Le tue ultime ricerche