Norvegese-Spagnolo traduzione di minsket

La Traduzione della parola minsket da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

minsket in spagnolo

minsket
forminsketaggettivo reducido, aminorado, decrecido
Termini derivati da minsket
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Efterhvert som byfornyelsen skred frem økte andelen av borettslag som tilflyttingsbolig, mens andelen av kommunale tilflyttingsboliger minsket.
2.Sandinnholdet var for høyt til å begynne med, men en sandsuger har minsket det og nå er det ingen negative reaksjoner.
3.Andrej Vysjinskij, Stalins anklager ved de utrolige Moskvaprosessene i 30årene, hevdet i 1936 at kriminaliteten i SovjetUnionen minsket med 40,2 prosent bare mellom 1934 og 36.
4.Behovet for en ny ungdomsskole i Skådalen har ikke minsket med årene.
5.Bjørnsen og Aune gjettet og gjettet, men det var umulig for dem å fortelle noe om avstanden øket eller minsket.
6.De fleste opplever daglig en klar forverring av sin arbeidssituasjon og minsket tid til behandling av den enkelte pasient.
7.De rent strategiske vurderinger i de deler av rapporten som hittil er blitt kjent, bærer Kissingers umiskjennelige stempel og ligger ganske nær hans betraktninger fra ca. 1970 omkring følgene av et nederlag i IndoChina : minsket troverdighet til USAs slagkraft rundt om i verden, en uvurderlig strategisk gevinst for SovjetUnionen og kommunismen, og en plattform for nye fremstøt mot andre USAvennlige stater enn den som er mest truet.
8.De sosialistiske partier prioriterer forsert barnehaveutbygging og går imot å minsket utearealet.
9.Den gunstige utvikling når det gjelder vår tannhelse har også gitt seg utslag i minsket behov for tannleger.
10.Den kraftige økningen skyldes imidlertid ikke bare en bedret økonomi, men også omstruktureringen i de siste måneders privatiseringsprosess, som har minsket renteutgiftene.
11.Den relativt lave utnyttelsen av kapasiteten i nordisk industri de siste år har minsket behovene for kapasitetsøkende investeringer.
12.Den samlede kriminaliteten i Sverige minsket dog noe i 1983 sammenlignet med året før.
13.Derefter har antall transaksjoner minsket, men lå fortsatt på et høyt nivå frem til i høst.
14.Det amerikanske mottaket av indokinesiske flyktninger har imidlertid minsket de siste årene.
15.Det relativt nye legemiddel cyclosporin har imidlertid bidratt til at denne risikoen er minsket betraktelig.
16.Det understrekes dog at ledigheten gradvis er minsket og at antall ledige plasser i industrien øker.
17.Dette har for eksempel minsket risikoen for hjerte og karsykdommer.
18.Dette tallet ble imidlertid redusert efterhvert som Brasils store økonomiske problemer førte til minsket aktivitet både på olje og shippingområdet.
19.Dommeren gjorde det klart at Ericsson ikke hadde hatt noen befatning med saken, og sa at de nye eierne hadde samarbeidet med USA ved å bryte kontrakten som også gjeldt salg av reservedeler og vedlikeholdsarbeide, og dermed minsket skadene som var påført Vestens forsvar, melder NPSAP.
20.Dr. Binns skriver også at utslippene av svovel i landet har minsket siden 1973, og at de nå ligger på 1940årenes nivå.
21.Efterhvert har det minsket både på folk og på de 1800 kvadratmetrer med plast som man begynte med på Hopperstad.
22.En tidligere Solidaritetaktivist sa igår at den 37 år gamle paterens venner var" heller pessimistiske", og følte at chansene til å finne ham i live" minsket time for time".
23.Foran sommeren blir arbeidsmarkedstiltakene minsket, og dermed blir reduksjonen i ledighetstallene mindre enn det man ellers ville ha fått.
24.I regnestykket er ikke minsket behov for barnepass / barnehaveplasser for de yngste tatt med.
25.Jeg tror forøvrig det tradisjonelle skillet mellom det urbane Norge og" bunadsNorge" har minsket de siste 10årene.
26.Mauritzen konstaterte, henvendt til opposisjonen, at de siste års" gjenreisningsarbeide" nå begynner å gi resultater på dette felt ved at gapet mellom vårt eget omkostningsnivå og konkurrentenes er minsket, at produksjon øker og at investeringslysten er kommet tilbake.
27.Men 1985 vil vise minsket vekst.
28.Mens OBOS for totre år siden hver måned hadde anbud på rundt hundre leiligheter, er det nå minsket til halvparten.
29.Militærkommentatoren Vladimir Bogatjov tar for seg Andropovs ord om at de amerikanske rakettene i Europa har øket kjernevåpentruselen og også minsket USAs egen sikkerhet.
30.Minsket arealkrav gir anledning til å ta inn to barn til i hver barnehave.
Le tue ultime ricerche