Norvegese-Spagnolo traduzione di med åpne øyne

La Traduzione della parola med åpne øyne da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

med åpne øyne in spagnolo

med åpne øyne
øyneaggettivo con los ojos abiertos
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Jeg synes det er utrolig hvis det virkelig er riktig at norske myndigheter med åpne øyne neglisjerer almene menneskerettigheter.
2.Med åpne øyne / gikk jeg gjennom dette land. / Det er vakkert !
3.Man kan ikke kritisere at konkurranseevnen ennå ikke er god nok, og samtidig med åpne øyne drive en politikk som forverrer den.
4.Vi bryter hovedavtalen med åpne øyne for å trygge arbeidsplassene våre, sier tillitsmann Magne Kampen.
5.Vi kan ikke med åpne øyne gå inn i en avtale vi vil tape på, sier han.
6.Andrej Tarkovskij har hoppet av med åpne øyne.
7.Ansiktet til den knapt tyve år gamle mannen, med åpne øyne som intet så, sto skremmende klart for henne.
8.Astri Wright har studert og reist i Kina med åpne øyne og ører.
9.Det er derfor svært viktig å drive forebyggende arbeide for ungdommen som med åpne øyne ser på elendigheten, sier hun.
10.Hvis dette, slik sosialrådmann Ragnvald Dahl og sosialutvalget mener, innebærer bygging av tre nye distriktssosialkontorer, må man ta merutgiftene med åpne øyne.
11.Hvis noen har" hoppet av" med åpne øyne, er det Andrej Tarkovskij.
12.Jeg har vanskelig for å tro at Kr.F. med åpne øyne går inn for å avskaffe verneplikten.
13.Jeg ser fremtiden i møte med åpne øyne.
14.Med åpne øyne har kommunistlederne igjen valgt å ta chansen på en mann som om kort tid kan bli like handlingslammet som sine forgjengere, skriver Arbeiderbladet.
15.Men blir vi bedt om å delta, så skal jeg vurdere konseptet med åpne øyne, sier Eikeland.
16.Men dette er premissene for å være yrkesmusiker innen norsk rock, og vi har med åpne øyne valgt å gå inn i dette, så vi klager ikke.
17.Men vi finner det direkte uansvarlig og umoralsk at man klistrer opp et Nei som eneste alternativ, og med åpne øyne vil overlate til de ansvarlige politiske myndigheter hva som må gjøres dersom organisasjonens appell om ensidige, vestlige nedrustninger skulle vinne frem.
18.Norvik påpeker at han heller ikke har registrert noen uenighet i Høyre om at man må være villig til å se på Skattekommisjonens innstilling med åpne øyne.
19.Sier man ja til reklame, må man også med åpne øyne godta at man sier ja til en mediastruktur som innebærer at vi skal ha vesentlig færre aviser her i landet.
20.Skal Regjeringen og Stortinget gå inn i ny og utvidet letevirksomhet her, må vi gjøre dette med åpne øyne.
21.Stoltenberg varslet derfor, da forslaget ble presentert, at man med åpne øyne innså at underskuddet kunne bli på 300 millioner kroner.
22.Særlig beklagelig vil det være hvis hovedstadens nest største parti, Arbeiderpartiet, med åpne øyne går inn for å øke kommunens underskudd - og dermed skape enda større vanskeligheter for byen og dens innbyggere.
23.Vi har tatt imot dem med åpne øyne.
24.Vi tar med åpne øyne en risiko i demokratiets navn for å bidra vårt til å stabilisere forholdene i SentralAmerika.
25.Vi valgte dette alternativet med åpne øyne, sier Østberg.
26.Vår redning - sier forfatteren - er" vår rett til å drømme med åpne øyne", og vi må ikke fornekte oss selv, dvs. det vi høytidelig kunne kalle en menneskelig bestemmelse.
27.Avisen påpeker at regjeringen med åpne øyne slapp en storspion inn på et av de mest følsomme områder av norsk totalforsvar og sikkerhetspolitikk.
28.BÅDE ledelsen og LOkongressen overser dermed - med åpne øyne - at to tredjedeler av deres egne medlemmer mener at man samarbeider altfor nært med Arbeiderpartiet.
29.DETTE er skyggesider ved det sovjetiske samfunn som det er lett å se for alle med åpne øyne.
30.Da går man slutten i møte med åpne øyne, og det er selvsagt en stor psykisk påkjenning.
Le tue ultime ricerche