Norvegese-Spagnolo traduzione di marked

La Traduzione della parola marked da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

marked in spagnolo

marked
allmennsostantivo mercado [m]
  innkjøpsostantivo feria [f]
  handelsostantivo mercado [m]
Sinonimi per marked
Termini derivati da marked
Parole simili

 
 

Wiki
Marked (norrønt marknaðr, fra latin mercatus «handel, marked»[1]) i den tradisjonelle betydning var et sted for næringsvirksomhet under små forhold, eksempelvis årlig kjøpstevne hvor bestemte varer ble omsatt. Marked var opprinnelig det samlingssted som eksempelvis byens torg, hvor bøndene og folk samlet seg for selge og kjøpe sine varer. I dag er begrepet benyttet i en mye bredere forstand og ikke lenger begrenset av tid og geografi; eksempelvis marked som en betegnelse for en butikk med mange slags varer.

Altri esempi
1.Det står langt fra dårlig til med de som selger bensin på det norske marked.
2.Nyskaping finnes det ikke marked for, men er en betingelse for vekst.
3.Oslo kommunes meget svake økonomi vil nå ramme noen av de vanskeligst stillede i samfunnet, nemlig dem som ikke har bolig og ikke mulighet for selv å skaffe seg et sted å bo på det åpne marked.
4.marked" blir til under Lasse Ahopalos, Pekka Puustinens og Mauri Verynens sikre, samarbeidende hender.
5.Scandinavia" er et cruiseskip, bygget for det amerikanske marked, og det er virkelig et fremskritt når kolde nordboer åpner munnen uten å ha inntatt adskillige stive drinker.
6.Selv om jeg tar klar avstand fra det pengesystemet som aksjemarkedet representerer, så mener jeg ikke det er galt at arbeidere og vanlige folk også er med og håver inn fra de enorme summene som nå er i omløp på dette marked.
7.Alle er best tjent med et friest mulig marked, mener Astrid Gjertsen.
8.Alle er tjent med et så likvid marked som mulig, og mindre og mellomstore investors må ikke skremmes vekk fra markedet på grunn av store omkostninger.
9.Alt tyder på at Kina i tiden fremover kan bli et viktig marked for norsk skipsutstyr, sier bransjekonsulent JonArne Hammer i Norges Eksportråd.
10.Arbeidet vil strekke seg over totre år og er en interessant utvikling i et nytt marked, heter det.
11.Avtalen er et resultat av langvarig kontakt mellom de to selskapene og den gir begge parter økte fordeler på det internasjonale marked, fremholdt adm. dir. Olav Furnes i VERITEC og adm. dir. Jean Curutchet i TGP under undertegnelsen av avtalen i Veritassenteret på Høvik tirsdag.
12.Bakgrunnen for dette er at en nedgang i de internasjonale priser for oljeprodukter og uroen på det norske marked har ført til en skjerpet konkurransesituasjon for de fleste produkter, heter det.
13.Begrunnelsen for fusjonen er at vi får en større og mer slagkraftig enhet, at vi vil stå sterkere i konkurransen på et krympende tradisjonelt marked i Norge, sterkere i konkurransen om store oppdrag på en voksende oljesektor, men kanskje først og fremst gi oss muligheter for vekst på internasjonale markeder, sier adm. direktør Gunnar Brøndmo, jr.
14.Blir disse planene gjennomført, om bare delvis, blir her et stort marked for skipsutstyr.
15.Da fikk jeg nok og solgte bilen på det frie marked, forteller hun.
16.De bedrifter som har en positiv innstilling til å flytte aktiviteter til Indonesia, har en mulighet til å nå et enormt interessant marked, sier Terje Groth til Aftenposten.
17.De ekstreme leiene er borte, og vi opplever et godt tilpasset marked.
18.De store produsentene i utlandet har aldri betraktet Norge som et marked, forklarer han.
19.Den industripolitiske konsekvens av en sterk konkurranseorganisasjon som relativt raskt blir satt istand til å konkurrere på det norske marked, må veie tyngre enn den relativt marginale effekt som argumenter om konkurransevridning kan få, mener Engebretsen.
20.Den stigende interesse for mellomstore og større motorbåter, også på det internasjonale marked, har gjort at norske produsenter har satset stort på produktutvikling og internasjonal markedsføring.
21.Denne harde konkurransen på det israelske marked har gjort at vi stadig må være på tå hev, stadig på jakt efter å forbedre våre produkter.
22.Derfor var det nå naturlig å gå over til å arbeide i det lokale franske marked, sa han og la til at den eneste måte shipping idag ikke bare kan overleve, men også gå med overskudd på, nettopp er å engasjere seg i det lokale marked.
23.Dersom fabrikkene må produsere for et todelt europeisk marked, risikerer vi dessuten å få halvgode, provisoriske løsninger som koster mye og som få vil være tjent med i det lange løp.
24.Det amerikanske marked er meget stort og meget segmentert, påpeker Balog.
25.Det danske systemet er et liberalt markedsorientert system, og det fungerer langt bedre enn de ordninger med et regulert marked vi har prøvd og forkastet i Danmark, sa Nielsen.
26.Det er efter turen klart at vi må jobbe mer systematisk på det japanske marked, og våre erfaringer vil nå bli summert opp i en rapport som skal danne grunnlaget for vårt Japanopplegg.
27.Det er et tøft marked laminatfabrikken slåss på, sier Schøtt Steen.
28.Det er fortsatt et noe urolig marked, men jeg regner med at de fleste kundene vil finne tilbake til sine gamle bensinstasjoner.
29.Det er godt marked for tørrfisk av førstesortering, og lagrene er så å si tomme, sier Olsen.
30.Det er i tråd med Norhavs filosofi at vi må prøve å tjene penger på dagens marked.
Le tue ultime ricerche