Norvegese-Spagnolo traduzione di medlidenhet

La Traduzione della parola medlidenhet da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

medlidenhet in spagnolo

medlidenhet
allmenn? la compasión
Sinonimi per medlidenhet
Parole simili

 
 

Wiki
Medlidenhet er en forståelse av den følelsesmessige tilstanden til en annen eller en selv, og må ikke forveksles med empati. Medlidenhet er ofte kombinert med et begjær etter å lindre eller redusere andres lidelser eller å vise en spesiell godhet mot de som lider. Likevel kan medlidenhet lede en person til å føle empati med en annen person.

Altri esempi
1.Jeg var spion for freden, ha medlidenhet med meg, jeg står på folkets side.
2.Medlidenhet med befolkningen er ikke på sin plass".
3.Her overlever bare de mest intelligente hønene, kommer det uten medlidenhet fra ekteparet Wentzel, innehavere av Nordens visstnok eneste ørnereservat.
4.Jojo, svarte ektemannen Knut B., tilfreds med det nye blad og medlidenhet med Programbladet, som han mener mister lesere.
5.Skrekken var at seerne skulle komme på ank for meg, og vi var enige om at om vi nå gikk skikkelig fem på, skulle vi langt heller nedkalle latter enn medlidenhet over våre hoder.
6.Alle som har følt medlidenhet med underbetalte strikkedamer i dalførene, som produserer kofter" Hand made in Norway" for butikksalg, kan beroliges med at samtlige nok har en strikkemaskin for hånden.
7.Arthur Berg snakker som Vøringsfossen og uttrykker medlidenhet med en som skal skrive ned alle hans utsagn - kirkeklokkene lyder fremdeles og på lederplass i Dagen fortsetter redaktøren sitt korstog for Bratterud under titelen" Tal Gud, din tjener hører".
8.At Muus her ikke viser særlig medlidenhet med samfunnets ulykkelige, får være så sin sak ; men han har i alle fall rett i at Vaterland fremfor alt ble" bondefangeriets" arena i Christiania.
9.Bjørn Balstads (her unødvendige) forsvar for sitt institutts evne til å fange opp høyrenedgangen ved siste kommuneog fylkestingsvalg, kaller nærmest på medlidenhet, når man til overmål vet at det nettopp ble offentliggjort en måling som gikk på lokalvalget, like før dette fant sted.
10.Danskene har medlidenhet med det norske laget.
11.Denne forskjell mellom raser oppfattes som naturgitt og er forbundet med bestemte egenskaper som intelligens, originalitet, skaperevne og ofte også moralske kvaliteter som ærlighet, rettskaffenhet og medlidenhet.
12.Dette betyr ikke at bladet viser noen nevneverdig medlidenhet med et forsvarsløst rutefly med 269 mennesker ombord.
13.En enkelt handling i denne helvetes forgård har samme innebyrd : en SSmann slenger en brødskalk inn i en flokk utsultede jøder, ikke av medlidenhet, men for å bryte ned den menneskelige verdighet.
14.En farvet danselærer spurte i et TVprogram om rasisme for en tid tilbake om mon ikke nordmenn blander sammen ekte respekt for andre kulturer med misforstått medlidenhet med uland.
15.Eutanasi kalte de allerede på forhånd de kommende drap - leger og pleiere mente seg å vise en epileptiker medlidenhet ved å putte ham i et gasskammer.
16.Formår så boken å vekke noe annet og mer enn det vi omtrentelig føler som - ofte uforpliktende - medlidenhet ?
17.Han har vist medlidenhet med dem.
18.Hun presiserer imidlertid at behandlingen på senteret ikke har noe med overfladisk medlidenhet å gjøre, med slike følel ser kommer man ingen vei.
19.Hvordan det føles når den som står deg nærmest stiller opp hundre prosent selv efterat du er et helt annet jeg, ikke minst ytre sett, og hvorledes trofasthet og kjærlighet - ikke medlidenhet og sentimentalitet kan gi uanede krefter og mot til å se også døden i øynene.
20.I forbindelse med utdelingen uttalte FNs høykommissær for flyktninger bl.a. at"... hans liv er et eksempel på hvordan dyp medlidenhet kan føre til praktisk innsats.
21.Ingen medlidenhet med araberne !
22.Jeg har jo vært med en stund, gliser Alf Hansen som efter å ha kommet seg over forskrekkelsen føler medlidenhet med de som har avgitt positive prøver.
23.Marit så på henne med en slags overbærende medlidenhet.
24.Men han skjenker ham også et nytt format, en fortvilet velvillighet og en nesten rørende troskyldighet, som påkaller vår medlidenhet nettopp mens vi er i ferd med å le oss ihjel.
25.Men i proffboksingens verden tolkes nesten alle former for medlidenhet av den type som svakhet.
26.Men jeg kunne ikke la være å føle medlidenhet med det stakkars offeret.
27.Men medlidenhet fra journalistene kan Evelyn greie seg uten.
28.Men selv om reporter Geir Heljesen næret medlidenhet med Ivar Leveraas, burde Ap.sekretæren - i sitt forsøk på å bagatellisere Arne Treholts muligheter til påvirkning av partiledelsen vært konfrontert med det faktum at siktede satt i Arbeiderpartiets sikkerhetsutvalg, mens partiet hadde regjeringsmakten.
29.Nemlig som burlesk utlevering av de udyr vi ikke rammer allikevel, eftersom vi alle har en smule medlidenhet med oss selv.
30.Norols administrerende direktør Jan T. Bjerke føler ingen medlidenhet med de konkurrerende selskapene som nå utsettes for boikott, til tross for at Norol er enig med de andre i at besinprisene ikke kan senkes.
Le tue ultime ricerche